ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

­­­­­­­­­___ сесії   VІІ скликання Собицької сільської ради  "Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік

 

 

Керуючись Конституцією України, Бюджетним  кодексом України,  Податковим кодексом України, Законом України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», пунктом 24 частини першої статті 26, ст.69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

                                                          

                                                               ВИРІШИЛА :

1.Встановити у 2019 році на території  Собицької сільської ради місцеві податки і збори та  затвердити  їх ставки:                                                                                                                           1.1. податок на  нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки майно  згідно з додатком  1 до цього рішення;

1.2. земельний податок згідно з додатком 2 до цього рішення;

1.3. транспортний податок згідно з додатком 3 до цього рішення;

1.3. єдиний податок згідно з додатком 4 до цього рішення.

2. Нараховані суми місцевих податків платниками у повному обсязі перераховуються до місцевого бюджету сільської ради та зараховуються відповідно до норм Бюджетного кодексу України.

3. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

4. Рішення вісімнадцятої сесії сьомого скликання від 13.07.2017 Собицької сільської ради  «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік», вважати таким, що втратило чинність.

5. Виконавчому апарату Собицької сільської ради забезпечити оприлюднення даного рішення через дошку оголошень та офіційний сайт сільської ради.

6. Ставки податку довести до відома юридичних та фізичних осіб та до Шосткинської ОДПІ.

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань  планування, бюджету та фінансів.

                  Сільський голова                                       Іллєнко Р.М.

 

 

 

                                                                                                                                   Додаток № 1                                                                                  

                                       до проекту рішення  ____ сесії 7-го скликання від ____

 

ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Ставки податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

на 2019 рік

 

Об’єкт оподаткування

Ставка податку (у відсотках до розміру мінімально заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року

1.1 Будівлі,віднесені до житлового фонду

Х

1.1.1 Житловий будинок садибного типу-житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається з житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень

Х

                 -житлових приміщень;

0,5

               - та допоміжних(нежитлових приміщень)

0,01

1.1.2 Прибудова до житлового будинку- частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну

0,01

1.1.3 Квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання

0,5

1.1.4 Котедж- одно-, півтора поверховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою

0,5

1.1.5 Кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах-ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів

0,05

1.2. Садові будинки

Х

1.2.1 садовий будинок-будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання  не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків

0,1

1.3 Дачні будинки

Х

1.3.1 дачний будинок- житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку

0,5

1.4. Інші об’єкти житлової нерухомості

0,5

2. Об’єкти нежитлової нерухомості

Х

2.1. Будівлі готельні

Х

Готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, табори для відпочинку, будинки відпочинку

1,5

2.2. Будівлі офісні

Х

Будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі,  будівлі для конторських та адміністративних цілей

0,5         

2.3. Будівлі торговельні

Х

- торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків

0,2

- станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні,кафе, закусочні,бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування

0,2

2.4. Гаражі

Х

- гаражі (надземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

0,1

2.5. Будівлі промислові та склади

1,5

2.7. Господарські (присадибні) будівлі:

Х

2.7.1 допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать:

Х

- сараї, хліви, літні кухні, гаражі, вбиральні, погреби, навіси

0,0

-майстерні, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції, об’єкти мобільного зв’язку, тощо

1,5

2.8. Інші будівлі

1,5

 

 

П о л о ж е н н я

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

  1. Загальні положення.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється на підставі статті 266 Податкового кодексу України.

  1. Платники податку.

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3.  Об’єкт оподаткування

 Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

ж) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

4. База оподаткування

Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

5. Пільги із сплати податку

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

6. Ставка податку

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються відповідно до додатку 1 даного рішення.

7. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8. Порядок обчислення суми податку

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється Шосткинською ОДПІ за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості, виходячи із  загальної площі кожного з об’єктів нерухомості та відповідної ставки податку.

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, та відповідні платіжні реквізити, надсилаються (вручаються) платнику податку Шосткинською ОДПІ за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно,
а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до Шосткинської ОДПІ за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у відповідному порядку.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року, податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив
право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Шосткинська ОДПІ надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

 

10. Порядок сплати податку

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до місцевого бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

11. Строки сплати податку

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації".

 

+

                                                                                                         Додаток 2 до проекту                                             

                                                                             рішення ____сесії 7-го скликання від _______

Земельний податок  на 2019 рік

Ставки земельного податку на земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено

№ п/п

 

Категорія земель

Плата за землю

на 2019 рік (%)

 

Примітки

 

 

1

2

3

6

1

Землі комунальної власності (землі органу місцевого самоврядування)

0,00

 

2

НВК ЗОШ І-ІІІ ступеня

0,00

 

3

Заклад культури

0,00

 

4

Заклад охорони здоров’я

0,00

 

5

Релігійна організація

0,00

 

6

Землі лісогосподарського призначення (в межах населеного пункту) контора лісництва

1,0

 

7

Землі сільськогосподарського призначення: рілля, сіножаті та пасовища (незалежно від місцезнаходження)

 

0,3

 

 

 

 

8

Багаторічні насадження

0,3

 

 

9

Землі автомобільного транспорту та промисловості (в межах населеного пункту)

1,0

 

10

Землі житлової та громадської забудови

0,03

 

 

11

Землі комерційного використання (магазини)

3,0

 

 

Ставки земельного податку на земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких  не проведено

№ п/п

 

Категорія земель

Плата за землю

на 2019 рік (%)

1

2

3

1

Землі сільськогосподарського призначення: рілля, сіножаті та пасовища (незалежно від місцезнаходження)

 

0,3

2

Землі підприємств  промисловості, транспорту (крім земель залізничного транспорту), зв'язку, енергетики, оборони (розташовані за межами населених пунктів)

5

3

Землі автомобільного транспорту

1

4

 Землі лісового господарства

5

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

П о л о ж е н н я

про земельний податок

 

  1. Загальні положення.

Земельний податок встановлюється на підставі статтей 269-287 Податкового кодексу України.

2. Платники земельного податку

Платниками податку є:

власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

землекористувачі.

3. Об'єкти оподаткування земельним податком

Об'єктами оподаткування є:

земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

 земельні частки (паї), які перебувають у власності.

4. База оподаткування земельним податком

Базою оподаткування є:

нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

Рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

4.1. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження), земельним податком.

Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до статті 274 Податкового Кодексу України.

4.2. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється відповідно до додатку № 1 до даного рішення.

4.3. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюється відповідно до додатку № 2 до даного рішення.

5. Пільги щодо сплати земельного податку.

5.1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

Від сплати податку звільняються:

інваліди першої і другої групи;

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

пенсіонери (за віком);

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

учасники АТО.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки  поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  - не більш як 0,25 гектара;

для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

5.2. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

      Від сплати податку звільняються:

  Орган місцевого самоврядування, дошкільний та навчально-освітній заклад, заклад культури, охорони здоров’я , які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

   на період дії фіксованого сільськогосподарського податку власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику фіксованого сільськогосподарського податку;

  новостворені фермерські господарства протягом трьох років, а в трудонедостатніх населених пунктах - протягом п’яти років з часу передачі їм земельної ділянки у власність.

 

6. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

Не сплачується податок за:

- землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

- землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користуванн;

 - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами;

  - майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

земельні ділянки кладовищ,

земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

7. Особливості оподаткування платою за землю.

Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

8. Податковий період для плати за землю

Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

9. Порядок обчислення плати за землю

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового Кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 Податкового Кодексу України за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

 

 

10. Строк сплати плати за землю

Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичними особами у сільській місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому  статтею 46 Податкового Кодексу України.

При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Додаток 3 до проекту рішення

                                                                                                      сесії 7-го скликання від _____________

 Транспортний податок на 2019 рік

 

Транспортний податок - це місцевий податок, що сплачується власниками легкових автомобілів і зараховується до місцевого бюджету.

1. Платниками транспортного податку на території громади є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 2 є об’єктами оподаткування.

2. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року та відповідно до статті 267.2 Податкового кодексу України.

3. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до  пункту 2.

5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

         6. Порядок обчислення  податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

7. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

         8. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

9. Контроль за правильністю та своєчасністю сплати транспортного податку до місцевого бюджету здійснюється контролюючим органом.

10.Відповідальність за повноту та правильність справляння, своєчасність сплати транспортного податку до місцевого бюджету покладається на платників податку відповідно до Податкового кодексу України.

 

 

                                                                                           Додаток 4 до проекту рішення

                                                                                                   сесії 7-го скликання від__________

Єдиний податок на 2019 рік

 

1. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує  300 000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.

2.Не можуть бути платниками єдиного податку:

2.1. суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор;

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;

5) видобуток, реалізацію корисних копалин;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування";

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти та зв'язку;

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

2.2. фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

2.3. фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

2.4. страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

2.5. суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

2.6. представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

2.7. фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

2.8. суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

3.Платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

3.1.під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

2) послуги з ремонту взуття;

3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

12) послуги з ремонту трикотажних виробів;

13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;

20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо - і відеоапаратури;

22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

23) послуги з ремонту годинників;

24) послуги з ремонту велосипедів;

25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

29) послуги з ремонту ювелірних виробів;

30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;

31) послуги з виконання фоторобіт;

32) послуги з оброблення плівок;

33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;

35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

36) послуги перукарень;

37) ритуальні послуги;

38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;

39) послуги домашньої прислуги;

40) послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

                 4.   Ставки єдиного податку.

41. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

4.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільською радою для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах від 1 до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

 

                              5.Податковий звітний період.

5.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку другої - четвертої груп є календарний квартал.

 

                                  6.  Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку.

61. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

6.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється органами державної податкової служби на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

6.3. Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

6.4. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

6.5. Суми єдиного податку, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому цим Кодексом.

6.6. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

6.7. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

 

Ставки єдиного податку та збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території Собицької сільської ради у 2019 році

 

Платники податку

База оподаткування

Ставка в % до бази оподаткування в місяць

роздрібна торгівля

оптова торгівля

Побутові послуги

виробництво

ресторан, кафе-бар, закусочна

інші види діяльності

Перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - прожитковий мінімум)

10

10

8

не передбачено

не передбачено

10

Друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.

другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата

 

12

15

15

не передбачено

20

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території Собицької сільської ради у 2019 році

№ п/п

Об’єкт оподаткування

Вид пункту продажу товарів

Ставки збору в залежності від місця розташування у відповідному розмірі до мінімальної заробітної плати на 1 січня календарного року

Центр

Околиця

1

Роздрібна торгівля

Для магазинів, інших торгівельних точок, що розташовані в окремому приміщенні або їх частині і мають торговий зал для покупців або використовують для торгівлі його частину

0,1

0,09

Для кіосків,лотків, палаток, інших малих архітектурних форм

0,09

0,08

 

 

Для автомагазинів, розвозок, інших видів пересувної торгівельної мережі

0,1

Для стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станцій, заправних пунктів, які здійснюють торгівлю нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом

0,3

0,3

2

Ресторанне господарство

Заготівельні пункти, літні майданчики, їдальні столові

0,1

0,1

Бари

0,1

0,1

Ресторани, кафе

 

 

3

Оптова торгівля

 

0,2

4

Надання платних побутових послуг

 

0,09

0,08

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення  Собицької сільської ради

«Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік»

 

Регуляторний орган: Собицька сільська рада.

Назва документу: «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік».

Підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160 та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2018 № 1151.

Контактний телефон:  (05549) 34-4-95.

 

 1. Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається вирішити

            Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами), пункту 12.3 статті 12 Податкового Кодексу України, повноваження щодо встановлення розмірів ставок по місцевим податкам та зборам покладається на місцеву раду. Таким чином, при запровадженні місцевих податків і зборів органам місцевого самоврядування на законодавчому рівні надана можливість запроваджувати максимально ефективну систему справляння місцевих податків і зборів.

          На виконання п. 12.3.4 ст. 12 Податкового кодексу України необхідно встановити розміри ставок місцевих податків та зборів, які будуть діяти на території Собицької сільської ради у 2019 році.

          Податковим Кодексом зобов’язано копію ухваленого рішення  про встановлення місцевих податків та зборів або про внесення змін до них, надіслати в електронному вигляді  у 10-денний строк  з дня ухвалення до контролюючого органу, у якому перебувають на обліку  платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 01 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосування встановлених податків і зборів або змін до них.

         Крім того, відповідно до вимог ст. 266.4.2, 284.1 Податкового кодексу України, органи місцевого самоврядування, до 25 грудня року, що передує  звітному, подають відповідному контролюючому органу інформацію та рішення за формою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», яка набрала чинності 25.07.2017.

       Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлених місцевих податків та зборів, або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідного рішення застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

       У разі відсутності регулювання відповідно до п.12.3.5. ст. 12 Податкового кодексу, будуть застосовуватись мінімальні ставки, тобто не сплачуватимуться податки на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиний податок.

        Недоотримання коштів бюджетом матиме негативний вплив  на територіальну громаду. Оскільки не забезпечуватиметься в повному обсязі фінансування бюджетної сфери, виплати заробітної плати працівникам та соціально важливих місцевих програм.

         Кожен місцевий податок є важливою складовою доходів бюджету, оскільки забезпечує внесок  у його наповнення.

 

Проблеми, які пропонується розв’язати з прийняттям даного рішення

       Встановлення законним чином ставок місцевих податків і зборів забезпечить надходження до сільського бюджету фінансового ресурсу у сумі 472 тис. грн., в тому числі: від плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у сумі 272 тис. грн., від сплати єдиного податку у сумі 200 тис. грн., що дозволить вирішити наступні питання:

-забезпечити виконання завдань, поставлених «Програмою соціального захисту окремих категорій населення територіальної громади сіл Собич та Лісне – 25 тис. грн..;

- забезпечити виконання завдань, передбачених Програмою соціального та економічного розвитку села Собич на 2019 рік – 150 тис. грн..;

- забезпечити виконання завдань, передбачених Програмою надання щомісячної адресної грошової допомоги  окремим  пільговим категоріям громадян сіл Собич та Лісне, які згідно законодавства мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом загального користування у приміському сполученні в Шосткинському районі  на 2019 рік - 30 тис. грн.;

-забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони – 150 тис.грн.;

- організація благоустрою населеного пункту – 112 тис. грн.;

- забезпечення діяльності місцевої Програми розвитку фізичної культури і спорту – 5 тис. грн..;

- забезпечити дотримання  вимог ст. 12 Податкового кодексу щодо місцевих податків і зборів, які встановлюються міською радою до початку наступного бюджетного періоду.

       Податковий кодекс чітко регламентує необхідність встановлення сільською радою місцевих податків і зборів, розмір  їх ставок до початку наступного бюджетного періоду. Рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік» відповідає вимогам ст. 1 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та потребує процедур, передбачених ст. 34 цього Закону, тому зазначену проблему не можна розв’язати за допомогою діючого регуляторного акту – рішення Собицької сільської ради 18-ї сесії 7-го скликання від 13.07.2017 «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2018 рік».

        Розв’язання даної проблеми за допомогою ринкового механізму неможливо, оскільки податкове законодавство чітко регламентує, що до повноважень саме місцевих рад належить встановлення ставок місцевих податків і зборів, визначених Податковим кодексом.

       Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Впливає на всіх членів територіальної громади, які мають впевненість у можливості забезпечення фінансування соціально важливих сільських програм (описані в розділі 1) за рахунок отриманих надходжень місцевих податків і зборів у сумі 472 тис. грн. від запропонованого регулювання

-

Держава

До повноважень органів місцевого самоврядування віднесено право встановлювати ставки місцевих податків і зборів. Від запропонованого регулювання прогнозується надходження коштів від сплати місцевих податків і зборів для направлення їх на фінансування соціально важливих сільських програм

-

Суб’єкти господарювання

Впливає на суб’єктів господарювання, які є платниками єдиного податку та сплачують податки у розмірах, встановлених сільською радою.

-

У т.ч. суб’єкти малого підприємництва

 

 

Довідкова інформація щодо основних засад справляння місцевих податків і зборів у сільській раді

До місцевих податків та зборів належать: податок на майно, який складається з податку на майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку, плати за землю та єдиного податку.

За 2017 рік до сільського бюджету надійшло місцевих податків та зборів у сумі 597,6 тис. грн., в т.ч.: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 192,6 тис. грн.,  плати за землю – 95 тис. грн., єдиний податок – 310 тис. грн., що дозволило реалізувати завдання, передбачені сільськими програмами соціального захисту окремих категорій населення територіальної громади сіл Собич та Лісне – 14 300 грн, на утримання місцевої пожежної команди – 109 тис. грн.., на благоустрій села – 161 тис. грн., Собицькому навчально-виховному комплексу – 37 тис. грн., районному бюджету для пільгового перевезення окремих категорій громадян – 7,4 тис. грн., пільги  з послуг зв’язку – 2,9 тис. грн., на утримання сільського Будинку культури - 266 тис. грн..

У 2018 та у 2019 роках році планується отримати надходжень у сумі 472 тис. грн. щороку внаслідок реалізації регуляторного акту.

Планується, що питома вага місцевих податків і зборів у загальному обсязі власних та закріплених доходів у 2019 році не зменшиться у порівнянні з 2018 роком.

Зменшення кількості платників місцевих податків і зборів  у 2019 році не передбачається.

Інформація про ставки місцевих податків і зборів:

  1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки має об’єктом оподаткування житлову та нежитлову нерухомість та їх частки. Платники податку – юридичні та фізичні особи, які є власниками об’єктів оподаткування.

Органи місцевого самоврядування повноважні на встановлення ставок та пільги щодо бази оподаткування, визначеної Податковим кодексом України. Розробником проекту на 2019 рік ставка збережена на тому рівні, що і в 2018 році, а саме:

Об’єкт оподаткування

Ставка податку (у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року

             1. Об’єкти житлової нерухомості

    Х

1.1 Будівлі, віднесені до житлового фонду

    Х

1.1.1 Житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається з житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень:

    Х

  • житлових приміщень

   0,5            

  • та допоміжних (нежитлових) приміщень

   001           

1.1.2 Прибудова до житлового будинку-частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну

   0,01          

1.2.3 Квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання

0.5               

1.1.4  Котедж-одно-,  півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою

0,5  

1.1.5 Кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах-ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів

0,05           

1.2  Садові будинки

Х

1.2.1 Садовий  будинок – будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків

0,1

1.3 Дачні будинки

Х

1.3.1. Дачний будинок-житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку

0,5

1.4 Інші об’єкти житлової нерухомості

0,5  

 

 

              2. Об’єкти нежитлової нерухомості

Х

2.1  Будівлі готельні

Х

Готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку

1,5           

2.2  Будівлі  офісні

Х

-будівлі фінансового обслуговування ,

адміністративно- побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей

0,5      

2.3 Будівлі торговельні

Х

 -торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони, зали для ярмарків

0,2      

-станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування

0,2        

2.4  Гаражі

Х

-гаражі(наземні й підземні)  та криті автомобільні стоянки

0,1      

2.5  Будівлі промислові та склади

1,5       

2.7  Господарські (присадибні) будівлі

 Х

2.7.1 Допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать:

 

- сараї, хліви, літні кухні, гаражі, вбиральні, погреби, навіси.

0,00      

майстерні, котельні, бойлерні,  трансформаторні підстанції, об’єкти мобільного зв’язку, тощо

1,5         

2.8  Інші будівлі

1,5

 

 

 

  1. Плата за землю: платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі.

Об’єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебуваютьу власності, користування. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації.

 Відповідно до ст. 274 Податкового кодексу України ставка податку на земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, , встановлюється в розмірі не більше 3% від їх нормативної грошової оцінки землі, для земель загального користування – не більше 1% від їх нормативної

грошової оцінки, а для  сільськогосподарських угідь – не менше 0,3%  та не більше 1% від їх нормативної грошової оцінки.

Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12% від їх нормативної грошової оцінки на земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

Ставку земельного податку на земельні ділянки пропонується залишити на рівні 2018 року у розмірі від 0,03 до 1%  від їх нормативної грошової оцінки в залежності від цільового призначення земель.

Податок на земельні ділянки, що відносяться до сільськогосподарських угідь, встановлюється у розмірі 0,3% від їх нормативної грошової оцінки.

 На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», яка набрала чинності 25.07.2017, ставки встановлені за типовою формою.

Від сплати податку на території сільської ради звільняються земельні ділянки, які використовуються органом місцевого самоврядування, дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладом, закладами культури, охорони здоров’я та іншими бюджетними установами, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету,

релігійна організації.

    Ставки земельного податку на земельні ділянки, грошова оцінка яких проведена

 

 

Категорія  земель

Ставка земельного податку

(у відсотках від їх нормативної грошової оцінки)

1

Землі для комерційного використання (магазини)

   3,0

2

Землі автомобільного транспорту, промисловості  (в межах населеного пункту)

   1,0

3

 Землі сільськогосподарського призначення:

 

  0,3

рілля, сіножаті та пасовища

багаторічні насадження

  0,3

4

Землі  зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих  транспортних засобів громадян, які використовуються  без отримання прибутку гаражно-будівельними, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами

  0,03

5.

Земельні ділянки, які використовуються органами місцевого самоврядування, дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами, закладами освіти, культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків),охорони здоров’я та іншими бюджетними установами, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету

 0,00

6

Релігійні організації, статути(положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку

 0,00

 

 

 

 

Ставки податку на земельні ділянки за межами населених пунктів,  грошова оцінка яких не проведена

№п/п

            Категорія земель

 Ставки податку

( у відсотках від їх нормативної грошової оцінки)

1

Землі сільськогосподарського призначення: рілля, сіножаті та пасовища (незалежно від місцезнаходження)

 

0,3

 2

 Землі підприємств, промисловості, транспорту (крім земель залізничного транспорту), зв’язку, енергетики, оборони, розташовані за межами населеного пункту)

5,0

 3

Землі автомобільного транспорту

 1

 4

Землі лісового господарства

 5

 

3) Ставки транспортного податку встановлюється Податковим кодексом з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 грн. за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування, а саме – з року випуску якого минуло не більше 5 років включно та середньо ринкова вартість якого становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року. Ставка не підлягаю регулюванню органами місцевого самоврядування.

4) Єдиний податок: платники податку – суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Відповідно до ст. 293 Податкового кодексу фіксовані ставки єдиного податку для платників І і ІІ груп встановлюються місцевою радою для фізичних осіб-підприємців, які проводять господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць:

Для І групи платників податку (фізичних осіб-підприємців, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або проводять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 тис. грн.) – у межах до 10% розміру прожиткового мінімуму;

Для ІІ групи платників податку (фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових,  платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1,5 млн.грн.) – у межах до 20% розміру мінімальної заробітної плати.

Проектом рішення ставки податку диференційовані залежно від виду господарської діяльності і збережені на рівні діючих  у 2018 році, а саме:

Платники податку

База оподаткування

Ставка в % до бази оподаткування в місяць

роздрібна торгівля

оптова торгівля

Побутові послуги

виробництво

ресторан, кафе-бар, закусочна

інші види діяльності

Перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - прожитковий мінімум)

10

10

8

не передбачено

не передбачено

10

Друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.

другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата

 

12

15

15

не передбачено

20

15

Прийняті ставки є економічно обґрунтованими, без погіршення умов для розвитку бізнесу

            Метою прийняття Собицькою сільською радою «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік» є:

- виконання вимог чинного законодавства;

- врегулювання правовідносин між Собицькою сільською радою та суб'єктами господарювання;

- встановлення ставок місцевих податків і зборів;

- отримання додаткових коштів до сільського бюджету та направлення їх на вирішення першочергових проблем громади Собицької сільської ради.

 

ІІ. Визначення цілей державного регулювання:

Ціллю прийняття цього регуляторного акту є встановлення на території сільської ради місцевих податків і зборів відповідно до визначеного Податковим Кодексом переліку і в межах визначених ним граничних розмірів ставок, які будуть діяти у 2019 році, що дозволить забезпечити виконання соціально важливих сільських програм, фінансування бюджетної сфери,  реалізацію державної політики у податковій сфері, підвищення податкової дисципліни.

Дотримання правових аспектів буде виконано шляхом направлення ухваленого рішення про встановлення місцевих податків і зборів у електронному вигляді в десятиденний строк з дня ухвалення до контролюючого органу, у якому перебувають на обліку платники податків та зборів, але не пізніше 01 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосування встановлених податків та зборів або змін до них.

ІІІ. Визначення та оцінка всіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей

1. Визначення альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання.

Перший альтернативний спосіб  досягнення встановлених цілей - прийняття запропонованого регуляторного акту.

Ця альтернатива є єдиною прийнятною, так як спрямована на виконання вимог чинного законодавства.

Другий альтернативний спосіб –залишити ситуацію без змін.

Ця альтернатива є неприйнятною, так як нормативні акти сільської ради повинні відповідати чинному законодавству.

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Будуть встановлені ставки місцевих податків і зборів з урахуванням інтересів територіальної громади, дотримана процедура прийняття регуляторного акту.

Альтернатива 2

У разі неприйняття проекту рішення , відповідно до п.12.3.5.ст 12 Податкового кодексу, будуть застосовуватись мінімальні ставки.

 

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

     Оцінка впливу на орган місцевого самоврядування :

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

- збільшення надходжень до місцевого бюджету Собицької сільської ради;

- виконання програм економічного та соціального розвитку;

-забезпечення сталого розвитку села і зменшення соціальної напруги

-формування позитивного іміджу сільської влади шляхом підвищення рівня довіри за причини встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів, з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання

- пов’язані з розробкою регуляторного акту, контроль за його виконанням, проведення аналізу та заходів по відстеженню результативності регуляторного акту;

Альтернатива 2

- збільшення кількості суб’єктів господарювання за причини мінімальних розмірів податків

- зменшення надходжень до місцевого бюджету,

- невиконання вимог чинного законодавства

 

                   Оцінка впливу на сферу інтересів громадян :

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

- реалізація соціальних  сільських програм,

-зниження напруги у суспільстві

-  сплата податків і зборів згідно діючому законодавству

Альтернатива 2

  - відсутні

-  непрямі витрати -полягають у зменшенні обсягів бюджетних коштів, які будуть спрямовані на соціально-економічний розвиток села, не вирішенні загальносільських проблем, не виконанні сільських програм

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання місцевих податків і зборів, одиниць

 

 

 

31

 

 

31

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

100

 

100

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування,

встановлення обґрунтованих ставок податків,

виконання програм соціально-економічного розвитку села

сплата податку за встановленими ставками;

зростання розміру суми податків при зростанні розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати;

пов’язані з обчисленням, звітуванням та сплатою податків

Альтернатива 2

мінімальні витрати на сплату податків,

зменшення податкового навантаження

пов’язані з обчисленням, звітуванням та сплатою податків;

зменшення обсягів бюджетних коштів, які спрямовуватимуться на розвиток села та вирішення проблем громади

  

Витрати суб’єктів господарювання на впровадження регуляторного акту 

Витрати на одного суб’єкта господарювання  великого і середнього підприємництва внаслідок дії регуляторного акта  

За Альтернативою 1 

Розрахунок вартості 1 людино-години: для розрахунку використовується розмір мінімальної заробітної плати станом на 31.12.2018 року - 3723 грн. У погодинному визначенні розмір становить 22,41 грн.(ст.8 Закону України від 07.12.2017р. №2246-VIII).

Дані про кількість платників та суму сплачених ними податків надані  Шосткинською об’єднаною податковою інспекцією ДФС у Сумській області.

Порядко-вий номер

Витрати

За перший рік

За п'ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

-

-

2

Податки та збори (середній розмір сплати податку 1 суб’єктом господарювання), гривень

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Плата за землю

 

 45 332

 

31 666 

13 666

 

-

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

(1*12*22,41)+8*22,41 =448,20

-

4

Витрати , пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду(контролю)(перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

-

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг(дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг(проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6

Витрати на оборотні активи(матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

-

-

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

-

-

8

Інше, гривень

-

-

9

Разом  (сума рядків:1+2+3+4+5+6+7+8)

45 780,20

-

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Плата за землю

 

 

6

 6 

     

6

 

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання(вартість регулювання) (рядок9хрядок10),

 гривень

 

 

 

274 681

 

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

 

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Періодичні (за рік)

Витрати за п'ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

45 332

 

-

-

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

(1*12*22,41)+8*22,41=448,20

-

448,20

-

 

 

Вид витрат

Витрати  на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

-

-

 

-

 

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п'ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

-

-

 

-

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

-

-

-

 

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

-

-

 

 

Витрати на одного суб’єкта господарювання  малого підприємництва внаслідок дії регуляторного акта 

За Альтернативою 2

 

Порядко-вий номер

Витрати

За перший рік

За 5 років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

-

-

2

Податки та збори (середній розмір сплати податку 1 суб’єктом господарювання), гривень

Плата за землю

 

41 512 

 

 

 

-

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

(1*12*22,41)+

4*22,41=358,56

-

4

Витрати , пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду(контролю)(перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

-

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг(дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг(проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6

Витрати на оборотні активи(матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

-

-

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

-

-

8

Інше, гривень

-

-

9

Разом(сума рядків:1+2+3+4+5+6+7+8)

41 870,56

 

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

Плата за землю

 

6

  

6

 

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання(вартість регулювання) (рядок9хрядок10), гривень

 

 

251 223,36

 

 

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Періодичні (за рік)

Витрати за п'ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

41512

-

-

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

(1*12*22,41)+

4*22,41=358,56

-

358,56

-

 

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

-

-

 

-

 

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п'ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

-

-

 

-

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

-

-

-

 

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

-

-

 

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива № 1

274 681

Альтернатива № 2

251 223,36

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

4

Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою; прийняття рішення відповідає вимогам чинного законодавства, приводить ставки по місцевим податкам і зборам у відповідність до вимог ПК України;

встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання

Альтернатива 2

2

Часткове вирішення існуючої проблеми. Надходжень бюджету не вистачить для реалізації усіх запланованих програм

 

 

 

 

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи рейтингу

Альтернатива 1

обґрунтована сплата місцевих податків та зборів у 2019 році в м.Шостка.

Витрати відповідно до запропонованого регуляторного акту.

Цілі регулювання будуть досягнуті майже  повною мірою Ставки місцевих податків і зборів визначені.

Альтернатива 2

відсутні

Податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Ця альтернатива є неприйнятною, так як нормативні акти сільської ради повинні відповідати чинному законодавству.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Прийняття проекту рішення сільської ради відповідає вимогам підпункту 12.3.4 Податкового кодексу з внесеними до нього змінами та доповненнями та забезпечує стабільні надходження податків до сільського бюджету

На дію даного акта можливий вплив :

зовнішніх та внутрішніх чинників: ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері - зміни у Податковому кодексі України, різке збільшення розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму,

зниження платоспроможності платників податків, зменшення кількості суб’єктів господарювання.

Альтернатива 2

Альтернатива є не прийнятною, оскільки суперечить чинному законодавству.

Х

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать  розв’язання визначеної проблеми

 

Для розв’язання зазначеної проблеми пропонується встановлення Собицькою сільською радою   фіксованих ставок плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць; визначення об'єкту оподаткування, платників податків і зборів, податкового періоду та інших обов'язкових елементів, відповідно до  Податкового кодексу України.

 

Механізм вирішення визначеної проблеми:

- затвердження рішення  про місцеві податки і збори;

- інформування  платників про встановлені правила справляння податків і зборів на 2019 рік через повідомлення на офіційному сайті Собицької сільської ради (shst.sobychska@sm.gov.ua ).

-сприяння веденню підприємницької діяльності суб’єктами господарювання, які є платниками місцевих податків і зборів, з метою росту рівня їх платоспроможності;

- забезпечення надходжень встановлених податків і зборів до місцевого бюджету с. Собич.

 

Реалізація пропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом впровадження наступних заходів:

- економіко–фінансові – пропоновані ставки місцевих податків і зборів дозволять підвищити загальну суму зібраних коштів, економічне і раціональне використання цих коштів;

- організаційні – розробка регуляторного акта відповідно до цілей державного регулювання; його оприлюднення; розгляд та прийняття відповідного рішення.

Запропонований механізм дії даного проекту регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості та передбачуваності.

 

 

 

 

VI. ТЕСТ   малого підприємництва (М-Тест)

  

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання:

консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 30.04.2018  по 07.05.2018.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Розробником проведено робочі зустрічі з представниками малого підприємництва

3

Ознайомлення представників малого бізнесу з запропонованими розмірами податків. Не отримано негативних відгуків. Отримання інформації та пропозицій від підприємців Кругляк Н.Г., Жирної І.М., Касьян О.М..

2.

Телефонні розмови

4

Отримання інформації про можливість сплачувати податки, пропозицій від підприємців Цьомки О.А., Кругляк Н.Г.

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання ,у числі що сплачують :

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки :

6 платників, надходження за 2017 рік становить 192,6 тис.грн.;

плата за землю : 487 платників, надходження за 2017 рік склали 94,5 тис.грн.

єдиний податок: 18 платників, надходження за 2017 рік становлять 310 тис.грн.,

питома вага суб’єктів малого та мікро підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100,0 відсотків (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання:

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

 

-

 

-

 

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 

-

 

-

 

-

5

Інші процедури (уточнити): ,

Сплата  одним підприємцем :

єдиного податку  1 гр.(ставка 10 % від прож.мін.-1921 грн.)

     2 гр.( ставка 12 % від мін. з/п 3723 грн.)

   

  плата за землю

 

  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

 

192,10 грн./міс.

 

446,76 грн./міс.

  

12,5 тис. грн./рік

  

28,3 тис. грн./рік

 

 

 

 

-

-

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

-

-

-

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, од.                      

  Єдиний податок

  плата за землю

   податок на нерухоме майно

 

 

18

487

6

-

-

8

Сумарно, гривень

 

-

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

1год. х 22,41 грн.х1 =

22,41 грн.

-

-.

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

2год. х 22,41грн. х1 =44,82 грн.

 

-

11

Процедури офіційного звітування

Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

(0,5год.+0,5год.+ 0,1год.+0,5год.) х

22,41грн.х1х12

=430,27 грн.

-

-.

 

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

2 год. х 22,41 грн. = 44,82 грн.

-

-

13

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

14

Разом, гривень

542,32

Х

-

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

18

 

 

16

Сумарно, гривень

 

542,32 х 18 = 9 761,76

Х

        -

 

Розрахунок вартості 1 людино-години: 

 

Норма робочого часу на 2018 рік при 40-годинному робочому тижні становить 1993 години.

Використовується мінімальний розмір заробітної плати, яка з 01.01.2018 року становить: 3723 грн. та 22,41 грн. у погодинному розмірі.

 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

251 223,36

 

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9 761,76

-

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

260 985,12

-

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

-

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

260 985,12

 1

 

 

 

  1. 5.     Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

 

Пом’якшувальними заходами для суб’єктів малого підприємництва можуть бути:

- спрощення адміністративних процедур з виконання регулювання;

- встановлення зменшених ставок податків та зборів.

Чинне податкове законодавство передбачає пряме регулювання питань порядку, строків, звітування та сплати єдиного податку, плати за землю, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки та місцевих зборів  (визначаються виключно нормами Податкового кодексу України). Таким чином, Собицька сільська рада не має повноважень щодо встановлення пом’якшувальних заходів з адміністративних процедур з регулювання

 Відповідно до податкового законодавства до повноважень органів місцевого самоврядування належить встановлення ставок по місцевим податкам і зборам у межах, встановлених Податковим кодексом України.

З метою пом’якшення дії державного регулювання ставки єдиного податку, запропоновані у проекті рішення на 2019 рік менші, ніж встановлена Податковим кодексом максимально гранична межа, а саме : для платників першої групи ставка на роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках складе -10%, на побутові послуги- 8 % (при граничному максимальному розмірі  встановленому ПКУ - 10% від розміру прожиткового мінімуму), для платників другої групи ставки встановлюються в розмірі  від 12 до 20 % ( граничний розмір згідно ПКУ -20% від розміру мінімальної заробітної плати).Таким чином, підприємці першої та другої груп при сплаті податку щомісячно заощаджуватимуть. Ставки є економічно обґрунтованими, без погіршення умов для розвитку бізнесу.

 

 

VIІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Згідно з вимогами ст.12 Податкового Кодексу України сільська рада  приймає рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний бюджетний період (рік). Запропонований строк дії регуляторного акта -2019 рік, достатній для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання в межах бюджетного року. За необхідністю можуть бути внесені зміни.

VIІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Виходячи з мети державного регулювання для відстеження результативності даного регуляторного акта визначені такі кількісні показники :

Показники результативності

2017 (факт)

2018 (план)

2019 (очікувані надходження, у зв’язку з прийняттям рішення)

Розмір надходження місцевих податків і зборів, в тому числі:

   616,6 тис.грн.

 472 тис.грн.

 

472 тис.грн.

податок на нерухоме майно, відмінне від земельного податку

192,6 тис.грн.

190 тис.грн.

190 тис.грн.

плата за землю

95  тис.грн.

82  тис.грн.

82 тис.грн.

єдиний податок

310 тис.грн.

200 тис.грн.

200 тис.грн.

Питома вага надходжень від місцевих податків і зборів в загальному обсязі власних і закріплених доходів місцевого бюджету, відсотки

49,2 %

47,1 %

47,1%

Кількість суб’єктів господарювання, на яких розповсюджується дія акта

31

31

31

Рівень проінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з встановлених розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2019 рік

Рівень інформованості суб’єктів господарювання, фізичних осіб з встановлених розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2019 рік визначається кількістю осіб, які ознайомляться з ним на офіційному сайті Собицької сільської ради (shst.sobychska@sm.gov.ua)

Розмір коштів (тис.грн.) та час, що  витрачатиметься суб’єктами господарювання на сплату місцевих податків і збрів

Розмір коштів , що витрачаються суб’єктами господарювання на сплату єдиного податку  та податку на майно

 

ІХ. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акта буде здійснена за підсумками проведення базового та повторного відстеження результативності регуляторного акту.

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведено на етапі підготовки його проекту до набрання ним чинності на підставі даних за 2018 рік. Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено у третьому кварталі 2019 року.

Відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися статистичним методом. Згідно статистичного методу буде проводитися моніторинг статистичних показників згідно п. 8. аналізу регуляторного впливу.

 

Сільський голова                                                                          Іллєнко Р.М.

 

10.05.2018