СОБИЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Шосткинського району Сумської області

Сьоме  скликання

Тринадцята сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 26.01.2017

        

Про встановлення ставки єдиного податку для суб’єктів  підприємницької діяльності та ставки збору за провадження деяких видів  підприємницької діяльності та діяльності з надання платних послуг, на території Собицької сільської ради з 2017 року.

 

Відповідно п.3розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 року № 1791-VІІІ, керуючись статтями 10, пунктом 24 частини 1 статті 26, статті 69  Закону України  «Про місцеве  самоврядування в  Україні» N 280/97-ВР від 21.05.1997 року (із змінами), сільська рада

 

 

 

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Установити ставки єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва – фізичним особам з 01.01.2017 року згідно додатку № 1.
  2. Установити ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності та діяльності з надання платних послуг з 01.01.2017 року згідно додатку № 2.
  3. Затвердити Положення про єдиний податок згідно додатку № 3 до даного рішення.
  4. Рішення 38-ї сесії 6-го скликання від 24.06.2014 «Про встановлення ставки єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності та ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності та діяльності з надання платних послуг, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Собицької сільської ради з 2015 року» вважати таким, що втратило чинність.
  5. Оприлюднення   даного рішення здійснити через  дошку оголошень та офіційний сайт сільської ради.
  6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 

 

 

 

 

       Сільський голова                                                  Р.М. Іллєнко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                Додаток № 1 до рішення  13-ї сесії

                                                                                                                                                                                                                                     сьомого скликання від 26.01.2017

 

 

Ставки єдиного податку та збору  за провадження деяких видів  підприємницької діяльності на території Собицької сільської ради з 2017  року.

Платник

податку

база

оподаткування

грн.

податковий

період

 

Ставки податку в % до бази оподаткування в місяць

строк та порядок

сплати

податку

ведення обліку і

складання

звітності

роздрібна

торгівля

послуги  в т.ч.

побутові

ритуальні

послуги

оптова

торгівля

виробництво

ресторани,

кафе, бари

 

 

інші види господарської діяльності

 

Щомісяця шляхом здійснення авансового внеску

не пізніше 20 числа

(включно)

поточного

місяця

Згідно

чинного

законодавства

Перша група – фізичні особи -   підприємці,  які  не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року  не перевищує  150 000 гривень;

Прожитковий мімнімум, встановлений законом на 1 січня податкового

(звітного року)

з 2017 року

10

8

-

10

-

-

10

Друга група- фізичні особи - підприємці,  які

 здійснюють господарську діяльність з

надання послуг,  у тому числі побутових,

платникам єдиного податку  та/або  населенню,  виробництво  та/або продаж товарів,  діяльність у сфері

 ресторанного господарства,  за умови, що

 протягом календарного року відповідають

 сукупності таких критеріїв:

     не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які
перебувають з ними у трудових відносинах,  одночасно не  перевищує
10 осіб; обсяг доходу не перевищує             

  1 000 000 гривень.

мінімальна

заробітна

плата, встановлена законом на 1 січня податкового

(звітного року)

з 2017 року

12

15

-

15

-

20

15

 

Секретар                                                                                                    О.Г. Соболь

 

 

 

 

                                                                                                                                                            Додаток № 2 до рішення 13-ї                        

                                                                                                                                                                  сесії  сьомого скликання від 26.01.2017

 

 

 

 

Ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території Собицької сільської ради з 2017 року.

 

№ п/п

Об’єкт оподаткування

Вид пункту продажу товарів

Ставки збору в залежності від місця розташування у відповідному розмірі до мінімальної заробітної плати на 1 січня календарного року

Центр

Околиця

1

Роздрібна торгівля

Для магазинів, інших торгівельних точок, що розташовані в окремому приміщенні або їх частині і мають торговий зал для покупців або використовують для торгівлі його частину

0,1

0,09

Для кіосків,лотків, палаток, інших малих архітектурних форм

0,09

0,08

 

 

Для автомагазинів, розвозок, інших видів пересувної торгівельної мережі

0,1

Для стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станцій, заправних пунктів, які здійснюють торгівлю нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом

0,3

0,3

2

Ресторанне господарство

Заготівельні пункти, літні майданчики, їдальні столові

0,1

0,1

Бари

0,1

0,1

Ресторани, кафе

 

 

3

Оптова торгівля

 

0,2

4

Надання платних побутових послуг

 

0,09

0,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Додаток № 3 до рішення   13-ї сесії

                                                                                                                                07 скликання від 26.01.2017

 

.

 

 

                     Положення про єдиний податок.

 

 

1. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.

2.Не можуть бути платниками єдиного податку:

2.1. суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор;

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;

5) видобуток, реалізацію корисних копалин;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування";

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти та зв'язку;

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

2.2. фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

2.3. фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

2.4. страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

2.5. суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

2.6. представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

2.7. фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

2.8. суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

3.Платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

3.1.під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

2) послуги з ремонту взуття;

3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

12) послуги з ремонту трикотажних виробів;

13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;

20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо - і відеоапаратури;

22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

23) послуги з ремонту годинників;

24) послуги з ремонту велосипедів;

25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

29) послуги з ремонту ювелірних виробів;

30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;

31) послуги з виконання фоторобіт;

32) послуги з оброблення плівок;

33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;

35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

36) послуги перукарень;

37) ритуальні послуги;

38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;

39) послуги домашньої прислуги;

40) послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

                 4.   Ставки єдиного податку.

41. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

4.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільською радою для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах від 1 до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

 

                              5.Податковий звітний період.

5.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку другої - четвертої груп є календарний квартал.

 

                                  6.  Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку.

61. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

6.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється органами державної податкової служби на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

6.3. Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

6.4. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

6.5. Суми єдиного податку, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому цим Кодексом.

6.6. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

6.7. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

 

 

 

 Секретар сільської рад                                                             О.Г. Соболь