ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

­­­­­­­­­___ сесії   VІІ скликання Собицької сільської ради  "Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік

 

 

Керуючись Конституцією України, Бюджетним  кодексом України,  Податковим кодексом України, Законом України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», пунктом 24 частини першої статті 26, ст.69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

                                                          

                                                               ВИРІШИЛА :

1.Встановити у 2018 році на території  Собицької сільської ради місцеві податки і збори та  затвердити  їх ставки:                                                                                                                           1.1. податок на  нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки майно  згідно з додатком  1 до цього рішення;

1.2. земельний податок згідно з додатком 2 до цього рішення;

1.3. транспортний податок згідно з додатком 3 до цього рішення;

1.3. єдиний податок згідно з додатком 4 до цього рішення.

2. Ставки податку довести до відома юридичних та фізичних осіб та до Шосткинської ОДПІ.

3. Виконавчому апарату Собицької сільської ради забезпечити оприлюднення даного рішення через дошку оголошень та офіційний сайт сільської ради.

4. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року.

5. Рішення тринадцятої сесії сьомого скликання від 26.01.2017 Собицької сільської ради  «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з 2017 року», «Про встановлення транспортного податку з 2017 року», «Про встановлення ставок земельного податку з 2017 року», «Про встановлення ставки єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності та ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, та діяльності з надання платних послуг на території Собицької сільської ради з 2017 року», вважати такими, що втратили чинність.

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань  планування, бюджету та фінансів.

                  Сільський голова                                       Іллєнко Р.М.

 

 

 

                                                                                                                                   Додаток № 1                                                                                  

                                       до проекту рішення  ____ сесії 7-го скликання

 

ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Ставки податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

на 2018 рік

 

Об’єкт оподаткування

Ставка податку (у відсотках до розміру мінімально заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року

1.1 Будівлі,віднесені до житлового фонду

Х

1.1.1 Житловий будинок садибного типу-житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається з житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень

Х

              -житлових приміщень;

0,5

               - та допоміжних(нежитлових приміщень)

0,01

1.1.2 Прибудова до житлового будинку- частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну

0,01

1.1.3 Квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання

0,5

1.1.4 Котедж- одно-, півтора поверховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою

0,5

1.1.5 Кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах-ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів

0,05

1.2. Садові будинки

Х

1.2.1 садовий будинок-будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання  не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків

0,1

1.3 Дачні будинки

Х

1.3.1 дачний будинок- житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку

0,5

1.4. Інші об’єкти житлової нерухомості

0,5

2. Об’єкти нежитлової нерухомості

Х

2.1. Будівлі готельні

Х

Готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, табори для відпочинку, будинки відпочинку

1,5

2.2. Будівлі офісні

Х

Будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі,  будівлі для конторських та адміністративних цілей

0,5      

2.3. Будівлі торговельні

Х

- торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків

0,2

- станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні,кафе, закусочні,бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування

0,2

2.4. Гаражі

Х

- гаражі (надземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

0,1

2.5. Будівлі промислові та склади

1,5

2.7. Господарські (присадибні) будівлі:

Х

2.7.1 допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать:

Х

- сараї, хліви, літні кухні, гаражі, вбиральні, погреби, навіси

0,0

-майстерні, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції, об’єкти мобільного зв’язку, тощо

1,5

2.8. Інші будівлі

1,5

 

 

П о л о ж е н н я

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

 1. Загальні положення.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється на підставі статті 266 Податкового кодексу України.

 1. Платники податку.

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3.  Об’єкт оподаткування

 Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

ж) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

4. База оподаткування

Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

5. Пільги із сплати податку

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

6. Ставка податку

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються відповідно до додатку 1 даного рішення.

7. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8. Порядок обчислення суми податку

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється Шосткинською ОДПІ за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості, виходячи із  загальної площі кожного з об’єктів нерухомості та відповідної ставки податку.

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, та відповідні платіжні реквізити, надсилаються (вручаються) платнику податку Шосткинською ОДПІ за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно,
а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до Шосткинської ОДПІ за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у відповідному порядку.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року, податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив
право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Шосткинська ОДПІ надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

10. Порядок сплати податку

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до місцевого бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

11. Строки сплати податку

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації".

 

 

                                                                                                         Додаток 2 до проекту                                              

                                                                                                       рішення сесії 7-го скликання

Земельний податок  на 2018 рік

Ставки земельного податку на земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено

№ п/п

 

Категорія земель

Плата за землю

на 2018 рік (%)

 

Примітки

 

 

1

2

3

6

1

Землі комунальної власності (землі органу місцевого самоврядування)

0,00

 

2

НВК ЗОШ І-ІІІ ступеня

0,00

 

3

Заклад культури

0,00

 

4

Заклад охорони здоров’я

0,00

 

5

Релігійна організація

0,00

 

6

Землі лісогосподарського призначення (в межах населеного пункту) контора лісництва

1,0

 

7

Землі сільськогосподарського призначення: рілля, сіножаті та пасовища (незалежно від місцезнаходження)

 

0,3

 

 

 

 

8

Багаторічні насадження

0,3

 

 

9

Землі автомобільного транспорту та промисловості (в межах населеного пункту)

1,0

 

10

Землі житлової та громадської забудови

0,03

 

 

11

Землі комерційного використання (магазини)

3,0

 

 

Ставки земельного податку на земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких  не проведено

№ п/п

 

Категорія земель

Плата за землю

на 2018 рік (%)

1

2

3

1

Землі сільськогосподарського призначення: рілля, сіножаті та пасовища (незалежно від місцезнаходження)

 

0,3

2

Землі підприємств  промисловості, транспорту (крім земель залізничного транспорту), зв'язку, енергетики, оборони (розташовані за межами населених пунктів)

5

3

Землі автомобільного транспорту

1

4

 Землі лісового господарства

5

 

                                                                                                                                                 

П о л о ж е н н я

про земельний податок

 

 1. Загальні положення.

Земельний податок встановлюється на підставі статтей 269-287 Податкового кодексу України.

2. Платники земельного податку

Платниками податку є:

власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

землекористувачі.

3. Об'єкти оподаткування земельним податком

Об'єктами оподаткування є:

земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

 земельні частки (паї), які перебувають у власності.

4. База оподаткування земельним податком

Базою оподаткування є:

нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

Рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

4.1. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження), земельним податком.

Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до статті 274 Податкового Кодексу України.

4.2. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється відповідно до додатку № 1 до даного рішення.

4.3. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюється відповідно до додатку № 2 до даного рішення.

5. Пільги щодо сплати земельного податку.

5.1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

Від сплати податку звільняються:

інваліди першої і другої групи;

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

пенсіонери (за віком);

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

учасники АТО.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки  поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  - не більш як 0,25 гектара;

для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

5.2. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

      Від сплати податку звільняються:

  Орган місцевого самоврядування, дошкільний та навчально-освітній заклад, заклад культури, охорони здоров’я , які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

   на період дії фіксованого сільськогосподарського податку власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику фіксованого сільськогосподарського податку;

  новостворені фермерські господарства протягом трьох років, а в трудонедостатніх населених пунктах - протягом п’яти років з часу передачі їм земельної ділянки у власність.

 

6. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

Не сплачується податок за:

- землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

- землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користуванн;

 - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами;

  - майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

земельні ділянки кладовищ,

земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

7. Особливості оподаткування платою за землю.

Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

8. Податковий період для плати за землю

Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

9. Порядок обчислення плати за землю

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового Кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 Податкового Кодексу України за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

10. Строк сплати плати за землю

Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичними особами у сільській місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому  статтею 46 Податкового Кодексу України.

При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

 

 

                                                                                                                      Додаток 3 до проекту рішення

                                                                                                   сесії 7-го скликання

 Транспортний податок на 2018 рік

 

Транспортний податок- це місцевий податок, що сплачується власниками легкових автомобілів і зараховується до місцевого бюджету.

1. Платниками транспортного податку на території громади є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 2 є об’єктами оподаткування.

2. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року та відповідно до статті 267.2 Податкового кодексу України.

3. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до  пункту 2.

5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

         6. Порядок обчислення  податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

7. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

         8. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

9. Контроль за правильністю та своєчасністю сплати транспортного податку до місцевого бюджету здійснюється контролюючим органом.

10.Відповідальність за повноту та правильність справляння, своєчасність сплати транспортного податку до місцевого бюджету покладається на платників податку відповідно до Податкового кодексу України.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Додаток 4 до проекту рішення

                                                                                                   сесії 7-го скликання

Єдиний податок на 2018 рік

 

1. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує  300 000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.

2.Не можуть бути платниками єдиного податку:

2.1. суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор;

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;

5) видобуток, реалізацію корисних копалин;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування";

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти та зв'язку;

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

2.2. фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

2.3. фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

2.4. страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

2.5. суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

2.6. представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

2.7. фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

2.8. суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

3.Платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

3.1.під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

2) послуги з ремонту взуття;

3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

12) послуги з ремонту трикотажних виробів;

13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;

20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо - і відеоапаратури;

22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

23) послуги з ремонту годинників;

24) послуги з ремонту велосипедів;

25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

29) послуги з ремонту ювелірних виробів;

30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;

31) послуги з виконання фоторобіт;

32) послуги з оброблення плівок;

33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;

35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

36) послуги перукарень;

37) ритуальні послуги;

38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;

39) послуги домашньої прислуги;

40) послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

                 4.   Ставки єдиного податку.

41. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

4.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільською радою для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах від 1 до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

 

                              5.Податковий звітний період.

5.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку другої - четвертої груп є календарний квартал.

 

                                  6.  Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку.

61. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

6.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється органами державної податкової служби на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

6.3. Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

6.4. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

6.5. Суми єдиного податку, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому цим Кодексом.

6.6. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

6.7. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

 

Ставки єдиного податку та збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території Собицької сільської ради у 2018 році

 

Платники податку

База оподаткування

Ставка в % до бази оподаткування в місяць

роздрібна торгівля

оптова торгівля

Побутові послуги

виробництво

ресторан, кафе-бар, закусочна

інші види діяльності

Перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - прожитковий мінімум)

10

10

8

не передбачено

не передбачено

10

Друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.

другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата

 

12

15

15

не передбачено

20

15

 

 

 

 

Ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території Собицької сільської ради у 2018 році

№ п/п

Об’єкт оподаткування

Вид пункту продажу товарів

Ставки збору в залежності від місця розташування у відповідному розмірі до мінімальної заробітної плати на 1 січня календарного року

Центр

Околиця

1

Роздрібна торгівля

Для магазинів, інших торгівельних точок, що розташовані в окремому приміщенні або їх частині і мають торговий зал для покупців або використовують для торгівлі його частину

0,1

0,09

Для кіосків,лотків, палаток, інших малих архітектурних форм

0,09

0,08

 

 

Для автомагазинів, розвозок, інших видів пересувної торгівельної мережі

0,1

Для стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станцій, заправних пунктів, які здійснюють торгівлю нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом

0,3

0,3

2

Ресторанне господарство

Заготівельні пункти, літні майданчики, їдальні столові

0,1

0,1

Бари

0,1

0,1

Ресторани, кафе

 

 

3

Оптова торгівля

 

0,2

4

Надання платних побутових послуг

 

0,09

0,08

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення  Собицької сільської ради

«Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік»

 

Регуляторний орган: Собицька сільська рада.

Розробник: Постійна комісія  Собицької сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів, обліку та соціального розвитку

Контактний телефон:  (05549) 34-4-95.

 

 1. Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається вирішити

         На виконання вимог пункту 4 розділу XIX Податкового кодексу України (ПКУ) щодо щорічного перегляду ставок деяких податків, визначених в абсолютних значеннях, створення умов для збільшення надходжень до бюджету та забезпечення збалансованості бюджету 2017 року, адаптації до норм Європейського законодавства, було прийнято Закони України від 20.12.2016 № 1791 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (далі – Закон № 1791).

         На експлуатаційне утримання та ремонт доріг комунальної власності  заплановано використати кошти з місцевого бюджету в сумі 45 тис.грн., на фінансування системи вуличного освітлення с. Собич  - 10 тис.грн. ( з урахуванням змін у сільському бюджеті), на реалізацію Програми соціального захисту населення територіальної громади сіл Собич та Лісне – 15 000 грн..

         Отже, на вирішення першочергових проблем громади Собицької сільської ради, необхідна сума коштів 70  тис. грн., тому Собицькою сільською радою встановленні відповідні ставки місцевих податків і зборів. За 2016 рік сума податкових надходжень від сплати місцевих податкв і зборів до сільського бюджету склала 237,9 тис. грн.

         У рамках виконання вимог статей 4 і 12 Податкового кодексу України  рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік мають бути прийняті органами місцевого самоврядування до 15 липня 2017 року і матимуть ознаки регуляторних актів та потребуватимуть реалізації процедур, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб'єкти господарювання

+

 

У тому числі суб'єкти малого підприємництва

+

 

 

2. Цілі державного регулювання

            Метою прийняття Собицькою сільською радою «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік» є:

- виконання вимог чинного законодавства;

- врегулювання правовідносин між Собицькою сільською радою та суб'єктами господарювання;

- встановлення ставок місцевих податків і зборів;

- отримання додаткових коштів до сільського бюджету та направлення їх на вирішення першочергових проблем громади Собицької сільської ради.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

3.1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Встановити місцеві податки і збори

Проект рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік» розроблено із врахуванням загальних засад встановлення і відповідають нормам Податкового кодексу України. Цей регуляторний акт дасть змогу привести у відповідність та вдосконалити відносини, що виникають у процесі оподаткування. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей, відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики.

Альтернатива 2.

Не встановлювати ставки місцевих податків і зборів

Відповідно до   п.п. 12.3.5  п. 12.3 статті 12 Податкового кодексу України,  якщо сільською радою не буде прийнято рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, що погіршить надходження до місцевого бюджету та не дасть змогу вирішити  першочергових проблем громади Собицької сільської ради, а плата за землю справлятиметься із застосуванням ставок, які діяли у попередньому бюджетному періоді.

3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

- Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Встановити місцеві податки і збори у запропонованому розробником вигляді

Відповідно до   п.п. 12.3.5  п. 12.3 статті 12 Податкового кодексу України,  якщо сільською радою не буде прийнято рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються, виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, що погіршить надходження до місцевого бюджету та не дасть змогу вирішити  першочергових проблем громади Собицької сільської ради, а плата за землю справлятиметься із застосуванням ставок, які діяли у попередньому бюджетному періоді.

Витрати,  пов'язані з розробкою та прийняттям регуляторного акту

Альтернатива 2.

Не встановлювати ставки місцевих податків і зборів

Відповідно до п.п. 12.3.5  п. 12.3 статті 12 Податкового кодексу України,  якщо сільською радою не буде прийнято рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, такі податки до прийняття рішення справляються, виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, що може привабити суб'єктів господарювання.

Відповідно до   п.п. 12.3.5  п. 12.3 статті 12 Податкового кодексу України,  якщо сільською радою не буде прийнято рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються, виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, що погіршить надходження до місцевого бюджету та не дасть змогу вирішити  першочергових проблем громади Собицької сільської ради, а плата за землю справлятиметься із застосуванням ставок, які діяли у попередньому бюджетному періоді.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Встановити місцеві податки і збори

Встановлена ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  у розмірі 0% для господарських будівель (допоміжних (нежитлових) приміщень, а саме: сараї, хліви, літні кухні, гаражі, вбиральні, погреби, навіси.

Пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової та /або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб. Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової нерухомості для фізичних осіб, визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів. Звільняються від сплати податку з об’єктів житлової нерухомості: гуртожитки, будівлі дитячих будинків сімейного типу,  нерухоме майно, що належить дітям-сиротам, дітям-інвалідам.

Надходження  до місцевого бюджету, які допоможуть вирішити першочергові проблеми громади.

Сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за встановленими ставками згідно рішення Собицької сільської ради

Платникам транспортного податку, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної зарплати , встановленої законом на 1 січня податкового

(звітного) року

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль.

Плата за землю.

Альтернатива 2.

Не встановлювати ставки місцевих податків і зборів

Відповідно до п.п. 12.3.5  п. 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, такі податки  справляються, виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Відповідно до п.п. 12.3.5  п. 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, такі податки  справляються виходячи, з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок. Відсутність пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової та /або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць:

-

-

28

-

28

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

-

-

6

-

6

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

-

18

- транспортний податок

-

-

-

-

-

- земельний податок

-

 

6

-

6

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

-

18

Єдиний податок

-

-

19

-

19

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

-

64

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим кодексом України та враховують особливості території

Сільська рада встановлює пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової та /або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб. Пільги з податку що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються, виходячи з їх майнового стану та рівня доходів. Звільняються від сплати податку з об’єктів житлової нерухомості: гуртожитки, будівлі дитячих будинків сімейного типу,  нерухоме майно, що належить дітям-сиротам, дітям-інвалідам.

 

Сплата податків відповідно до встановлених ставок.

 

Альтернатива 2.

Неприйняття регуляторного акту

Відповідно до п.п. 12.3.5  п. 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, такі податки  справляються, виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок

 Відповідно до п.п. 12.3.5  п. 12.3 статті 12 Податкового кодексу України такі податки  справляються, виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Відсутність пільг.

               

 

 

Сумарні витрати за альтернативою

Сума витрат

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим кодексом України та враховують особливості території

Сума коштів, сплачених до сільського бюджету від сплати податків на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного податку та єдиного податку у 2016 році — 237,9 тис. грн, прогноз на 2017 рік — 317,0 тис. грн., 2018 рік – 317,0 тис. грн.

Альтернатива 2.

Неприйняття регуляторного акту

Витрати суб'єктів господарювання

від сплати податків на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та земельного податку за мінімальними ставками.

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Сумарні витрати за альтернативою

Бал результативності

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим кодексом України та враховують особливості території

4

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв'язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Встановлення ставок податку на  майно дозволить поступове досягнення встановлених цілей.

Альтернатива 2.

Неприйняття регуляторного акту

1

Для суб'єктів господарювання будуть діяти мінімальні ставки податків, незахищенні верстви населення втрачають додаткові пільги. Зменшення надходжень до місцевого бюджету.

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обгрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим кодексом України та враховують особливості території

Збільшення надходжень до місцевого бюджету. Встановлена ставка податку у розмірі 0% для господарських будівель (допоміжних (нежитлових) приміщень, а саме: сараї, хліви, літні кухні, гаражі, вбиральні, погреби, навіси). Пільги з податку,  що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються, виходячи з їх майнового стану та рівня доходів. Звільняються від сплати податку з об’єктів житлової нерухомості: гуртожитки, будівлі дитячих будинків сімейного типу,  нерухоме майно, що належить дітям-сиротам, дітям-інвалідам.

Витрати, пов'язані з розробкою та прийняттям регуляторного акту. Сплата місцевих податків за встановленими ставками згідно рішення Собицької сільської ради.

За допомогою цього регуляторного акту можливо розв'язати визначені проблеми. Даний регуляторний акт відповідає принципам державної регуляторної політики. Встановлення ставок місцевих податків дозволить поступове досягнення встановлених цілей.

Альтернатива 2.

Неприйняття регуляторного акту

Відповідно до п.п. 12.3.5  п. 12.3 статті 12 Податкового кодексу України такі податки  справляються, виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Відповідно до п.п. 12.3.5  п. 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, такі податки  справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Відсутність пільг.

Для суб'єктів господарювання будуть діяти мінімальні ставки податку, незахищенні верстви населення втрачають додаткові пільги. Зменшення надходжень до місцевого бюджету.

 

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

1. Оприлюднення проекту рішення з метою отримання зауважень та пропозицій «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік».

2. Встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

Об’єкт оподаткування

Ставка податку (у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року

             1. Об’єкти житлової нерухомості

    Х

1.1 Будівлі, віднесені до житлового фонду

    Х

1.1.1 Житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається з житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень:

    Х

 • житлових приміщень

   0,5            

 • та допоміжних (нежитлових) приміщень

   001           

1.1.2 Прибудова до житлового будинку-частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну

   0,01          

1.2.3 Квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання

0.5               

1.1.4  Котедж-одно-,  півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою

0,5  

1.1.5 Кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах-ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів

0,05           

1.2  Садові будинки

Х

1.2.1 Садовий  будинок – будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків

0,1

1.3 Дачні будинки

Х

1.3.1. Дачний будинок-житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку

0,5

1.4 Інші об’єкти житлової нерухомості

0,5  

 

 

              2. Об’єкти нежитлової нерухомості

Х

2.1  Будівлі готельні

Х

Готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку

1,5           

2.2  Будівлі  офісні

Х

-будівлі фінансового обслуговування ,

адміністративно- побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей

0,5      

2.3 Будівлі торговельні

Х

 -торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони, зали для ярмарків

0,2      

-станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування

0,2        

2.4  Гаражі

Х

-гаражі(наземні й підземні)  та криті автомобільні стоянки

0,1      

2.5  Будівлі промислові та склади

1,5       

2.7  Господарські (присадибні) будівлі

 Х

2.7.1 Допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать:

 

- сараї, хліви, літні кухні, гаражі, вбиральні, погреби, навіси.

0,00      

майстерні, котельні, бойлерні,  трансформаторні підстанції, об’єкти мобільного зв’язку, тощо

1,5         

2.8  Інші будівлі

1,5

 

 

 

3.  Встановлення ставки транспортного податкуз розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль.

 

 

 

 

 

 

4. Встановлення податку на землю:

    Ставки земельного податку на земельні ділянки, грошова оцінка яких проведена

 

 

Категорія  земель

Ставка земельного податку

(у відсотках від їх нормативної грошової оцінки)

1

Землі для комерційного використання (магазини)

   3,0

2

Землі автомобільного транспорту, промисловості  (в межах населеного пункту)

   1,0

3

 Землі сільськогосподарського призначення:

 

  0,3

рілля, сіножаті та пасовища

багаторічні насадження

  0,3

4

Землі  зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих  транспортних засобів громадян, які використовуються  без отримання прибутку гаражно-будівельними, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами

  0,03

5.

Земельні ділянки, які використовуються органами місцевого самоврядування, дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами, закладами освіти, культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків),охорони здоров’я та іншими бюджетними установами, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету

 0,00

6

Релігійні організації, статути(положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку

 0,00

 

 

 

 

Ставки податку на земельні ділянки за межами населених пунктів,  грошова оцінка яких не проведена

№п/п

            Категорія земель

 Ставки податку

( у відсотках від їх нормативної грошової оцінки)

1

Землі сільськогосподарського призначення: рілля, сіножаті та пасовища (незалежно від місцезнаходження)

 

0,3

 2

 Землі підприємств, промисловості, транспорту (крім земель залізничного транспорту), зв’язку, енергетики, оборони, розташовані за межами населеного пункту)

5,0

 3

Землі автомобільного транспорту

 1

 4

Землі лісового господарства

 5

5. Встановлення єдиного податку для І та ІІ групи:

Платники податку

База оподаткування

Ставка в % до бази оподаткування в місяць

роздрібна торгівля

оптова торгівля

Побутові послуги

виробництво

ресторан, кафе-бар, закусочна

інші види діяльності

Перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - прожитковий мінімум)

10

10

8

не передбачено

не передбачено

10

Друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.

другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата

 

12

15

15

не передбачено

20

15

 

 

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні продовжувати або виконувати ці вимоги

         Здійснено розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акту для органів місцевого самоврядування згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта та розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (М-Тест).

7. Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

        

         Відповідно  до статті 73  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах наданих їм повноважень, є обов’язкові для виконання всіма розташованими  на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами.

         Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню ставок місцевих податків і зборів.

         Термін дії запропонованого регуляторного акту обмежуються прийняттям норм законодавчих чи нормативних актів з цього питання.  У такому разі регуляторний акт буде переглянуто із внесенням до нього відповідних змін або його скасування.

 

 

        

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

         Виходячи з цілей державного регулювання для відстеження результативності обрано прогнозні статистичні показники

 

Назва показника

2016 рік

факт

2017 рік

прогноз

2018 рік

прогноз

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

98 825

102 000

102 000

Транспортний податок

0

0

0

Податок на землю

4 946

75 000

75 000

Єдиний податок І група (відповідно до ставок від 8 до 10)

134 094

140 000

140 000

Всього

237 865

317 000

317 000

 

         Витрати суб’єктів господарювання на сплату місцевих податків та зборів (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, земельний податок, єдиний податок) через підвищення рівня мінімальної заробітної плати є трансфертними платежами (витрати суб’єктів  господарювання = надходження до місцевого бюджету = вигодам громади для реалізації відповідних соціальних програм, утримання бюджетних закладів, благоустрою тощо, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок бюджетних коштів).

         Виходячи з цілей державного регулювання АРВ, для відстеження результативності регуляторного акта обрано статистичні показники: сума надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків і зборів (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, земельний податок, єдиний податок); кількість суб’єктів господарської діяльності - платників місцевих податків і зборів.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження  результативності регуляторного акта

 

         Відстеження результативності буде здійснюватися Собицькою сільською радою шляхом проведення базового та повторного відстежень.

         Для визначення значень показників результативності даного регуляторного акта планується використання статистичних показників та обсягу надходжень до бюджету сільської ради. Базове відстеження буде проведено на етапі підготовки регуляторного акта.

         Повторне відстеження буде здійснено в кінці бюджетного року, на який встановлюються місцеві податки та збори. за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження, визначити оцінку досягнення даним актом поставлених завдань.

        

 

 

 

 

 

 

Додаток

до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

 

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з квітня  2017 року по травень  2017 року.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Особисті зустрічі,

телефонні розмови:

1.ТОВ «АФ «Україна»

2.МПСП «Оазис»

3. ПП Касіян О.М.

4. ПП Дощинська А.О

5. ПП  Кривуляко М.О

6.ФГ Януш

7. ПП Певно О.В.

8. ПП Цьомка О.А.

9. Іллєнко В.О

10. ПП Жирна І.М.

11. ПП Макаренко О.Г

12. Собицьке сільське споживче товариство

13. ПАТ “Сумиобленерго”

15. ПП Кузьменко І.М.

16. ПП Мозговий Т.Г.

17. ПАТ Укртелеком

18. ПП Живолуп М.М.

19. ПП Бурнатна Г.Ф.

20 ПП Трофимець І.І.

21. ПП Єрьоменко Р.Ю.

22 ПП Круш О.П.

23. ДП “Шосткинське лісове господарство”

23

СПД

У цілому запропоноване регулювання сприймається.

Було уточнено зміст бізнес-процесів та основних витрат бізнесу на підтримання запропонованого регулювання.

 

 

            2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

            кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 25 (одиниць);

            питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 % (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

            3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

3.1.Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х  кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х  кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

5

Інші процедури:

 

Х

Х

5.1

сума коштів, сплачена як податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для СПД у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року

- для торг. галузі 0,2%, площа нерухомості 355 м2

 

 

 

- для промислової галузі 1,5%. середня площа нерухомості 51 м2

 

 

 

 

 

3200*0,2%

*355 м2

= 2 272 грн

 

3200*1,5%

*2077м2=

99 696 грн.

 

Х

Х

5.2

земельний податок (ставка земельного податку у відсотках від їх нормативної грошової оцінки)

1-5 %

75 000 грн.

Х

Х

5.3

єдиний податок І група

максимальна ставка 10% до прожиткового мінімуму

1600*10%=

160 грн. в міс.*12 міс.=1920 грн/рік

Х

Х

5.4

Єдиний податок ІІ група

максимальна ставка 20% до мінімальної заробітної плати

3200*12 %=

640 грн/міс.*12 міс.=4 608 грн/рік

Х

Х

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

     Х

Х

Х

6.1

Сума коштів, сплачена як податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для СПД у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року

- для торг. галузі 0,3%

- для промисл.галузі 1%.

 

 

 

 

     2 272 грн

96 653 грн

Х

Х

6.2

земельний податок

83 981 грн

Х

Х

6.3

єдиний податок І група

134 094 грн

Х

Х

6.4

Єдиний податок ІІ група

-

Х

Х

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

28

7.1

сума коштів, сплачена як податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, всього

- СПД, зайняті у торг. діяльності

- СПД, зайняті в промисловій галузі

 

 

5

1

7.2

земельний податок

3

7.3

єдиний податок І група

19

7.4

Єдиний податок ІІ група

-

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

317 000

Х

Х

8.1

Сума коштів, сплачена як податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для СПД у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року

- для торг. Галузі 0,3% (кількість 5 одиниці)

- для промисл.галузі 1,5%. середня площа нерухомості 190,19 м2 (кількість 3 одиниці)

 

 

 

 

2 272 грн

 

     99 696 грн

Х

Х

8.2

земельний податок

75 000

Х

Х

8.3

єдиний податок І група

140 000

Х

Х

8.4

Єдиний податок ІІ група

-

Х

Х

3.2. Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

1

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання:

 • витрати часу на отримання інформації про регуляторний акт.

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

20,0

Х

Х

2

Процедури організації виконання вимог регулювання:

 • внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

20,0

Х

Х

5

Інші процедури (уточнити):

 

-

-

-

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

40

Х

Х

7

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

28

Х

Х

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

1 120

Х

Х

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва, що встановлюється цим рішенням, не передбачаються.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання.

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

317 000

Х

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

1 120

Х

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

318 120

Х

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

-

Х

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

318 120

Х

 

5. Розроблення корегуючи (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

 

На основі аналізу статистичних даних сільської ради визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур  не потрібно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

постійної комісії з питань планування, бюджету та  фінансів щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік»

            Розробник проекту регуляторного акту: постійна комісія з сільської ради з питань планування,  бюджету та фінансів.

             1. Відповідність проекту регуляторного акту принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»:

            Проект регуляторного акту відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

          2. Відповідність проекту регуляторного акту вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»:

         Проект регуляторного акту відповідає вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

          3. Узагальнений висновок:

         Враховуючи проведену експертизу, проект регуляторного акту «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік» відповідає вимогам ст.  4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

Голова постійної комісії з питань планування

бюджету та фінансів

Гришак Н.О.

ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

­­­­­­­­­___ сесії   VІІ скликання Собицької сільської ради  "Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік

 

 

Керуючись Конституцією України, Бюджетним  кодексом України,  Податковим кодексом України, Законом України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», пунктом 24 частини першої статті 26, ст.69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

                                                          

                                                               ВИРІШИЛА :

1.Встановити у 2018 році на території  Собицької сільської ради місцеві податки і збори та  затвердити  їх ставки:                                                                                                                           1.1. податок на  нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки майно  згідно з додатком  1 до цього рішення;

1.2. земельний податок згідно з додатком 2 до цього рішення;

1.3. транспортний податок згідно з додатком 3 до цього рішення;

1.3. єдиний податок згідно з додатком 4 до цього рішення.

2. Ставки податку довести до відома юридичних та фізичних осіб та до Шосткинської ОДПІ.

3. Виконавчому апарату Собицької сільської ради забезпечити оприлюднення даного рішення через дошку оголошень та офіційний сайт сільської ради.

4. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року.

5. Рішення тринадцятої сесії сьомого скликання від 26.01.2017 Собицької сільської ради  «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з 2017 року», «Про встановлення транспортного податку з 2017 року», «Про встановлення ставок земельного податку з 2017 року», «Про встановлення ставки єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності та ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, та діяльності з надання платних послуг на території Собицької сільської ради з 2017 року», вважати такими, що втратили чинність.

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань  планування, бюджету та фінансів.

                  Сільський голова                                       Іллєнко Р.М.

 

 

 

                                                                                                                                   Додаток № 1                                                                                  

                                       до проекту рішення  ____ сесії 7-го скликання

 

ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Ставки податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

на 2018 рік

 

Об’єкт оподаткування

Ставка податку (у відсотках до розміру мінімально заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року

1.1 Будівлі,віднесені до житлового фонду

Х

1.1.1 Житловий будинок садибного типу-житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається з житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень

Х

              -житлових приміщень;

0,5

               - та допоміжних(нежитлових приміщень)

0,01

1.1.2 Прибудова до житлового будинку- частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну

0,01

1.1.3 Квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання

0,5

1.1.4 Котедж- одно-, півтора поверховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою

0,5

1.1.5 Кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах-ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів

0,05

1.2. Садові будинки

Х

1.2.1 садовий будинок-будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання  не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків

0,1

1.3 Дачні будинки

Х

1.3.1 дачний будинок- житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку

0,5

1.4. Інші об’єкти житлової нерухомості

0,5

2. Об’єкти нежитлової нерухомості

Х

2.1. Будівлі готельні

Х

Готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, табори для відпочинку, будинки відпочинку

1,5

2.2. Будівлі офісні

Х

Будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі,  будівлі для конторських та адміністративних цілей

0,5      

2.3. Будівлі торговельні

Х

- торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків

0,2

- станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні,кафе, закусочні,бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування

0,2

2.4. Гаражі

Х

- гаражі (надземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

0,1

2.5. Будівлі промислові та склади

1,5

2.7. Господарські (присадибні) будівлі:

Х

2.7.1 допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать:

Х

- сараї, хліви, літні кухні, гаражі, вбиральні, погреби, навіси

0,0

-майстерні, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції, об’єкти мобільного зв’язку, тощо

1,5

2.8. Інші будівлі

1,5

 

 

П о л о ж е н н я

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

 1. Загальні положення.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється на підставі статті 266 Податкового кодексу України.

 1. Платники податку.

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3.  Об’єкт оподаткування

 Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

ж) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

4. База оподаткування

Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

5. Пільги із сплати податку

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

6. Ставка податку

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються відповідно до додатку 1 даного рішення.

7. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8. Порядок обчислення суми податку

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється Шосткинською ОДПІ за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості, виходячи із  загальної площі кожного з об’єктів нерухомості та відповідної ставки податку.

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, та відповідні платіжні реквізити, надсилаються (вручаються) платнику податку Шосткинською ОДПІ за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно,
а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до Шосткинської ОДПІ за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у відповідному порядку.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року, податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив
право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Шосткинська ОДПІ надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

10. Порядок сплати податку

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до місцевого бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

11. Строки сплати податку

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації".

 

 

                                                                                                         Додаток 2 до проекту                                              

                                                                                                       рішення сесії 7-го скликання

Земельний податок  на 2018 рік

Ставки земельного податку на земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено

№ п/п

 

Категорія земель

Плата за землю

на 2018 рік (%)

 

Примітки

 

 

1

2

3

6

1

Землі комунальної власності (землі органу місцевого самоврядування)

0,00

 

2

НВК ЗОШ І-ІІІ ступеня

0,00

 

3

Заклад культури

0,00

 

4

Заклад охорони здоров’я

0,00

 

5

Релігійна організація

0,00

 

6

Землі лісогосподарського призначення (в межах населеного пункту) контора лісництва

1,0

 

7

Землі сільськогосподарського призначення: рілля, сіножаті та пасовища (незалежно від місцезнаходження)

 

0,3

 

 

 

 

8

Багаторічні насадження

0,3

 

 

9

Землі автомобільного транспорту та промисловості (в межах населеного пункту)

1,0

 

10

Землі житлової та громадської забудови

0,03

 

 

11

Землі комерційного використання (магазини)

3,0

 

 

Ставки земельного податку на земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких  не проведено

№ п/п

 

Категорія земель

Плата за землю

на 2018 рік (%)

1

2

3

1

Землі сільськогосподарського призначення: рілля, сіножаті та пасовища (незалежно від місцезнаходження)

 

0,3

2

Землі підприємств  промисловості, транспорту (крім земель залізничного транспорту), зв'язку, енергетики, оборони (розташовані за межами населених пунктів)

5

3

Землі автомобільного транспорту

1

4

 Землі лісового господарства

5

 

                                                                                                                                                 

П о л о ж е н н я

про земельний податок

 

 1. Загальні положення.

Земельний податок встановлюється на підставі статтей 269-287 Податкового кодексу України.

2. Платники земельного податку

Платниками податку є:

власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

землекористувачі.

3. Об'єкти оподаткування земельним податком

Об'єктами оподаткування є:

земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

 земельні частки (паї), які перебувають у власності.

4. База оподаткування земельним податком

Базою оподаткування є:

нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

Рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

4.1. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження), земельним податком.

Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до статті 274 Податкового Кодексу України.

4.2. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється відповідно до додатку № 1 до даного рішення.

4.3. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюється відповідно до додатку № 2 до даного рішення.

5. Пільги щодо сплати земельного податку.

5.1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

Від сплати податку звільняються:

інваліди першої і другої групи;

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

пенсіонери (за віком);

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

учасники АТО.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки  поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  - не більш як 0,25 гектара;

для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

5.2. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

      Від сплати податку звільняються:

  Орган місцевого самоврядування, дошкільний та навчально-освітній заклад, заклад культури, охорони здоров’я , які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

   на період дії фіксованого сільськогосподарського податку власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику фіксованого сільськогосподарського податку;

  новостворені фермерські господарства протягом трьох років, а в трудонедостатніх населених пунктах - протягом п’яти років з часу передачі їм земельної ділянки у власність.

 

6. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

Не сплачується податок за:

- землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

- землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користуванн;

 - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами;

  - майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

земельні ділянки кладовищ,

земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

7. Особливості оподаткування платою за землю.

Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

8. Податковий період для плати за землю

Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

9. Порядок обчислення плати за землю

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового Кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 Податкового Кодексу України за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

10. Строк сплати плати за землю

Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичними особами у сільській місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому  статтею 46 Податкового Кодексу України.

При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

 

 

                                                                                                                      Додаток 3 до проекту рішення

                                                                                                   сесії 7-го скликання

 Транспортний податок на 2018 рік

 

Транспортний податок- це місцевий податок, що сплачується власниками легкових автомобілів і зараховується до місцевого бюджету.

1. Платниками транспортного податку на території громади є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 2 є об’єктами оподаткування.

2. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року та відповідно до статті 267.2 Податкового кодексу України.

3. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до  пункту 2.

5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

         6. Порядок обчислення  податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

7. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

         8. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

9. Контроль за правильністю та своєчасністю сплати транспортного податку до місцевого бюджету здійснюється контролюючим органом.

10.Відповідальність за повноту та правильність справляння, своєчасність сплати транспортного податку до місцевого бюджету покладається на платників податку відповідно до Податкового кодексу України.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Додаток 4 до проекту рішення

                                                                                                   сесії 7-го скликання

Єдиний податок на 2018 рік

 

1. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує  300 000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.

2.Не можуть бути платниками єдиного податку:

2.1. суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор;

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;

5) видобуток, реалізацію корисних копалин;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування";

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти та зв'язку;

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

2.2. фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

2.3. фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

2.4. страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

2.5. суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

2.6. представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

2.7. фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

2.8. суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

3.Платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

3.1.під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

2) послуги з ремонту взуття;

3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

12) послуги з ремонту трикотажних виробів;

13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;

20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо - і відеоапаратури;

22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

23) послуги з ремонту годинників;

24) послуги з ремонту велосипедів;

25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

29) послуги з ремонту ювелірних виробів;

30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;

31) послуги з виконання фоторобіт;

32) послуги з оброблення плівок;

33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;

35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

36) послуги перукарень;

37) ритуальні послуги;

38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;

39) послуги домашньої прислуги;

40) послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

                 4.   Ставки єдиного податку.

41. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

4.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільською радою для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах від 1 до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

 

                              5.Податковий звітний період.

5.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку другої - четвертої груп є календарний квартал.

 

                                  6.  Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку.

61. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

6.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється органами державної податкової служби на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

6.3. Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

6.4. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

6.5. Суми єдиного податку, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому цим Кодексом.

6.6. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

6.7. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

 

Ставки єдиного податку та збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території Собицької сільської ради у 2018 році

 

Платники податку

База оподаткування

Ставка в % до бази оподаткування в місяць

роздрібна торгівля

оптова торгівля

Побутові послуги

виробництво

ресторан, кафе-бар, закусочна

інші види діяльності

Перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - прожитковий мінімум)

10

10

8

не передбачено

не передбачено

10

Друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.

другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата

 

12

15

15

не передбачено

20

15

 

 

 

 

Ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території Собицької сільської ради у 2018 році

№ п/п

Об’єкт оподаткування

Вид пункту продажу товарів

Ставки збору в залежності від місця розташування у відповідному розмірі до мінімальної заробітної плати на 1 січня календарного року

Центр

Околиця

1

Роздрібна торгівля

Для магазинів, інших торгівельних точок, що розташовані в окремому приміщенні або їх частині і мають торговий зал для покупців або використовують для торгівлі його частину

0,1

0,09

Для кіосків,лотків, палаток, інших малих архітектурних форм

0,09

0,08

 

 

Для автомагазинів, розвозок, інших видів пересувної торгівельної мережі

0,1

Для стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станцій, заправних пунктів, які здійснюють торгівлю нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом

0,3

0,3

2

Ресторанне господарство

Заготівельні пункти, літні майданчики, їдальні столові

0,1

0,1

Бари

0,1

0,1

Ресторани, кафе

 

 

3

Оптова торгівля

 

0,2

4

Надання платних побутових послуг

 

0,09

0,08

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення  Собицької сільської ради

«Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік»

 

Регуляторний орган: Собицька сільська рада.

Розробник: Постійна комісія  Собицької сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів, обліку та соціального розвитку

Контактний телефон:  (05549) 34-4-95.

 

 1. Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається вирішити

         На виконання вимог пункту 4 розділу XIX Податкового кодексу України (ПКУ) щодо щорічного перегляду ставок деяких податків, визначених в абсолютних значеннях, створення умов для збільшення надходжень до бюджету та забезпечення збалансованості бюджету 2017 року, адаптації до норм Європейського законодавства, було прийнято Закони України від 20.12.2016 № 1791 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (далі – Закон № 1791).

         На експлуатаційне утримання та ремонт доріг комунальної власності  заплановано використати кошти з місцевого бюджету в сумі 45 тис.грн., на фінансування системи вуличного освітлення с. Собич  - 10 тис.грн. ( з урахуванням змін у сільському бюджеті), на реалізацію Програми соціального захисту населення територіальної громади сіл Собич та Лісне – 15 000 грн..

         Отже, на вирішення першочергових проблем громади Собицької сільської ради, необхідна сума коштів 70  тис. грн., тому Собицькою сільською радою встановленні відповідні ставки місцевих податків і зборів. За 2016 рік сума податкових надходжень від сплати місцевих податкв і зборів до сільського бюджету склала 237,9 тис. грн.

         У рамках виконання вимог статей 4 і 12 Податкового кодексу України  рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік мають бути прийняті органами місцевого самоврядування до 15 липня 2017 року і матимуть ознаки регуляторних актів та потребуватимуть реалізації процедур, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб'єкти господарювання

+

 

У тому числі суб'єкти малого підприємництва

+

 

 

2. Цілі державного регулювання

            Метою прийняття Собицькою сільською радою «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік» є:

- виконання вимог чинного законодавства;

- врегулювання правовідносин між Собицькою сільською радою та суб'єктами господарювання;

- встановлення ставок місцевих податків і зборів;

- отримання додаткових коштів до сільського бюджету та направлення їх на вирішення першочергових проблем громади Собицької сільської ради.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

3.1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Встановити місцеві податки і збори

Проект рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік» розроблено із врахуванням загальних засад встановлення і відповідають нормам Податкового кодексу України. Цей регуляторний акт дасть змогу привести у відповідність та вдосконалити відносини, що виникають у процесі оподаткування. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей, відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики.

Альтернатива 2.

Не встановлювати ставки місцевих податків і зборів

Відповідно до   п.п. 12.3.5  п. 12.3 статті 12 Податкового кодексу України,  якщо сільською радою не буде прийнято рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, що погіршить надходження до місцевого бюджету та не дасть змогу вирішити  першочергових проблем громади Собицької сільської ради, а плата за землю справлятиметься із застосуванням ставок, які діяли у попередньому бюджетному періоді.

3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

- Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Встановити місцеві податки і збори у запропонованому розробником вигляді

Відповідно до   п.п. 12.3.5  п. 12.3 статті 12 Податкового кодексу України,  якщо сільською радою не буде прийнято рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються, виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, що погіршить надходження до місцевого бюджету та не дасть змогу вирішити  першочергових проблем громади Собицької сільської ради, а плата за землю справлятиметься із застосуванням ставок, які діяли у попередньому бюджетному періоді.

Витрати,  пов'язані з розробкою та прийняттям регуляторного акту

Альтернатива 2.

Не встановлювати ставки місцевих податків і зборів

Відповідно до п.п. 12.3.5  п. 12.3 статті 12 Податкового кодексу України,  якщо сільською радою не буде прийнято рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, такі податки до прийняття рішення справляються, виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, що може привабити суб'єктів господарювання.

Відповідно до   п.п. 12.3.5  п. 12.3 статті 12 Податкового кодексу України,  якщо сільською радою не буде прийнято рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються, виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, що погіршить надходження до місцевого бюджету та не дасть змогу вирішити  першочергових проблем громади Собицької сільської ради, а плата за землю справлятиметься із застосуванням ставок, які діяли у попередньому бюджетному періоді.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Встановити місцеві податки і збори

Встановлена ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  у розмірі 0% для господарських будівель (допоміжних (нежитлових) приміщень, а саме: сараї, хліви, літні кухні, гаражі, вбиральні, погреби, навіси.

Пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової та /або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб. Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової нерухомості для фізичних осіб, визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів. Звільняються від сплати податку з об’єктів житлової нерухомості: гуртожитки, будівлі дитячих будинків сімейного типу,  нерухоме майно, що належить дітям-сиротам, дітям-інвалідам.

Надходження  до місцевого бюджету, які допоможуть вирішити першочергові проблеми громади.

Сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за встановленими ставками згідно рішення Собицької сільської ради

Платникам транспортного податку, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної зарплати , встановленої законом на 1 січня податкового

(звітного) року

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль.

Плата за землю.

Альтернатива 2.

Не встановлювати ставки місцевих податків і зборів

Відповідно до п.п. 12.3.5  п. 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, такі податки  справляються, виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Відповідно до п.п. 12.3.5  п. 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, такі податки  справляються виходячи, з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок. Відсутність пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової та /або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць:

-

-

28

-

28

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

-

-

6

-

6

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

-

18

- транспортний податок

-

-

-

-

-

- земельний податок

-

 

6

-

6

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

-

18

Єдиний податок

-

-

19

-

19

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

-

64

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим кодексом України та враховують особливості території

Сільська рада встановлює пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової та /або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб. Пільги з податку що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються, виходячи з їх майнового стану та рівня доходів. Звільняються від сплати податку з об’єктів житлової нерухомості: гуртожитки, будівлі дитячих будинків сімейного типу,  нерухоме майно, що належить дітям-сиротам, дітям-інвалідам.

 

Сплата податків відповідно до встановлених ставок.

 

Альтернатива 2.

Неприйняття регуляторного акту

Відповідно до п.п. 12.3.5  п. 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, такі податки  справляються, виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок

 Відповідно до п.п. 12.3.5  п. 12.3 статті 12 Податкового кодексу України такі податки  справляються, виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Відсутність пільг.

               

 

 

Сумарні витрати за альтернативою

Сума витрат

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим кодексом України та враховують особливості території

Сума коштів, сплачених до сільського бюджету від сплати податків на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного податку та єдиного податку у 2016 році — 237,9 тис. грн, прогноз на 2017 рік — 317,0 тис. грн., 2018 рік – 317,0 тис. грн.

Альтернатива 2.

Неприйняття регуляторного акту

Витрати суб'єктів господарювання

від сплати податків на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та земельного податку за мінімальними ставками.

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Сумарні витрати за альтернативою

Бал результативності

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим кодексом України та враховують особливості території

4

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв'язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Встановлення ставок податку на  майно дозволить поступове досягнення встановлених цілей.

Альтернатива 2.

Неприйняття регуляторного акту

1

Для суб'єктів господарювання будуть діяти мінімальні ставки податків, незахищенні верстви населення втрачають додаткові пільги. Зменшення надходжень до місцевого бюджету.

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обгрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим кодексом України та враховують особливості території

Збільшення надходжень до місцевого бюджету. Встановлена ставка податку у розмірі 0% для господарських будівель (допоміжних (нежитлових) приміщень, а саме: сараї, хліви, літні кухні, гаражі, вбиральні, погреби, навіси). Пільги з податку,  що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються, виходячи з їх майнового стану та рівня доходів. Звільняються від сплати податку з об’єктів житлової нерухомості: гуртожитки, будівлі дитячих будинків сімейного типу,  нерухоме майно, що належить дітям-сиротам, дітям-інвалідам.

Витрати, пов'язані з розробкою та прийняттям регуляторного акту. Сплата місцевих податків за встановленими ставками згідно рішення Собицької сільської ради.

За допомогою цього регуляторного акту можливо розв'язати визначені проблеми. Даний регуляторний акт відповідає принципам державної регуляторної політики. Встановлення ставок місцевих податків дозволить поступове досягнення встановлених цілей.

Альтернатива 2.

Неприйняття регуляторного акту

Відповідно до п.п. 12.3.5  п. 12.3 статті 12 Податкового кодексу України такі податки  справляються, виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Відповідно до п.п. 12.3.5  п. 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, такі податки  справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Відсутність пільг.

Для суб'єктів господарювання будуть діяти мінімальні ставки податку, незахищенні верстви населення втрачають додаткові пільги. Зменшення надходжень до місцевого бюджету.

 

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

1. Оприлюднення проекту рішення з метою отримання зауважень та пропозицій «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік».

2. Встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

Об’єкт оподаткування

Ставка податку (у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року

             1. Об’єкти житлової нерухомості

    Х

1.1 Будівлі, віднесені до житлового фонду

    Х

1.1.1 Житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається з житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень:

    Х

 • житлових приміщень

   0,5            

 • та допоміжних (нежитлових) приміщень

   001           

1.1.2 Прибудова до житлового будинку-частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну

   0,01          

1.2.3 Квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання

0.5               

1.1.4  Котедж-одно-,  півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою

0,5  

1.1.5 Кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах-ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів

0,05           

1.2  Садові будинки

Х

1.2.1 Садовий  будинок – будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків

0,1

1.3 Дачні будинки

Х

1.3.1. Дачний будинок-житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку

0,5

1.4 Інші об’єкти житлової нерухомості

0,5  

 

 

              2. Об’єкти нежитлової нерухомості

Х

2.1  Будівлі готельні

Х

Готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку

1,5           

2.2  Будівлі  офісні

Х

-будівлі фінансового обслуговування ,

адміністративно- побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей

0,5      

2.3 Будівлі торговельні

Х

 -торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони, зали для ярмарків

0,2      

-станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування

0,2        

2.4  Гаражі

Х

-гаражі(наземні й підземні)  та криті автомобільні стоянки

0,1      

2.5  Будівлі промислові та склади

1,5       

2.7  Господарські (присадибні) будівлі

 Х

2.7.1 Допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать:

 

- сараї, хліви, літні кухні, гаражі, вбиральні, погреби, навіси.

0,00      

майстерні, котельні, бойлерні,  трансформаторні підстанції, об’єкти мобільного зв’язку, тощо

1,5         

2.8  Інші будівлі

1,5

 

 

 

3.  Встановлення ставки транспортного податкуз розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль.

 

 

 

 

 

 

4. Встановлення податку на землю:

    Ставки земельного податку на земельні ділянки, грошова оцінка яких проведена

 

 

Категорія  земель

Ставка земельного податку

(у відсотках від їх нормативної грошової оцінки)

1

Землі для комерційного використання (магазини)

   3,0

2

Землі автомобільного транспорту, промисловості  (в межах населеного пункту)

   1,0

3

 Землі сільськогосподарського призначення:

 

  0,3

рілля, сіножаті та пасовища

багаторічні насадження

  0,3

4

Землі  зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих  транспортних засобів громадян, які використовуються  без отримання прибутку гаражно-будівельними, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами

  0,03

5.

Земельні ділянки, які використовуються органами місцевого самоврядування, дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами, закладами освіти, культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків),охорони здоров’я та іншими бюджетними установами, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету

 0,00

6

Релігійні організації, статути(положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку

 0,00

 

 

 

 

Ставки податку на земельні ділянки за межами населених пунктів,  грошова оцінка яких не проведена

№п/п

            Категорія земель

 Ставки податку

( у відсотках від їх нормативної грошової оцінки)

1

Землі сільськогосподарського призначення: рілля, сіножаті та пасовища (незалежно від місцезнаходження)

 

0,3

 2

 Землі підприємств, промисловості, транспорту (крім земель залізничного транспорту), зв’язку, енергетики, оборони, розташовані за межами населеного пункту)

5,0

 3

Землі автомобільного транспорту

 1

 4

Землі лісового господарства

 5

5. Встановлення єдиного податку для І та ІІ групи:

Платники податку

База оподаткування

Ставка в % до бази оподаткування в місяць

роздрібна торгівля

оптова торгівля

Побутові послуги

виробництво

ресторан, кафе-бар, закусочна

інші види діяльності

Перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - прожитковий мінімум)

10

10

8

не передбачено

не передбачено

10

Друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.

другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата

 

12

15

15

не передбачено

20

15

 

 

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні продовжувати або виконувати ці вимоги

         Здійснено розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акту для органів місцевого самоврядування згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта та розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (М-Тест).

7. Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

        

         Відповідно  до статті 73  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах наданих їм повноважень, є обов’язкові для виконання всіма розташованими  на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами.

         Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню ставок місцевих податків і зборів.

         Термін дії запропонованого регуляторного акту обмежуються прийняттям норм законодавчих чи нормативних актів з цього питання.  У такому разі регуляторний акт буде переглянуто із внесенням до нього відповідних змін або його скасування.

 

 

        

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

         Виходячи з цілей державного регулювання для відстеження результативності обрано прогнозні статистичні показники

 

Назва показника

2016 рік

факт

2017 рік

прогноз

2018 рік

прогноз

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

98 825

102 000

102 000

Транспортний податок

0

0

0

Податок на землю

4 946

75 000

75 000

Єдиний податок І група (відповідно до ставок від 8 до 10)

134 094

140 000

140 000

Всього

237 865

317 000

317 000

 

         Витрати суб’єктів господарювання на сплату місцевих податків та зборів (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, земельний податок, єдиний податок) через підвищення рівня мінімальної заробітної плати є трансфертними платежами (витрати суб’єктів  господарювання = надходження до місцевого бюджету = вигодам громади для реалізації відповідних соціальних програм, утримання бюджетних закладів, благоустрою тощо, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок бюджетних коштів).

         Виходячи з цілей державного регулювання АРВ, для відстеження результативності регуляторного акта обрано статистичні показники: сума надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків і зборів (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, земельний податок, єдиний податок); кількість суб’єктів господарської діяльності - платників місцевих податків і зборів.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження  результативності регуляторного акта

 

         Відстеження результативності буде здійснюватися Собицькою сільською радою шляхом проведення базового та повторного відстежень.

         Для визначення значень показників результативності даного регуляторного акта планується використання статистичних показників та обсягу надходжень до бюджету сільської ради. Базове відстеження буде проведено на етапі підготовки регуляторного акта.

         Повторне відстеження буде здійснено в кінці бюджетного року, на який встановлюються місцеві податки та збори. за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження, визначити оцінку досягнення даним актом поставлених завдань.

        

 

 

 

 

 

 

Додаток

до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

 

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з квітня  2017 року по травень  2017 року.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Особисті зустрічі,

телефонні розмови:

1.ТОВ «АФ «Україна»

2.МПСП «Оазис»

3. ПП Касіян О.М.

4. ПП Дощинська А.О

5. ПП  Кривуляко М.О

6.ФГ Януш

7. ПП Певно О.В.

8. ПП Цьомка О.А.

9. Іллєнко В.О

10. ПП Жирна І.М.

11. ПП Макаренко О.Г

12. Собицьке сільське споживче товариство

13. ПАТ “Сумиобленерго”

15. ПП Кузьменко І.М.

16. ПП Мозговий Т.Г.

17. ПАТ Укртелеком

18. ПП Живолуп М.М.

19. ПП Бурнатна Г.Ф.

20 ПП Трофимець І.І.

21. ПП Єрьоменко Р.Ю.

22 ПП Круш О.П.

23. ДП “Шосткинське лісове господарство”

23

СПД

У цілому запропоноване регулювання сприймається.

Було уточнено зміст бізнес-процесів та основних витрат бізнесу на підтримання запропонованого регулювання.

 

 

            2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

            кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 25 (одиниць);

            питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 % (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

            3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

3.1.Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х  кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х  кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

5

Інші процедури:

 

Х

Х

5.1

сума коштів, сплачена як податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для СПД у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року

- для торг. галузі 0,2%, площа нерухомості 355 м2

 

 

 

- для промислової галузі 1,5%. середня площа нерухомості 51 м2

 

 

 

 

 

3200*0,2%

*355 м2

= 2 272 грн

 

3200*1,5%

*2077м2=

99 696 грн.

 

Х

Х

5.2

земельний податок (ставка земельного податку у відсотках від їх нормативної грошової оцінки)

1-5 %

75 000 грн.

Х

Х

5.3

єдиний податок І група

максимальна ставка 10% до прожиткового мінімуму

1600*10%=

160 грн. в міс.*12 міс.=1920 грн/рік

Х

Х

5.4

Єдиний податок ІІ група

максимальна ставка 20% до мінімальної заробітної плати

3200*12 %=

640 грн/міс.*12 міс.=4 608 грн/рік

Х

Х

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

     Х

Х

Х

6.1

Сума коштів, сплачена як податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для СПД у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року

- для торг. галузі 0,3%

- для промисл.галузі 1%.

 

 

 

 

     2 272 грн

96 653 грн

Х

Х

6.2

земельний податок

83 981 грн

Х

Х

6.3

єдиний податок І група

134 094 грн

Х

Х

6.4

Єдиний податок ІІ група

-

Х

Х

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

28

7.1

сума коштів, сплачена як податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, всього

- СПД, зайняті у торг. діяльності

- СПД, зайняті в промисловій галузі

 

 

5

1

7.2

земельний податок

3

7.3

єдиний податок І група

19

7.4

Єдиний податок ІІ група

-

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

317 000

Х

Х

8.1

Сума коштів, сплачена як податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для СПД у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року

- для торг. Галузі 0,3% (кількість 5 одиниці)

- для промисл.галузі 1,5%. середня площа нерухомості 190,19 м2 (кількість 3 одиниці)

 

 

 

 

2 272 грн

 

     99 696 грн

Х

Х

8.2

земельний податок

75 000

Х

Х

8.3

єдиний податок І група

140 000

Х

Х

8.4

Єдиний податок ІІ група

-

Х

Х

3.2. Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

1

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання:

 • витрати часу на отримання інформації про регуляторний акт.

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

20,0

Х

Х

2

Процедури організації виконання вимог регулювання:

 • внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

20,0

Х

Х

5

Інші процедури (уточнити):

 

-

-

-

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

40

Х

Х

7

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

28

Х

Х

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

1 120

Х

Х

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва, що встановлюється цим рішенням, не передбачаються.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання.

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

317 000

Х

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

1 120

Х

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

318 120

Х

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

-

Х

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

318 120

Х

 

5. Розроблення корегуючи (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

 

На основі аналізу статистичних даних сільської ради визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур  не потрібно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

постійної комісії з питань планування, бюджету та  фінансів щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік»

            Розробник проекту регуляторного акту: постійна комісія з сільської ради з питань планування,  бюджету та фінансів.

             1. Відповідність проекту регуляторного акту принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»:

            Проект регуляторного акту відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

          2. Відповідність проекту регуляторного акту вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»:

         Проект регуляторного акту відповідає вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

          3. Узагальнений висновок:

         Враховуючи проведену експертизу, проект регуляторного акту «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік» відповідає вимогам ст.  4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

Голова постійної комісії з питань планування

бюджету та фінансів

Гришак Н.О.