СОБИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ШОСТКИНСЬКОГО РАЙОНУ  СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

                                                                  ________ сесія

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

Від _________________

с.Собич

­­Про встановлення місцевих податків  на 2020 рік

Керуючись Конституцією України, Бюджетним  кодексом України,  Податковим кодексом України, Законом України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», пунктом 24 частини першої статті 26, ст.69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада                                           

                                                               ВИРІШИЛА :

1.Встановити у 2020 році на території  Собицької сільської ради місцеві податки  та  затвердити  їх ставки:                                                                                                                           1.1. податок на  нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки майно  згідно з додатком  1 до цього рішення;

1.2. земельний податок згідно з додатком 2 до цього рішення;

1.3. транспортний податок згідно з додатком 3 до цього рішення;

1.3. єдиний податок згідно з додатком 4 до цього рішення.

2. Ставки податку довести до відома юридичних та фізичних осіб та до Шосткинської ОДПІ.

3. Виконавчому апарату Собицької сільської ради забезпечити оприлюднення даного рішення через дошку оголошень та офіційний сайт сільської ради.

4. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

5. Рішення двадцять сесії сьомого скликання від 26.06.2018 Собицької сільської ради  «Про встановлення місцевих податків на 2019 рік», з 01 січня 2020 року вважати таким, що втратило чинність.

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань  планування, бюджету та фінансів.

 

 Сільський голова                                                                                 Р.М. Іллєнко  


                                                                                                                Додаток № 1                                                                                  

                                       до рішення  ____сесії 7-го скликання

 

ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Ставки податку на нерухоме майно,

                              відмінне від земельної ділянки на 2020 рік

 

Об’єкт оподаткування

Ставка податку (у відсотках до розміру мінімально заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року

1.1 Будівлі,віднесені до житлового фонду

Х

1.1.1 Житловий будинок садибного типу-житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається з житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень

Х

                 -житлових приміщень;

0,5

               - та допоміжних(нежитлових приміщень)

0,01

1.1.2 Прибудова до житлового будинку- частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну

0,01

1.1.3 Квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання

0,5

1.1.4 Котедж- одно-, півтора поверховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою

0,5

1.1.5 Кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах-ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів

0,05

1.2. Садові будинки

Х

1.2.1 садовий будинок-будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання  не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків

0,1

1.3 Дачні будинки

Х

1.3.1 дачний будинок- житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку

0,5

1.4. Інші об’єкти житлової нерухомості

0,5

2. Об’єкти нежитлової нерухомості

Х

2.1. Будівлі готельні

Х

Готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, табори для відпочинку, будинки відпочинку

1,5

2.2. Будівлі офісні

Х

Будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі,  будівлі для конторських та адміністративних цілей

0,5         

2.3. Будівлі торговельні

Х

- торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків

0,2

- станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні,кафе, закусочні,бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування

0,2

2.4. Гаражі

Х

- гаражі (надземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

0,1

2.5. Будівлі промислові та склади

1,5

2.7. Господарські (присадибні) будівлі:

Х

2.7.1 допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать:

Х

- сараї, хліви, літні кухні, гаражі, вбиральні, погреби, навіси

0,0

-майстерні, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції, об’єкти мобільного зв’язку, тощо

1,5

2.8. Інші будівлі

1,5

 

 

 

 

Додаток 2
до Типового рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням _____ сесії  сільської     ради 7-го скликання від ______ №

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
 з 01 січня 2020  року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

59                       253                   5925386601                      с. Собич

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового

зобов’язання за рік)

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

ж) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

 

100

 

 

__________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П о л о ж е н н я

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

 1. Загальні положення.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється на підставі статті 266 Податкового кодексу України.

 1. Платники податку.

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

3.  Об’єкт оподаткування

 Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

            До об'єктів житлової нерухомості відносяться будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки, а саме: будівлі, віднесені до житлового фонду поділяються на такі типи:

            а)житловий будинок-будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу- житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

            б)прибудова до житлового будинку-частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

            в) квартира-ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

            г) котедж - одно-,  півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

            г) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах-ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;

            д)садовий будинок – будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

            е)дачний будинок-житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку;

            є)інші об’єкти житлової нерухомості;

            До об'єктів нежитлової нерухомості відносяться будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:

            а) будівлі готельні - Готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

            б) будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування ,

адміністративно- побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

            в)будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони, зали для ярмарків, - станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

            г)гаражі- гаражі(наземні й підземні)  та криті автомобільні стоянки;

            г)будівлі промислові та склади;

            е)господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать: - сараї, хліви, літні кухні, гаражі, вбиральні, погреби, навіси, майстерні, котельні,   бойлерні,  трансформаторні підстанції, об’єкти мобільного зв’язку, тощо;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо) крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування,  що використовуються для надання освітніх послуг;

 

            є)інші будівлі.

 

 

 

Не є об’єктом оподаткування:

            а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

            б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

            в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

            г) гуртожитки;

            ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

            д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

            е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

            є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

            ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

            з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

            и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

            і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

            ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

            й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подаєтьсяплатником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

            к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

            л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

 

4. База оподаткування

Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

5. Пільги із сплати податку

            Відповідно до статті 266.4 ПКУ база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

            Сільська рада встановлює пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової та /або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

            Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової нерухомості для фізичних осіб, визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

 

6. Ставка податку

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються відповідно до додатку 1 даного рішення.

7. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8. Порядок обчислення суми податку

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється Шосткинською ОДПІ за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості, виходячи із  загальної площі кожного з об’єктів нерухомості та відповідної ставки податку.

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, та відповідні платіжні реквізити, надсилаються (вручаються) платнику податку Шосткинською ОДПІ за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно,
а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до Шосткинської ОДПІ за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у відповідному порядку.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року, податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив
право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Шосткинська ОДПІ надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

10. Порядок сплати податку

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до місцевого бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

11. Строки сплати податку

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації".

 

 

 

Додаток 3
до рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  _____ сесії 7-го скликання від ______ №

СТАВКИ
земельного податку1

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
з 01 січня  2020 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

      59          253              5925386601                с. Собич

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

-

-

0,300

0,300

01.02

Для ведення фермерського господарства4

-

-

0,300

0,300

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

-

-

0,300

0,300

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

-

-

0,300

0,300

01.05

Для індивідуального садівництва4

-

-

0,300

0,300

01.06

Для колективного садівництва4

-

-

0,300

0,300

01.07

Для городництва4

-

-

0,300

0,300

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

-

-

0,300

0,300

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

-

-

-

-

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

-

-

-

-

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

-

-

0,300

0,300

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

-

-

-

-

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

-

-

0,300

0,300

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

-

-

0,030

0,030

02.02

Для колективного житлового будівництва4

-

-

0,030

0,030

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

-

-

0,030

0,030

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

-

-

0,030

0,030

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

-

-

0,030

0,030

02.06

Для колективного гаражного будівництва

-

-

0,030

0,030

02.07

Для іншої житлової забудови 

-

-

0,030

0,030

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

-

-

0,000

0,000

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

-

-

0,000

0,000

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

-

-

0,000

0,000

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

-

-

0,000

0,000

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

-

-

0,000

 

0,000

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

-

-

0,000

0,000

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

-

-

0,000

0,000

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

-

-

0,000

0,000

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

-

-

0,000

0,000

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

-

-

0,000

0,000

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

-

-

0,000

0,000

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

-

-

0,000

0,000

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

-

-

0,000

0,000

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

-

-

0,000

0,000

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

-

-

0,000

0,000

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

-

-

-

-

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

-

-

-

-

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

-

-

-

-

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

-

-

-

-

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

-

-

-

-

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

-

-

-

-

04.07

Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва

-

-

-

-

04.08

Для збереження та використання заказників

-

-

-

-

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

-

-

-

-

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

-

-

-

-

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

-

-

-

-

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

-

-

-

-

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

-

-

-

-

06.03

Для інших оздоровчих цілей

-

-

-

-

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

-

-

-

-

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

-

-

-

-

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

-

-

0,300

0,300

07.04

Для колективного дачного будівництва 

-

-

0,300

0,300

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

-

-

-

-

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

-

-

-

-

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

-

-

-

-

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

-

-

0,300

0,300

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

-

-

0,300

0,300

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

-

-

-

-

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

-

-

-

-

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

-

-

-

-

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

-

-

-

-

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

-

-

-

-

10.06

Для сінокосіння

-

-

-

-

10.07

Для рибогосподарських потреб

-

-

-

-

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

-

-

-

-

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

-

-

-

-

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

-

-

-

-

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

-

-

-

-

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

-

-

-

-

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

-

-

5,000

5,000

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

-

-

5,000

5,000

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

-

-

-

-

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

-

-

-

 

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

-

-

-

-

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

-

-

-

-

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

-

-

-

-

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

-

-

-

-

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

-

-

-

-

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

-

-

-

-

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

-

-

1,000

1,000

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

-

-

1,000

1,000

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

-

-

5,000

5,000

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

-

-

5,000

5,000

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

-

-

5,000

5,000

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

-

-

5,000

5,000

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

-

-

5,000

5,000

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

0,000

0,000

0,000

0,000

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

0,000

0,000

0,000

0,000

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

0,000

0,000

0,000

0,000

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

0,000

0,000

0,000

0,000

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

0,000

0,000

0,000

0,000

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

0,000

0,000

0,000

0,000

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

0,000

0,000

0,000

0,000

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,000

0,000

0,000

0,000

16

Землі запасу

-

-

0,300

0,300

17

Землі резервного фонду

-

-

0,300

0,300

18

Землі загального користування4

-

-

0,000

0,000

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

0,000

0,000

__________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.

 

 

Додаток 4
до Типового рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням _____ 7-го скликання

Собицької сільської ради  від  _______ №

 

 

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1
 

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
 з  01 січня 2020  року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

                                                       5925386601                   с. Собич

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Фізичні особи:

інваліди першої і другої групи;                                                                         

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;           

пенсіонери (за віком);                                                                                       

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

учасники АТО

 

100

100

 

            100

 

100

 

 

 

             100

            100

Примітка: Звільнення від сплати податку за земельні ділянки  поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  - не більш як 0,25 гектара;

для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

 

Юридичні особи:

  орган місцевого самоврядування;

 дошкільний та навчально-освітній заклад;

 заклад культури;

заклад охорони здоров’я;

 на період дії фіксованого сільськогосподарського податку власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику фіксованого сільськогосподарського податку;

новостворені фермерські господарства протягом трьох років, а в трудонедостатніх населених пунктах - протягом п’яти років з часу передачі їм земельної ділянки у власність

 

 

100

100

100

100

 

 

100

 

 

 

100

     

 

Не підлягають оподаткуванню земельним податком:

- землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

- землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користуванн;

 - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами;

  - майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

земельні ділянки кладовищ,

земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 

__________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

П о л о ж е н н я

про земельний податок

 

 1. Загальні положення.

Земельний податок встановлюється на підставі статтей 269-287 Податкового кодексу України.

2. Платники земельного податку

Платниками податку є:

власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

землекористувачі.

3. Об'єкти оподаткування земельним податком

Об'єктами оподаткування є:

земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

 земельні частки (паї), які перебувають у власності.

4. База оподаткування земельним податком

Базою оподаткування є:

нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

Рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

4.1. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження), земельним податком.

Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до статті 274 Податкового Кодексу України.

4.2. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється відповідно до додатку № 1 до даного рішення.

4.3. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюється відповідно до додатку № 2 до даного рішення.

5. Пільги щодо сплати земельного податку.

5.1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

Від сплати податку звільняються:

інваліди першої і другої групи;

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

пенсіонери (за віком);

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

учасники АТО.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки  поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  - не більш як 0,25 гектара;

для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

5.2. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

      Від сплати податку звільняються:

  Орган місцевого самоврядування, дошкільний та навчально-освітній заклад, заклад культури, охорони здоров’я , які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

   на період дії фіксованого сільськогосподарського податку власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику фіксованого сільськогосподарського податку;

  новостворені фермерські господарства протягом трьох років, а в трудонедостатніх населених пунктах - протягом п’яти років з часу передачі їм земельної ділянки у власність.

 

6. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

Не сплачується податок за:

- землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

- землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користуванн;

 - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами;

  - майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

земельні ділянки кладовищ,

земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

7. Особливості оподаткування платою за землю.

Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

8. Податковий період для плати за землю

Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

9. Порядок обчислення плати за землю

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового Кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 Податкового Кодексу України за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

10. Строк сплати плати за землю

Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичними особами у сільській місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому  статтею 46 Податкового Кодексу України.

При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

 

 

 

 

                                                                                             Додаток 5 до рішення

                                                                                               28-ї  сесії 7-го скликання

 Транспортний податок на 2020 рік

 

Транспортний податок- це місцевий податок, що сплачується власниками легкових автомобілів і зараховується до місцевого бюджету.

1. Платниками транспортного податку на території громади є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 2 є об’єктами оподаткування.

2. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року та відповідно до статті 267.2 Податкового кодексу України.

3. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до  пункту 2.

5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

         6. Порядок обчислення  податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

7. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

         8. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

9. Контроль за правильністю та своєчасністю сплати транспортного податку до місцевого бюджету здійснюється контролюючим органом.

10.Відповідальність за повноту та правильність справляння, своєчасність сплати транспортного податку до місцевого бюджету покладається на платників податку відповідно до Податкового кодексу України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Додаток 4 до рішення

                                                                                                  28-ї сесії 7-го скликання

Єдиний податок на 2020 рік

 

1. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує  300 000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.

2.Не можуть бути платниками єдиного податку:

2.1. суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор;

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;

5) видобуток, реалізацію корисних копалин;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування";

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти та зв'язку;

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

2.2. фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

2.3. фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

2.4. страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

2.5. суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

2.6. представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

2.7. фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

2.8. суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

3.Платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

3.1.під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

2) послуги з ремонту взуття;

3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

12) послуги з ремонту трикотажних виробів;

13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;

20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо - і відеоапаратури;

22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

23) послуги з ремонту годинників;

24) послуги з ремонту велосипедів;

25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

29) послуги з ремонту ювелірних виробів;

30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;

31) послуги з виконання фоторобіт;

32) послуги з оброблення плівок;

33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;

35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

36) послуги перукарень;

37) ритуальні послуги;

38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;

39) послуги домашньої прислуги;

40) послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

                 4.   Ставки єдиного податку.

41. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

4.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільською радою для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах від 1 до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

3)  для третьої групи платників єдиного податку – у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

 

                              5.Податковий звітний період.

5.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четветрої груп є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується  останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

 

                                  6.  Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку.

61. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

6.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється органами державної податкової служби на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

6.3. Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

6.4. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

6.5. Суми єдиного податку, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому цим Кодексом.

6.6. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

6.7. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

 

Ставки єдиного податку та збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території Собицької сільської ради у 20120 році

 

Платники податку

База оподаткування

Ставка в % до бази оподаткування в місяць

роздрібна торгівля

оптова торгівля

Побутові послуги

виробництво

ресторан, кафе-бар, закусочна

інші види діяльності

Перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - прожитковий мінімум)

10

10

8

10

не передбачено

10

Друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.

другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата

 

10

10

10

10

10

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Додаток 4 до рішення

                                                                                                  28-ї сесії 7-го скликання

Єдиний податок на 2020 рік

 

1. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує  300 000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.

2.Не можуть бути платниками єдиного податку:

2.1. суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор;

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;

5) видобуток, реалізацію корисних копалин;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування";

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти та зв'язку;

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

2.2. фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

2.3. фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

2.4. страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

2.5. суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

2.6. представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

2.7. фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

2.8. суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

3.Платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

3.1.під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

2) послуги з ремонту взуття;

3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

12) послуги з ремонту трикотажних виробів;

13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;

20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо - і відеоапаратури;

22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

23) послуги з ремонту годинників;

24) послуги з ремонту велосипедів;

25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

29) послуги з ремонту ювелірних виробів;

30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;

31) послуги з виконання фоторобіт;

32) послуги з оброблення плівок;

33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;

35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

36) послуги перукарень;

37) ритуальні послуги;

38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;

39) послуги домашньої прислуги;

40) послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

                 4.   Ставки єдиного податку.

41. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

4.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільською радою для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах від 1 до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

3)  для третьої групи платників єдиного податку – у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

 

                              5.Податковий звітний період.

5.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четветрої груп є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується  останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

 

                                  6.  Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку.

61. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

6.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється органами державної податкової служби на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

6.3. Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

6.4. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

6.5. Суми єдиного податку, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому цим Кодексом.

6.6. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

6.7. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

 

Ставки єдиного податку та збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території Собицької сільської ради у 20120 році

 

Платники податку

База оподаткування

Ставка в % до бази оподаткування в місяць

роздрібна торгівля

оптова торгівля

Побутові послуги

виробництво

ресторан, кафе-бар, закусочна

інші види діяльності

Перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - прожитковий мінімум)

10

10

8

10

не передбачено

10

Друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.

другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата

 

10

10

10

10

10

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Собицької сільської ради

«Про встановлення місцевих податків

на 2020 рік»

 

 

Назва регуляторного органу – Собицька сільська  рада

Назва документу - «Про встановлення місцевих податків  на 2020 рік».

Підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160 та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151.

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 № 280/97-ВР (зі змінами), пункту 12.3.статті 12 Податкового Кодексу України повноваження щодо прийняття рішень про встановлення місцевих податків та зборів покладається на сільську раду  в межах своїх повноважень.

Пунктами 10.2¹ та 10.3 статті 10 Податкового кодексу України передбачено обов’язкове встановлення місцевими радами єдиного податку та податку на майно (в частині транспортного податку та плати за землю), а також вирішення питання щодо встановлення податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки).

Податковий кодекс регламентує необхідність встановлення сільською радою місцевих податків, розмір їх ставок  до початку наступного бюджетного періоду. Термін дії діючого регуляторного акту - рішення Собицької сільської ради двадцять восьмої сесії сьомого скликання від 26.06.2018 «Про встановлення місцевих податків  на 2019 рік » (зі змінами) закінчується 31.12.2019.

 Проект рішення «Про встановлення місцевих податків  на 2020 рік» відповідає вимогам ст.1 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та потребує процедур , передбачених ст.34 цього Закону.

Пріоритетним є забезпечення подальшого розвитку території та інфраструктури  Собицької сільської ради.

 

      З прийняттям даного рішення пропонується часткового розв’язати проблеми:

- якості доріг,

- виконання соціально важливих місцевих програм.

У разі відсутності регулювання, відповідно до п.12.3.5.ст 12 Податкового кодексу, у 2020 році будуть застосовуватись мінімальні ставки, тобто не сплачуватимуться податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиний податок платниками 1 та 2 груп.

Встановлення законним чином ставок місцевих податків і зборів забезпечить надходження до місцевого бюджету фінансового ресурсу у сумі 560 тис.грн., в тому числі: від плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у сумі 218 тис.грн., від сплати єдиного податку у сумі 342 тис.грн. для вирішення вказаних проблем.

      Розв’язання даних проблем за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки податкове законодавство чітко регламентує, що до повноважень сільських рад належить встановлення ставок місцевих податків  в межах ставок, визначених Податковим кодексом. Кожен місцевий податок є важливою складовою доходів бюджету, оскільки забезпечує внесок у його наповнення, тому формування власних доходів місцевого бюджету знаходиться у прямій залежності від ефективності робіт по запровадженню та мобілізації місцевих податків. Недоотримання коштів бюджетом матиме негативний вплив на  територіальну громаду с. Собич.

Податковим кодексом зобов’язано копію ухваленого рішення про встановлення місцевих податків або про внесення змін до них надіслати в електронному вигляді у десятиденний строк з дня ухвалення до контролюючого органу, у якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків, але не пізніше 01 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосування встановлених податків  або змін до них.

Крім того, відповідно до вимог ст.266.4.2., 284.1 Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу інформацію та рішення за формою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», яка набрала чинності 25.07.2017». 

Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлених місцевих податків, або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідного рішення застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Впливає на 1 058 мешканців  територіальної громади с. Собич, які мають впевненість у можливості забезпечення фінансування соціально важливих сільських програм за рахунок отриманих надходжень місцевих податків  у сумі близько 560 тис.грн. від запропонованого регулювання

 -

Держава

До повноважень органів місцевого самоврядування віднесено право встановлювати ставки місцевих податків. Від запропонованого регулювання прогнозується надходження коштів від сплати місцевих податків  для направлення їх на фінансування соціально важливих сільських програм в галузях  соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, благоустрою населеного пункту.

 -

Суб’єкти господарювання,

Впливає на суб’єктів господарювання, які мають у власності нерухоме майно, є платниками єдиного податку та сплачують  податки в розмірах, встановлених сільською радою

 -

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

 

 

Довідкова інформація щодо основних засад справляння місцевих податків   на території  Собицької сільської ради

 

До місцевих податків  належать: податок на майно, який складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та  плати за землю ; а також єдиний податок.

За 2018 рік до сільського бюджету с. Собич надійшло місцевих податків  у сумі 510,9 тис.грн., в тому числі: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 134,1 тис.грн., плати за землю -77,4 тис.грн.; єдиного податку - 299,4 тис.грн., що дозволило реалізувати частину завдань передбачених сільськими програмами та досягти цілей прийняття  регуляторного акту «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік», а саме :

- направлено 67 тис.грн. на  поточний ремонт сільського Будинку культури, технічну інвентаризацію нерухомого майна, експертизу, енергетичний паспорт та проект капітального ремонту Будинку культури,

- направлено 32,5 тис. грн. субвенції районному бюджету на утримання медичної галузі,

- направлено 20 тис. грн. субвенції районному бюджету на утримання   галузі освіти,

- направлено 1,5 тис. грн. субвенції районному бюджету на оплату послуг зв’язку пільговій категорії населення,

- надані різні види матеріальної допомоги найуразливішим верствам населення на суму 49 тис.грн. на виконання місцевих програм соціального захисту окремих категорій населення та програми надання щомісячної адресної допомоги на пільговий проїзд автомобільним транспортом;

- проведені роботи з благоустрою села на суму 61,8 тис.грн. згідно з програмою соціального та економічного розвитку села на 2018 рік (ремонт колодязів, утримання в належному стані території кладовищ, меморіалу загиблих воїнів та узбіч доріг, забезпечення функціонування та поточний ремонт мережі вуличного освітлення, оплата послуг з лабораторного дослідження якості питної води, очищення доріг від снігу, утримання в належному санітарному стані території населеного пункту;

- відремонтовано покрівлю будівлі адмінприміщення, вартість матеріалів та виконаних робіт склала 70,3 тис. грн.;

-    направлено 135 тис. грн. на утримання місцевої пожежної команди;

- 73,8 тис. грн. направлено: на оплату енергоносіїв; канцелярських товарів та бланочної продукції; придбання офісної техніки, оплата послуг з її ремонту, програмне забезпечення, придбання господарських товарів.

У 2019 році планується отримати фінансовий ресурс від сплати місцевих податків у обсязі 560 тис. грн., який буде спрямовано на досягнення цілей, визначених при розробці діючого у 2019 році регуляторного акту.

Внаслідок реалізації проекту регуляторного акту - рішення «Про встановлення місцевих податків на 2020 рік» передбачається отримати у 2020 році надходжень місцевих податків і зборів до бюджету Собицької сільської у сумі  560 тис.грн., що залишається на рівні 2019 року. Вказані кошти будуть направлені на подальший розвиток території та інфраструктури Собицької сільської ради для створення належного життєвого середовища села Собич.

Планується, що питома вага місцевих податків у загальному обсязі власних та закріплених доходів у 2020 році також не зменшиться у порівнянні з 2019 роком.

У 2020 році не передбачається зменшення кількості платників місцевих податків.

 

 

Інформація про ставки місцевих податків і зборів:

1) Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки має об’єктом оподаткування житлову і нежитлову нерухомість та їх частки.

 Платники податку - юридичні та фізичні особи, які є власниками об’єктів оподаткування. Органи місцевого самоврядування повноважні на встановлення ставок та пільги щодо бази оподаткування, визначеної Податковим кодексом України.

Розробником проекту на 2020 рік ставки збережені на рівні  2019 року, а саме :

- на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об'єктів житлової нерухомості для юридичних осіб – 0,5 відсотка , для  фізичних осіб - 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.метр, бази оподаткування. (За 1 кв. метр бази оподаткування фізичні особи та юридичні особи сплачуватимуть за 2020 рік – 20,87 грн., розмір плати збільшиться у разі зростання мінімальної заробітної плати).

- на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об'єктів нежитлової нерухомості за 1 кв.метр бази оподаткування для фізичних та юридичних осіб ставка встановлюється – 1,5 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, крім ставки на господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо, яка встановлюється –  0 відсотків. (За 1 кв. метр бази оподаткування фізичні і юридичні особи сплачуватимуть за 2020 рік -62,6 грн.,  розмір плати збільшується при зростанні мінімальної заробітної плати).

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», яка набрала чинності 25.07.2017, ставки встановлені за типовою формою).

2) Ставка транспортного податку встановлюється Податковим кодексом з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування, а саме - з року випуску якого минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість якого становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Ставка  не підлягає регулюванню органами місцевого самоврядування .

3) Плата за землю : платниками земельного податку є: власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); землекористувачі села Собич.

Об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності, користуванні; земельні частки (паї), які перебувають у власності. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації та площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

Відповідно статті 277 Податкового кодексу ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено та які розташовані за межами населених пунктів або в межах пунктів, встановлюється у розмірі не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, а для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, а для лісових земель не більше 0,1 відсотка від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області. На такі земельні ділянки пропонується ставки залишити на рівні діючих у 2019 році.

 На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», яка набрала чинності 25.07.2017 р. ставки встановлені за типовою формою.

Відповідно до п.284.1 ст.284 ПКУ органам місцевого самоврядування надано право встановлювати пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території. Враховуючи зазначене, від сплати земельного податку у 2020 році на території Собицької сільської ради звільняються: орган місцевого самоврядування, НВК-ДНЗ, заклад культури, заклад охорони здоров’я, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету; на період дії фіксованого сільськогосподарського податку власники земельних ділянок, земельних часток паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок, та земельних часток (паїв) в оренду  платнику  фіксованого сільськогосподарського податку; новостворені фермерські господарства протягом трьох років, а в трудонедостатніх населених пунктах – протягом п’яти років з часу передачі їм земельної ділянки у власність.

Від сплати податку звільняються:

інваліди першої і другої групи;

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

пенсіонери (за віком);

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

учасники АТО.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки  поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  - не більш як 0,25 гектара;

для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

 

4) Єдиний податок : платники податку - суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на чотири групи  платників єдиного податку.

Відповідно до ст.293 Податкового кодексу фіксовані ставки єдиного податку для платників першої і другої груп встановлюються сільською радою для фізичних осіб – підприємців, які провадять господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць:

для першої групи платників єдиного податку (фізичних осіб - підприємців, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 тис. грн.)  - у межах від 8 до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

для другої групи ( фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1,5 млн.грн.) - у межах до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

Проектом рішення ставки податку для суб’єктів господарювання села Собич диференційовані залежно від виду господарської діяльності і збережені на рівні діючих на території Собицької сільської ради у 2019 році, а саме:

 для платників першої групи ставка на роздрібну та оптову торгівлю  становить 10%, на побутові послуги -8 %, на всі інші види господарської діяльності - 10%.

для платників другої групи ставки встановлюються в розмірі 10 %  на всі види діяльності, згідно з пунктом.

У  2018-2019 роках ставки не змінювались. В проекті регуляторного акту на 2020 рік пропонується залишити діючі у поточному році ставки як такі, що є економічно обґрунтованими, без погіршення умов для розвитку бізнесу та для забезпечення стабільності надходження коштів до сільського бюджету.

 Для платників третьої та четвертої груп єдиного податку ставки встановлені статтею 293 Податкового кодексу України.

 

ІІ. Визначення цілей державного регулювання.

 

      Цілями прийняття цього регуляторного акту є створення належного життєвого середовища для мешканців с. Собич шляхом вирішення визначених проблем, встановлення на території  Собицької сільської ради місцевих податків відповідно до визначеного Податковим Кодексом переліку і в межах визначених ним граничних розмірів ставок, які будуть діяти у 2020 році та реалізація державної політики у податковій сфері.

       Прийняття даного регуляторного акту забезпечить  :

- виконання завдань, поставлених Програмою соціального та економічного розвитку села на 2020 рік;

- проведення капітального ремонту  сільського Будинку культури; на суму 160 тис. грн..;

-  виконання робіт з покращення якості комунальних доріг доріг, на суму 360 тис. грн..;

- виплату матеріальної допомоги, пільг найуразливішим верствам населення на суму  40 тис.грн., згідно завдань, передбачених «Програмою соціального захисту окремих категорій населення територіальної громади сіл Собич та Лісне  на 2019-2021 роки».

Дотримання правових аспектів буде виконано шляхом направлення ухваленого рішення про встановлення місцевих податків у електронному вигляді в десятиденний строк з дня ухвалення до контролюючого органу, у якому перебувають на обліку платники податків, але не пізніше 01 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосування встановлених податків та зборів або змін до них та його офіційне оприлюднення до 15 липня.

ІІІ. Визначення та оцінка всіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей

 1. Визначення альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання.

 Перший альтернативний спосіб  досягнення встановлених цілей-прийняття запропонованого регуляторного акту.

          Ця альтернатива є єдиною прийнятною, так як спрямована на виконання вимог чинного законодавства.

          Другий альтернативний спосіб –залишити ситуацію без змін.

          Ця альтернатива є неприйнятною, так як нормативні акти сільської ради повинні відповідати чинному законодавству.

 

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Будуть встановлені ставки місцевих податків і зборів з урахуванням інтересів територіальної громади, дотримана процедура прийняття регуляторного акту.

Альтернатива 2

У разі неприйняття проекту рішення , відповідно до п.12.3.5.ст 12 Податкового кодексу, будуть застосовуватись мінімальні ставки.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

     Оцінка впливу на орган місцевого самоврядування :

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

- збільшення надходжень до місцевого бюджету  Собицької сільської ради;

- виконання програм економічного та соціального розвитку;

-забезпечення сталого розвитку села і зменшення соціальної напруги

-формування позитивного іміджу сільської  влади шляхом підвищення рівня довіри за причини встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків, з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання

- пов’язані з розробкою регуляторного акту, контроль за його виконанням, проведення аналізу та заходів по відстеженню результативності регуляторного акту;

Альтернатива 2

- збільшення кількості суб’єктів господарювання за причини мінімальних розмірів податків

- зменшення надходжень до місцевого бюджету,

- невиконання вимог чинного законодавства

 

                   Оцінка впливу на сферу інтересів громадян :

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

- реалізація соціальних, міських програм,

-зниження напруги у суспільстві

-  сплата податків ізгідно діючому законодавству

Альтернатива 2

  - відсутні

-  непрямі витрати -полягають у зменшенні обсягів бюджетних коштів, які будуть спрямовані на соціально-економічний розвиток села, не вирішенні проблем, не виконанні сільських програм

 

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання місцевих податків і зборів, одиниць

 

-

30

 

-

 

-

30

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

            -

100

            -

            -

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування,

встановлення обґрунтованих ставок податків,

виконання програм соціально-економічного розвитку села

сплата податку за встановленими ставками;

зростання розміру суми податків при зростанні розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати;

пов’язані з обчисленням, звітуванням та сплатою податків

Альтернатива 2

мінімальні витрати на сплату податків,

зменшення податкового навантаження

пов’язані з обчисленням, звітуванням та сплатою податків;

зменшення обсягів бюджетних коштів, які спрямовуватимуться на розвиток села та вирішення проблем громади  села

 

Витрати суб’єктів господарювання на впровадження регуляторного акту

Витрати на одного суб’єкта господарювання  малого підприємництва внаслідок дії регуляторного акта

За Альтернативою 1

Розрахунок вартості 1 людино-години: для розрахунку використовується розмір мінімальної заробітної плати станом на 31.12.2019 року - 4173 грн. У погодинному визначенні розмір становить 25,13 грн. (ст.8 Закону України від 23.11.2018 р. №2629-VIII).

 

Порядко-вий номер

Витрати

За перший рік

За п'ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

-

-

2

Податки  (середній розмір сплати податку 1 суб’єктом господарювання), гривень

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Плата за землю

 

 

52 466

26 800

        25 666

 

-

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

(1*12*25,13)+8*25,13 =502,60

-

4

Витрати , пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду(контролю)(перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

-

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг(дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг(проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6

Витрати на оборотні активи(матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

-

-

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

-

-

8

Інше, гривень

-

-

9

Разом  (сума рядків:1+2+3+4+5+6+7+8)

52 962,60

-

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Плата за землю

 

 

11

 

5

 

6

 

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання(вартість регулювання) (рядок9 х рядок10),

 гривень

 

 

 

582 588,60

 

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Періодичні (за рік)

Витрати за п'ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

52 460

 

-

-

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

(1*12*25,13)+8*25,13=502,60

-

502,60

-

 

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

-

-

 

-

 

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п'ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

-

-

 

-

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

-

-

-

 

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

-

-

 

 

 

 

 

 

Витрати на одного суб’єкта господарювання  великого і середнього підприємництва внаслідок дії регуляторного акта

За Альтернативою 2

Порядко-вий номер

Витрати

За перший рік

За 5 років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

-

-

2

Податки та збори (середній розмір сплати податку 1 суб’єктом господарювання), гривень

Плата за землю

 

 

 

 

25 666

 

-

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

(1*12*25,13)+

4*25,13=402,08

-

4

Витрати , пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду(контролю)(перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

-

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг(дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг(проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6

Витрати на оборотні активи(матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

-

-

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

-

-

8

Інше, гривень

-

-

9

Разом(сума рядків:1+2+3+4+5+6+7+8)

26 068,08

 

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

Плата за землю

 

            6

 

 

 

6

 

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання(вартість регулювання) (рядок9хрядок10), гривень

 

 

 

156 408,48

 

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо

-

-

-

 

 

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Періодичні (за рік)

Витрати за п'ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

25 666

-

-

 

 

 

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

(1*12*25,13)+

4*25,13=402,08

-

402,08

-

 

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

-

-

 

-

 

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п'ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

-

-

 

-

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

-

-

-

 

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

-

-

 

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива № 1

582 588,60

Альтернатива № 2

156 408,48

 

 

 

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

4

Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою; прийняття рішення відповідає вимогам чинного законодавства, приводить ставки по місцевим податкам і зборам у відповідність до вимог ПК України;

встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання

Альтернатива 2

2

Часткове вирішення існуючої проблеми. Надходжень бюджету не вистачить для реалізації  поставлених цілей та виконання частини завдань передбачених програмами.

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

обґрунтована сплата місцевих податків та зборів у 2020 році на території  Собицької сільської ради

Витрати відповідно до запропонованого регуляторного акту

Цілі регулювання будуть досягнуті майже  повною мірою. Ставки місцевих податків  визначені.

Альтернатива 2

відсутні

Податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок

Ця альтернатива є неприйнятною, так як нормативні акти сільської ради повинні відповідати чинному законодавству.

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Прийняття проекту рішення сільської ради відповідає вимогам підпункту 12.3.4 Податкового кодексу з внесеними до нього змінами та доповненнями та забезпечує стабільні надходження податків до бюджету села Собич

На дію даного акта можливий вплив :

зовнішніх та внутрішніх чинників: ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері - зміни у Податковому кодексі України, різке збільшення розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, зниження платоспроможності платників податків, зменшення кількості суб’єктів господарювання

Альтернатива 2

Альтернатива є не прийнятною, оскільки суперечить чинному законодавству.

Х

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать  розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання зазначеної проблеми пропонується встановлення Собицькою сільською радою   фіксованих ставок земельного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць; визначення об'єкту оподаткування, платників податків, податкового періоду та інших обов'язкових елементів, відповідно до  Податкового кодексу України.

Механізм вирішення визначеної проблеми:

- затвердження рішення  про місцеві податки;

- інформування  платників про встановлені правила справляння податків і зборів на 2020 рік через повідомлення на офіційному сайті Собицької сільської ради (Sobychskarada@ukr.net).

-сприяння веденню підприємницької діяльності суб’єктами господарювання, які є платниками місцевих податків, з метою росту рівня їх платоспроможності;

- забезпечення надходжень встановлених податків до місцевого бюджету с. Собич.

Реалізація пропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом впровадження наступних заходів:

- економіко–фінансові – пропоновані ставки місцевих податків дозволять підвищити загальну суму зібраних коштів, економічне і раціональне використання цих коштів;

- організаційні – розробка регуляторного акта відповідно до цілей державного регулювання; його оприлюднення; розгляд та прийняття відповідного рішення.

Запропонований механізм дії даного проекту регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості та передбачуваності.

 

 

VI. ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання:

консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 22.04.2019  по 30.04.2019.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

 

 

1.

Розробником проведено робочі зустрічі з представниками малого підприємництва

2

Ознайомлення представників малого бізнесу з запропонованими розмірами податків. Не отримано негативних відгуків. Отримання інформації та пропозицій від підприємців Кругляк Н.Г.,Касіян О.М..

2.

Телефонні розмови

16

Отримання інформації про можливість сплачувати податки , пропозицій від підприємців Бреус  В.Г., Бурнатної Г.Ф., Вербицького О.О., Живолупа М.М., Жирного В.М., Косенкова А.В.,Кривуляко М.О., Цьомки О.А., Макаренка О.Г. та інших.

 

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання ,у числі що сплачують :

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки :5 платників (юридичних осіб), надходження за 2018 рік становить 134,1 тис.грн..

плата за землю : 6 платників, надходження за 2018 рік склали 77,4 тис.грн.;

єдиний податок: 19 платників,  надходження за 2018 рік становлять 299,4 тис.грн.

 

питома вага суб’єктів малого та мікро підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 відсотків (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання:

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

 

-

 

-

 

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 

-

 

-

 

-

5

Інші процедури (уточнити): ,

Сплата  одним підприємцем :

єдиного податку  1 гр.(ставка  10 % від прож.мін.-2102 грн.)

     2 гр.(ставка 10 % від мін. з/п 4173 грн.)

   

  плата за землю

 

 

 

  податку на нерухоме майно

 

 

210,20 грн./міс.

 

417,30 грн./міс.

   12 833 грн./рік

 

  26 800 грн./рік

 

-

-

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

-

-

-

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, од.                      

  Єдиний податок

                                                     1 гр.

                                                    2 гр.

                           

                  плата за землю

 

                 податок на нерухоме майно

 

 

 

16

3

             4

5

-

-

8

Сумарно, гривень

266 379,20

-

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

1год. х 25,13 грн.х1 =

25,13 грн.

-

-.

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

2год. х 25,13 грн. х1 =50,26 грн.

 

-

11

Процедури офіційного звітування

Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

(0,5год.+0,5год.+ 0,1год.+0,5год.) х

25,13грн.х1х12

=482,50 грн.

-

-.

 

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

2 год. х 25,13 грн. = 50,26 грн.

-

-

13

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

14

Разом, гривень

608,15

Х

-

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

30

 

 

16

Сумарно, гривень

 

608,15х30 =   18 244,50

Х

        -

 

 

 

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Норма робочого часу на 2019 рік при 40-годинному робочому тижні становить 1993 години.

Використовується мінімальний розмір заробітної плати, яка з 01.01.2019 року становить: 4173 грн. та 25,13 грн. у погодинному розмірі.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

266 379,20

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

284 623,70

-

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

551 002,90

-

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

-

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

551 002,90

 

 

 1. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

Пом’якшувальними заходами для суб’єктів малого підприємництва можуть бути:

- спрощення адміністративних процедур з виконання регулювання;

- встановлення зменшених ставок податків та зборів.

Чинне податкове законодавство передбачає пряме регулювання питань порядку, строків, звітування та сплати єдиного податку, плати за землю, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки та місцевих зборів  (визначаються виключно нормами Податкового кодексу України). Таким чином, Собицька сільська рада не має повноважень щодо встановлення пом’якшувальних заходів з адміністративних процедур з регулювання.

Відповідно до податкового законодавства до повноважень органів місцевого самоврядування належить встановлення ставок по місцевим податкам  у межах встановлених Податковим кодексом України.

З метою пом’якшення дії державного регулювання ставки єдиного податку, запропоновані у проекті рішення на 2020 рік менші ніж встановлена Податковим кодексом максимально гранична межа, а саме : для платників другої групи ставки встановлюються в середньому в розмірі 10 % ( граничний розмір згідно ПКУ -20 % від розміру мінімальної заробітної плати).Таким чином, підприємці другої групи при сплаті податку щомісячно заощаджуватимуть від 417 гривень, або від 756 грн. до 4 173 грн. на рік. Ставки є економічно обґрунтованими, без погіршення умов для розвитку бізнесу.

VIІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Згідно з вимогами ст.12 Податкового Кодексу України сільська рада  приймає рішення про встановлення місцевих податків на наступний бюджетний період (рік). Запропонований строк дії регуляторного акта -2020 рік, достатній для розв’язання визначених проблем та досягнення цілей державного регулювання в межах бюджетного року. За необхідністю можуть бути внесені зміни.

 

 

 

VIІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з мети державного регулювання для відстеження результативності даного регуляторного акта визначені такі кількісні показники :

Показники результативності

2018 (факт)

 

2019 (план)

 

2020 (очікувані надходження, у зв’язку з прийняттям рішення)

Розмір надходження місцевих податків, в тому числі:

510,9 тис.грн.

 560 тис.грн.

 

560 тис.грн.

податок на нерухоме майно, відмінне від земельного податку

134,1 тис.грн.

134,0 тис.грн.

134,0 тис.грн.

плата за землю

77,4 тис.грн.

84  тис.грн.

84 тис.грн.

єдиний податок

299,4 тис. грн.

342 тис.грн.

342 тис.грн.

Питома вага надходжень від місцевих податків в загальному обсязі власних і закріплених доходів місцевого бюджету, відсотки

44,7

43

43

Кількість суб’єктів господарювання, на яких розповсюджується дія акта

498

496

496

Рівень проінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з встановлених розмірів ставок місцевих податків на 2020 рік

Рівень інформованості суб’єктів господарювання, фізичних осіб з встановлених розмірів ставок місцевих податків  на 2020 рік визначається кількістю осіб, які ознайомляться з ним на дошці оголошень та  на офіційному сайті Собицької сільської ради

Розмір коштів (тис.грн.) та час, що  витрачатиметься суб’єктами господарювання на сплату місцевих податків

Розмір коштів , що витрачаються суб’єктами господарювання на сплату єдиного податку  та податку на майно

ІХ. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

            Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акта буде здійснена за підсумками проведення базового та повторного відстеження результативності регуляторного акту.

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведено на етапі підготовки його проекту до набрання ним чинності на підставі даних за 2018 рік. Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено у третьому кварталі 2020 року.

Відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися статистичним методом. Згідно статистичного методу буде проводитися моніторинг статистичних показників згідно п. 8. аналізу регуляторного впливу.

 

Сільськуий  голова                                                          Р. М. Іллєнко                                                               

10.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

постійної комісії з питань планування, бюджету та  фінансів щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту «Про встановлення місцевих податків  на 2020 рік»

            Розробник проекту регуляторного акту: постійна комісія з сільської ради з питань планування,  бюджету та фінансів.

             1. Відповідність проекту регуляторного акту принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»:

            Проект регуляторного акту відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

          2. Відповідність проекту регуляторного акту вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»:

         Проект регуляторного акту відповідає вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

          3. Узагальнений висновок:

         Враховуючи проведену експертизу, проект регуляторного акту «Про встановлення місцевих податків на 2020 рік» відповідає вимогам ст.  4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

Голова постійної комісії з питань планування

бюджету та фінансів

Гришак Н.О.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту регуляторного акту – рішення Собицької сільської ради Шосткинського району Сумської області «Про встановлення місцевих податків на 2020 рік»

 

 

Відповідно до статей 9,13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб та їх об’єднань, Собицька сільська рада Шосткинського району Сумської області повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту – рішення Собицької сільської ради  «Про встановлення місцевих податків  на 2019 рік».

Проект рішення буде розміщений до 15.05.2019 на офіційному сайті Собицької сільської ради shst.sobychska@sm.gov.ua

Даний проект рішення підготовлений з метою:

-дотримання вимог Податкового кодексу України в частині встановлення місцевих податків;

-забезпечення надходжень до сільського бюджету.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня офіційного опублікування цього проекту за адресою: с. Собич Шосткинського району Сумської області, вул. Центральна, буд.1 , Собицька сільська рада.

 

 

 

 

 

Реєстр діючих регуляторних актів Собицької сільської ради

станом на 1  січня 2019 року

 

 

                 

№ п/п

Назва регуляторного акта

Структурний підрозділ, відповідальний за проведення відстеження

Вид відстеження

базове

повторне

періодичне

1

Про  встановлення місцевих податків на 2019 рік

Постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів

ІІ квартал 2019 року

2020 рік

Не передбачено

 

 

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії з питань

Планування, бюджету та фінансів                                                                      Н.О. Гришак

ЗВІТ

про базове відстеження регуляторного акта –

 рішення Собицької сільської ради від 13.07.2017

 «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік»

 

Вид регуляторного акта: Рішення сільської ради.

Назва регуляторного акта: «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік ».

Дата прийняття: 13.07.2017

Назва виконавця заходів з відстеження: постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів.

Цілі прийняття регуляторного акта:

 • наповнення доходної частини сільського бюджету у 2018 році;
 • забезпечення дотримання вимог, визначених ст.12 п.12.3.4 Податкового кодексу України;
 • розширення кола платників місцевих податків і зборів.

Строк виконання заходів з відстеження : з 01.12.2017 по 15.12.2017  (Не більше 45 робочих днів)

Тип відстеження: базове

Методи одержання результатів відстеження:

 • порівняльний аналіз надходження місцевих податків і зборів за 2016-2017 роки.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: Для встановлення кількісних значень показників результативності регуляторного акта використовувались звітні дані про виконання сільського бюджету за 2016- 2017 роки.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

                                                                                                      

Показники

2016 рік

2017 рік

Надходження місцевих податків і зборів, тис.грн разом:

263,0

931,6

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

98,8

193,0

Земельний податок з юридичних осіб

73,1

82,0

Земельний податок з фізичних осіб

5,0

12,5

Орендна плата з юридичних осіб

43,3

327,0

Орендна плата з фізичних осіб

7,5

7,1

Єдиний податок

134,1

310,0

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення цілей:  Основним  показником результативності регуляторного акту є надходження місцевих податків і зборів до бюджету Собицької сільської ради у 2018 році в межах граничних розмірів ставок згідно вимог, визначених ст.12 п.12.3.4 Податкового кодексу України, підтримка малого бізнесу.

 

Голова постійної комісії з питань

планування, бюджету та фінансів                                           Гришак Н.О.

Реєстр регуляторних актів

 

 

№ п/п

№ рішення

Дата прийняття

Назва

1

18-а сесія 7-го скликання

13.07.2018

Про встановлення місцевих податків на 2018 рік

2

28-а сесія 7-го скликання

26.06.2018

Про встановлення місцевих податків на 2019 рік

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ

 

 

 

                                                                                                                                                                 Сільський голова                                                                                                                                 

                                                                                 _______________Р.М. Іллєнко

 

                                                                                                                                                         03 грудня 2018 року

 

 

 

 

План-графік

проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на території Собицької сільської ради у 2019 році

 

 

№ п/п

Назва регуляторного акта

Дата прийняття регуляторного акта

Вид відстеження

Строки

відстеження

1.

Про встановлення місцевих податків на 2019 рік

І-е півріччя 2018 року

Базове відстеження

 ІІ квартал 2019 року

 

 

 

 

 

 

Голова постійної  комісії з питань

планування,бюджету та фінансів                                               Н.О. Гришак

 

СОБИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ШОСТКИНСЬКОГО РАЙОНУ  СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

Тридцять друга   сесія

        

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 27.11.2018 

 

Про затвердження плану діяльності

сільської ради з підготовки проектів

регуляторних актів на 2019 рік

 

 

 

        З метою планування діяльності сільської ради з прийняття рішень, направлених на удосконалення правового регулювання господарських відносин на території сільської ради, а також недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, відповідно до ст. 7,32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та пункту 7 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Собицька сільська рада

 

                                                     В И Р І Ш И Л А  :

 

 1. Затвердити план діяльності сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік (додається).

 

 1. Рішення про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік оприлюднити у встановленому порядку на дошці оголошень та офіційному сайті сільської ради.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 

 

 

 

            Сільський голова                                                                 Р.М. Іллєнко

 

 

 

 

Додаток

до рішення 32-ї сесії сільської ради

сьомого скликання

від 27.11.2018

 

 

 

ПЛАН

регуляторної  діяльності Собицької сільської  ради на 2019 рік

 

п/п

Назва, вид документа

Цілі  прийняття

Строки підготовки

Найменування відповідальних

виконавців

1.

Рішення сільської ради про встановлення місцевих податків   на 2020 рік

Впорядкування торгівельної діяльності та забезпечення планових надходжень до сільського бюджету, встановлення видів місцевих податків, їх граничних розмірів, порядку обчислення та сплати

Перше півріччя 2019 року

Виконавчий  комітет сільської ради

 

 

 

 

 

Секретар                                                                                                    О.Г. Соболь