СОБИЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Шосткинського району Сумської області

Сьоме  скликання

Двадцять четверта сесія

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

 

Грудень 2017 р.

Про  сільський бюджет  на 2018 рік

 

                    Відповідно  до пункту 23 частини першої статті 26  Закону України "Про місцеве самоврядування  в Україні ",  сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Установити загальний обсяг доходів місцевого бюджету на 2018 рік у сумі 1040200 грн.                                                                                                            Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 1033000 грн., спеціального фонду бюджету 7200 грн. (додаток №1).

 2. Затвердити загальний обсяг видатків  бюджету на 2018 рік у сумі  1040200 грн. , у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 1033000 грн. та видатків спеціального фонду бюджету 7200 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2).

3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів  сільського бюджету  у сумі  750 грн.

4. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Собицькій сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

5. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.        

6. Затвердити перелік захищених статей видатків сільського бюджету на 2018 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України:

- оплата праці;

- нарахування на оплату праці;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- соціальне забезпечення.                                                                                                                        

7. Затвердити перелік програм місцевого значення та обсяг видатків на їх фінансування на 2018 рік (додаток №3).

8. Рішення сільської ради  шостого скликання  від  20.12.2016 року "Про сільський бюджет на 2017 рік ", у  зв’язку з прийняттям цього рішення, вважати таким, що втратило чинність.

9. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

10.  Додатки № 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Сільський голова                                                         Р.М. Іллєнко