ЗАТВЕРДЖУЮ

 

 

 

                                                                                                                                                                 Сільський голова                                                                                                                                 

                                                                                 _______________Р.М. Іллєнко

 

                                                                                                                                                         02 грудня 2019 року

 

 

 

 

План-графік

проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на території Собицької сільської ради у 2020 році

 

 

№ п/п

Назва регуляторного акта

Дата прийняття регуляторного акта

Вид відстеження

Строки

відстеження

1.

Про встановлення місцевих податків на 2019 рік

І-е півріччя 2018 року

Повторне відстеження

 І квартал 2020 року

2.

Про встановлення місцевих податків на 2020 рік

І-е півріччя 2019 року

Базове відстеження

ІІ квартал 2020 року

 

 

 

 

 

 

Голова постійної  комісії з питань

планування,бюджету та фінансів                                               Н.О. Гришак

 

СОБИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ШОСТКИНСЬКОГО РАЙОНУ  СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

Тридцять дев’ята   сесія

        

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 29.10.2019 

 

Про затвердження плану діяльності

сільської ради з підготовки проектів

регуляторних актів на 2020 рік

 

 

 

        З метою планування діяльності сільської ради з прийняття рішень, направлених на удосконалення правового регулювання господарських відносин на території сільської ради, а також недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, відповідно до ст. 7,32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та пункту 7 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Собицька сільська рада

 

                                                     В И Р І Ш И Л А  :

 

  1. Затвердити план діяльності сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік (додається).

 

  1. Рішення про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік оприлюднити у встановленому порядку на дошці оголошень та офіційному сайті сільської ради.

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 

 

 

 

            Сільський голова                                                                 Раїса ІЛЛЄНКО

 

 

 

Додаток до рішення сесії

                                                                                                                                                                             сільської ради

                                                                                                                                                                                 від 29.10.2019

 

 

ПЛАН

регуляторної  діяльності Собицької сільської  ради на 2020 рік

 

п/п

Назва, вид документа

Цілі  прийняття

Строки підготовки

Найменування відповідальних

виконавців

1.

Рішення сільської ради про встановлення місцевих податків   на 2021 рік

Впорядкування торгівельної діяльності та забезпечення планових надходжень до сільського бюджету, встановлення видів місцевих податків, їх граничних розмірів, порядку обчислення та сплати

Перше півріччя 2020 року

Постійна комісія сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів

 

 

 

 

 

Секретар                                                                                                    Ольга СОБОЛЬ