Архівний №

 

Замовник

Розділ

Об`єкт

Стадія

Шифр

Рік випуску

Описание: C:UsersWinDesktop195.jpg

     

 

        ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

                    «ГРЕГЕР»

Детальний план території за межами населеного пункту с. Собич Собицької сільської ради Шосткинського району Сумської області з метою визначення планувальної організації функціонального призначення території для обслуговування деревообробного одно рамного цеху малої потужності

 

Містобудівна   документація

Г-01-00

Шосткинська районна державна адміністрація

Г-01-00

Детальний план території

Інвен.номер№

2016 рік

 

            

 

Сертифікат: Серія АА № 001430

______________________________________________________________________________________________________________

Детальний план території за межами населеного пункту с. Собич Собицької сільської ради Шосткинського району Сумської області з метою визначення планувальної організації функціонального призначення території для обслуговування деревообробного однорамного цеху малої потужності

 

Містобудівна документація

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

Г-01-00-ДПТ

 

 

 

 

Директор ПП «ГРЕГЕР»                                        .           Г.Юрченко

Головний архітектор проекту                                           С.В.Резніков

Гололвний інженер проекту                                                          Т.Д.Пашкова

 

                                               м. Шостка- 2016 р.

 

 

 

 
 

 

 

 

Позначення

Найменування

Аркуш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               

 

 

 

 

 

 

Зміст

1. Вступ.....................................................................................................................           З

2.       Стислий опис природних, соціально-економічних

         та містобудівних умов.................................................................................................. .......   4

 1.  Природно-кліматичні умови.......................................................................... .......   4
 2. Соціально-економічні умови..........................................................................           5
 3. Містобудівні умови....................................................................................... .......   5

3. Оцінка існуючої ситуації.......................................................................................... .......   5

      3.1   Стан навколишнього середовища.............................................................................           5

     3.2  Використання території....................................................................................           6

      3.3   Характеристика інженерного забезпечення,

транспорту, озеленення, благоустрою, планувальних
обмежень............................................................................................................... .......   7

 1. Дороги та автотранспорт..............................................................................           7
 2. Водопостачання та каналізація...................................................................... .......   7
 3. Електропостачання....................................................................................... .......   7

 

 1. Розподіл території за функціональним використанням, структура забудови........... .                   7
 2. Характеристика видів використання території.......................................................           8
 3. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території..                                            8
 4. Переважні, супутні і допустимі види використання території ...........................................            9             
 5. Основні принципи планувально-просторової організації території ................................              9

9..    Розміщення основних об'єктів обслуговування.......................................................         10

10.  Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування,організація руху транспорту

     і пішоходів, розміщення гаражів і автостоянок                                                               11

11.  Інженерне забезпечення, розміщення інженерних

         мереж, споруд........................................................................................................         11

 1. Водопостачання та каналізація.............................................................................       11..2……Електропостачання.............................................................................................        12
  1.    Заходи з економії паливно-енергетичних ресурсів..                         .            13

11.4   Санітарне очищення............................................................................................         14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного

       простору........................................................................................................................ 14

 1. Комплексний благоустрій та озеленення території..................................................    14

14.     Містобудівні заходи щодо поліпшення стану
навколишнього середовища........................................................................................ 15

14.1       Охорона атмосфери........................................................................................ 16

 1. Охорона водних об'єктів................................................................................. 16
 2. Охорона грунтів............................................................................................. 16
 3. Захист від шуму.......................................................................................... 17
 4. Захист від електромагнітних випромінювань.................................................... 18

 

 1. Охорона праці................................................................................................. 18
 2. Протипожежні заходи.................................................................................... . 18

15.     Заходи щодо реалізації детального плану на етап

від 3 років до 7 років.................................................................................................. 18

 1. Перелік вихідних даних............................................................................................... 19
 2. Техніко-економічні показники....................................................................................... 19

 

18.     Додатки

 1. Розпорядження голови Шосткинської районної державної адміністрації 

              №108-0 Д від 18.04.2013р..........................................................................................   20

18.2  Договір купівлі-продажу будівель та споруд.............................................   21

 

 


 

 

           

 1. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного

       простору........................................................................................................................ 14

 1. Комплексний благоустрій та озеленення території..................................................    14

14.     Містобудівні заходи щодо поліпшення стану
навколишнього середовища........................................................................................ 15

14.1       Охорона атмосфери........................................................................................ 16

 1. Охорона водних об'єктів................................................................................. 16
 2. Охорона грунтів............................................................................................. 16
 3. Захист від шуму.......................................................................................... 17
 4. Захист від електромагнітних випромінювань.................................................... 18

 

 1. Охорона праці................................................................................................. 18
 2. Протипожежні заходи.................................................................................... . 18

15.     Заходи щодо реалізації детального плану на етап

від 3 років до 7 років.................................................................................................. 18

 1. Перелік вихідних даних............................................................................................... 19
 2. Техніко-економічні показники....................................................................................... 19

 

18.     Додатки

 1. Розпорядження голови Шосткинської районної державної адміністрації 

              №108-0 Д від 18.04.2013р..........................................................................................   20

18.2  Договір купівлі-продажу будівель та споруд.............................................   21

 

 


 

           ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 1. Загальні положення

Проект детального плану території за межами населеного пункту с. Собич Собицької сільської ради Шосткинського району Сумської області щодо визначення планувальної організації функціонального призначення території для обслуговування деревообробного одно рамного цеху малої потужності розроблено з метою обґрунтування існуючої території ТОВ «Лінен оф Десна» з урахуванням містобудівної ситуації, яка склалася на даний момент.

Підставами для розроблення проекту детального плану території є:

- розпорядження голови Шосткинської районної державної адміністрації №103 -ОД від 28.03.2016р.

-договір на розроблення проекту №1-07-18/ П  від 23.04.2016 р.

 • топографічна зйомка 1:1000
 • технічна документація із землеустрою

Проект розроблений згідно ст.8.173.174 Земельного кодексу України, ст. 15.46 Закону про землеустрій , Закону України Про регулювання містобудівної діяльності, ДБН Б 1.1-14:2012 « Склад та зміст детального плану території», ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад і зміст генерального плану населеного пункту», ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень (+ всі Зміни), ДБН Б. 1.1-6:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території району», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування та забудова сільських поселень», ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».

Проектом передбачена розробка раціонального планування організації території з метою забезпечення оптимальних умов для розвитку виробництва, охорони навколишнього середовища, захисту території від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів з врахуванням ефективного і комплексного використання природних, енергетичних та трудових ресурсів.

Детальний план території забудови виконаний на топографічній зйомці МІ: 1000 в системі координат ЄСК 2000, розробленій ПП «ГРЕГЕР».

У цих цілях передбачається:

На основі аналізу ситуації, містобудівної ситуації та стану містобудівної документації:

• визначити відповідність земельної ділянки для запланованої діяльності;

 

•   оцінити  ступінь  впливу  проектованого  об'єкта на використання  суміжних земельних ділянок;

 • уточнити параметри існуючих споруд та прилеглих до них територій;
 • визначити межі зон екологічного та техногенного впливу проектованого об'єкта;
 • обґрунтувати можливість розміщення об'єкта в межах позначеної території в умовах сформованої містобудівної ситуації.

 

 2.Стислий опис природних, соціально-економічних та

містобудівних умов

                       2.1 Природно-кліматичні умови

Згідно   ДСТУ-Н   б.В.1.1-27:2010      «   Будівельна   кліматологія»   територія с.  Собич  Шосткинського району та прилегла частина відноситься до зони І   кліматичного  району (північно-західного). Кліматична  характеристика  району характеризується наступними даними:

Температура зовнішнього повітря:

абсолютна мінімальна ------------  мінус 38°С;

абсолютна максимальна ------------  плюс 37°С;

Клімат - помірно-континентальний  із  середньорічною  температурою - плюс 6,1 °С. Середня за рік відносна вологість 78 %. Середньорічна   кількість опадів -      607 мм/рік. Глибина промерзання - 1,20м.

Клімат місцевості характеризується помірною холодною зимою та теплим літом. Рельєф рівний, спокійний.

На території Собицької сільської ради та прилеглих землях розташовано лісовкриті земельні смуги, рілля та пасовища. Село Собич розташоване за 3 км від лівого берега річки Десна. На відстані 3 км  розташоване село Чорні Лози. Селом протікає струмок, що пересихає. Біля села знаходиться озеро Турове. На південний захід від села знаходится лісовий заказник загальнодержавного значення Великий бір.

Територія, яка відведена, розташована в північно - західній зоні від села , за межами с. Собич . Інженерно-геологічна складність освоєння території -1.

 

 

Ґрунтові умови - ґрунтово - рослинний шар, супісчаний; супісь; супісь бура, тверда; суглинок бурий, напівтвердий . Ґрунтові води залягають на глибині 9-10,0 м. Інженерно-геологічні вишукування виконані ТОВ «Магистральстройпроект».

                2.2 Соціально-економічні умови

Розробка даної документації викликана клопотанням ТОВ «Лінен оф Десна», яка орендує землю для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами Собицької сільської ради Шосткинського району Сумської області. Конфліктних інтересів суміжних з відведеною ділянкою територіальних громад, щодо забудови та використання території ,водо та енергозабезпечення, охорони довкілля не визначено.

             

            2.3. Містобудівні умови

Собицька сільська рада розташована на північному заході Шосткинського району на відстані біля 18 км до адміністративно-територіального центру м. Шостка.

Територія, яка відведена, розташована на північному заході за межами села Собич. Площа орендованої території складає – 1,8000 га.

Межує земельна ділянка з заходу, півдня - з землями державної власності Собицької сільської ради, з півночі- землями загального користування державної власності (польова дорога), зі сходу - землями державної власності ( колишній господарський двір.

Проекти охорони пам'яток історії та культурної спадщини на території села Собич   і на ділянці проектування відсутні.

 

                   3. Оцінка існуючої ситуації

                   3.1. Стан навколишнього середовища

Земельна ділянка має великий природно-ресурсний потенціал, який придатний для обслуговування деревообробного однорамного цеху малої потужності. На відведеній території відсутні об'єкти, які негативно впливають на стан забруднення навколишнього середовища. На земельній ділянці розташовані будівля деревообробного одно рамного цеху, господарські споруди,     необхідні для  деревообробної   діяльності, які знаходяться в задовільному стані. Відведена ділянка є частиною господарського двору колишньої ферми колгоспу « Україна ».

Аналіз природних умов   виконаний з точки зору оцінки всіх факторів по їх переважному використанню, а саме:

- ґрунтового покриву - по вірогідності для сільськогосподарського виробництва ( обслуговування господарського двору - землі нижче середньої якості з балом бонітету 24-31).

 • гідрографічної мережі по можливості використання для водопостачання та рекреації.
 • кліматичні умови - по вірогідності для агровиробництва та рекреації.

-   лісних    насаджень    та    рослинного    покрову    -    сільськогосподарське використання, охорона навколишнього середовища, рекреація.

Підприємства,  установи,  організації громадського  обслуговування відсутні. Проектів охорони пам'яток історії та культури на території    немає.    Житлові будинки, будівлі та споруди громадського призначення на території відсутні. В цілому в даний час стан навколишнього середовища території проектування можна оцінити як задовільний.

                    3.2. Використання території

Функціональне використання земель території змінюється з товарного сільськогосподарського виробництва ( обслуговування господарських будівель та споруд) на землі промисловості ( обслуговування деревообробного одно рамного цеху малоїпотужності). Територія використовується для деревообробної діяльності. З метою розвитку обслуговування деревообробного однорамного цеху малої потужності у даній місцевості відведена земельна ділянка загальною площею 1,8000 га, яку орендує ТОВ «Лінен оф Десна». Земельна ділянка є частиною колишнього господарського двору.

Характеристика території досліджуваної земельної ділянки для розміщення виробництва складена на підставі поданих замовником топогеодезичних матеріалів, виконаних ПП «ГРЕГЕР» і візуального обстеження. На час обстеження на території, що відведена, розташовані будівлі: будівля деревообробного однорамного цеху малої потужності з прибудованими приміщеннями для  персоналу , вісова, силосна яма, склад-навіс, ЗТП, майданчик для складування продукції. Площа земельної ділянки  приведена на аркуші 3.

 

 

3.3. Характеристика інженерного забезпечення, транспорту, озеленення, благоустрою, планувальних обмежень

                     3.3.1. Дороги та автотранспорт

Внутрішні та зовнішні зв'язки села з відведеною ділянкою здійснюється автомобільним транспортом. Крім того, пасажирські перевезення здійснюються легковим автотранспортом ( крім автобусів, у реалізації обсягу пасажирських перевезень бере участь і легковий індивідуальний транспорт). Під'їзд автотранспорту до ділянки здійснюватиметься через діючі  польові дороги.

На територію організовано два основні в'їзди : центральний - на півночі, допоміжний - на сході. Покриття під'їздів для автотранспорту - ґрунтове. Ширина проїздів для автомобілів по території розглянутої ділянки становить 3,5 - 6м.

                      3.3.2.  Водопостачання та каналізація

Джерело господарсько-питного та виробничого водопостачання на відведеній ділянці - підземні води . Основний водоносний горизонт поширений у верхній тріщинуватій зоні мергельно-крейдових порід, потужність яких 20-30 м. Води прісні з мінералізацією до 0,7 г/л. Якість води відповідає вимогам ГОСТ 2874-82* «Вода питна». Система водопостачання на відведеній ділянці під виробництво - централізована (від існуючої свердловини та башти), яка знаходиться на відведеній ділянці. Система каналізування -децентралізована. На території розташована вигрібна яма.

                         3.3.3.   Електропостачання

На сьогодні електропостачання відведеної ділянки, розташованої на території колишнього КСП «Україна» в Шосткинському районі за межами с. Собич  забезпечується по повітряним лініям ПЛ- 10,0 кВ від трансформаторної підстанції  ТП-№155/0/0,4*В.

За ступенем забезпечення надійності електропостачання проектовані споживачі ставляться до ІІ- їй категорії надійності електропостачання.

 

          4. Розподіл території за функціональним використанням,

структура забудови.

При формуванні планувальної структури проекту планування території за основу прийняті сформована земельна ділянка та фактично використана територія.

Територія використовується для обслуговування деревообробного одно рамного цеху малої потужності, а саме - ділянка з будівлями та  спорудами (будівля деревообробного одно рамного цеху малої потужності з прибудовами для персоналу , вісова, силосна яма, склад-навіс, ЗТП, майданчик для складування продукції )  - 1,8000 га .

Можливість функціонування деревообробного одно рамного цеху малої потужності  на земельній ділянці , що відведена задовольняє усім санітарним та протипожежним нормам.

Відведена територія     є  достатня для розміщення   необхідних   для функціонування деревообробного одно рамного цеху малої потужності будівель та споруд.

 Оточують територію комплексу землі загального користування.

При проектуванні прибудов до основної будівлі цеху передбачено доцільне блокування будівель  і   споруд,   а  також  об'єднання  приміщень  основного,   підсобного   і допоміжного призначення з метою підвищення компактності забудови та скорочення протяжності всіх комунікацій і площі огороджувальних конструкцій будинків та споруд у всіх випадках, якщо це не суперечить умовам технологічного процесу, техніки безпеки санітарним та протипожежним вимогам.

У  межах  територій  загального   користування  розміщуються   польові дороги, рілля, пасовища.

Формування    території    для    обслуговування деревообробного одно рамного цеху малої потужності  розроблено   з   урахуванням   фактичного   використання   території, наданих і планованих земельних ділянок, існуючих і проектованих інженерних комунікацій, забезпечення під'їздів до існуючих і планових будівель.

Необхідна для  відведення     площа земельної ділянки     визначена  схемою планування території приведена на аркуші 4.

 

                   5. Характеристика видів використання території

Вид  використання  території - обслуговування деревообробного одно рамного цеху малої потужності, загальна площа якої  складає 1,8000   га.

 

       6. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території.

На території  розташовано будівля деревообробного одно рамного цеху малої потужності з прибудовами для персоналу , вісова, силосна яма, склад-навіс, ЗТП, майданчик для складування продукції.

         7. Переважні, супутні і допустимі види використання території.

Переважне та головне  використання території - обслуговування деревообробного одно рамного цеху малої потужності, загальна площа якої  складає 1,8000   га.

 

     8. Основні принципи планувально-просторової організації

території.

Проектними рішеннями передбачається:

 • Ув'язка виробництва з існуючою забудовою, автошляхами, обмеженнями і містобудівною ситуацією та визначенням необхідної площі.
 • Будівництво прибудови до основної будівлі цеху.
 • Будівництво додаткових під'їзних автомобільних доріг, організація майданчиків для відстою автотранспорту, огорожа території.
 • Освітлення території та під'їзних шляхів у нічний час доби.

• Озеленення території шляхом посадки зелених насаджень.
      При планувальному формуванні виробничої зони доцільно дотримуватись таких положень: - Утворення санітарно - захисних зон та санітарних розривів.

Для утворення санітарно - захисної зони між житловою забудовою та деревообробним цехом створити санітарно - захисну зону, шляхом зелених насаджень. Санітарні-розриви складають 300м, що відповідає вимогам (додаток N 5 до «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів,  затверджених наказом Міністерства охорони   здоров'я України від 19.06.96 р. N 173» та додаток N 4 до ДБН Б.2.4-3-95 "Генеральні плани сільськогосподарських підприємств").  Розміщення деревообробного цеху  повинно забезпечувати збереження навколишнього середовища і виключати можливість розвитку ерозійних процесів та забруднення ґрунтів та водних джерел відходами виробництва.

Територія розташована відокремлено і не розділяється дорогами загальної мережі.

Цех  розташований з підвітряного боку стосовно житлової забудови. У межах детального плану виділені наступні функціональні зони:

-             основна виробнича зона;

-             зона обслуговуючого призначення;

-             адміністративно-побутова зона.

Площа, яка орендується, в межах детального плану становить   1,8000 га.  Площа, яку необхідно відвести для виробництва, складає 1,8000 га. Загальна площа території в межах детального плану становить 3,6000 га, в тому числі площа територій:

-            основна виробнича зона – 0,6120 га (34%);

-            зона обслуговуючого призначення – 1,008 га (56%);

-             адміністративно-побутова зона – 0,1800 га (10%) .

Ці зони сформувалися з урахуванням особливостей виробничих процесів і технологічних взаємозв'язків із забезпеченням мінімальних витрат на будівництво під'їзних шляхів та комунікацій,  створенням оптимальних умов організації та управління виробництвом.

У виробничій зоні розміщують будівлі і споруди основного виробничого призначення, а також обслуговуючі підсобні і допоміжні об'єкти, безпосередньо пов'язані   з   технологією   (цех деревообробний однорамний малої потужності, ЗТП, вісова, склад-навіс, майданчик для складування продукції ).

Деревообробний цех розташовано в західній зоні території до нього блокується адміністративне відділення та  приміщення котельної .

Майданчик для складування продукції  треба розміщувати  при  виїзді з території  з  підвітряного  боку по відношенню до всіх будівель і споруд . Ближче до цеху  або в блоці з ним розміщують склад готової продукції. Виходячи з прийнятої технології,  до    зони обслуговуючого  призначення включені : майданчик для складування продукції , склад-навіс,  вагова та колишні силосні ями .

 

            9. Розміщення основних об'єктів обслуговування

До   будівель   і   споруд   обслуговуючого   призначення   належать   підсобні виробничі, складські та допоміжні для усіх видів  деревообробних підприємств . Основні об'єкти обслуговування входять до функціональної зони обслуговуючого призначення відведеної ділянки.

Для обслуговування   та ремонту техніки   передбачена майстерня,  яка зблокована  з основною будівлею цеху.

             10.  Вулично-дорожня  мережа, транспортне  обслуговування, організація    руху транспорту і пішоходів, розміщення гаражів і автостоянок.

Під'їзд автотранспорту здійснюватиметься через діючі польові дороги з додатковим будівництвом автомобільних доріг всередині проектованої території, покриття із залізобетону або асфальту. На територію організовано два основні в'їзди : центральний - на півночі, допоміжний - зі сходу.     Покриття під'їздів для автотранспорту на ділянку - ґрунтове. У даному проекті ширина проїздів для автомобілів по території розглянутої ділянки   становить   3,5 - 6   м.      На  ділянці   по   всьому   периметру   і   в   центрі влаштовуються технологічні дороги з поліпшеним покриттям.

Транспортна схема забезпечує безперешкодний проїзд пожежної техніки. Стоянка для автомобілів передбачена біля головного в'їзду на територію .

                       11. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд

                             11.1 Водопостачання та каналізація

Як джерело водопостачання використовуються артезіанські води (водонатискова башта, яка знаходиться на проектованій  ділянці). Вода   підземного джерела відповідає санітарним вимогам. Створена  централізована господарсько-виробнича  система  водопроводу, яка забезпечує  господарсько-питні  потреби робітників, технологічні потреби підприємства та поливу території біля адміністративно-побутової будівлі. Система водопроводу   даної   території - низького   тиску,   однозонна,   тупикова.   Для перспективи   розвитку   території      при   протяжності   мережі   більш   ніж   200м водопровідну мережу закільцювати. Господарсько-виробничий           водопровід   прокладено   вздовж   стіни приміщення котельної.Зони санітарної охорони споруд водопроводу встановлюються у відповідності зі СНІП 2.04.02 - 84.

Необхідні матеріали та обладнання: мережі водопроводу пластікові та поліетиленові труби ПЕ-80 фі 10x3,2- 1 км , Ф50хЗ,5-220м.

Передбачається проектування локальних очисних споруд для побутових потреб - септик та фільтруючий колодязь. Крізь перфорацію нижнього кільця колодязя і щебінь, в якому це кільце розміщене, стоки фільтруються в землю. Чищення фільтруючого колодязя проводити за договором зі спеціалізованою організацією.

Проектування технологічної каналізації та очисних споруд не потребується.

Норми водовідведення від  адміністративно-побутових приміщень дорівнюють

нормам водоспоживання . Невраховані витрати - 5% від загальної витрати.

 

пп

Найменування

мЗ/доб

 

Водовідвід

 

 

1.

Господарсько-побутові стоки

                     0,381

.

2.

Невраховані стоки

           0,019

 

3.

Всього:

               0,4

Зони санітарної охорони споруд каналізації встановлюються у відповідності зі СНІП 2.04.03-85.

Необхідні матеріали та обладнання:   мережі каналізації труби з ПВХ Ф 100мм - 20,0м.

Прогнозування можливого перспективного водоспоживання (водовідведення) для комплексної оцінки здійснюється на базі вивчення і ретроспективного аналізу статистичної звітності про використання води окремими виробництвами та їх групами.

При розробці принципових схем водопостачання і каналізації враховується комплекс природних умов, функціонально-планувальна структура, перспектива розвитку за межами розрахункового терміну проектування, доцільність суміщення споруд і трас інженерних  комунікацій  на одній лінії, умов збереження та поліпшення навколишнього середовища.

 

 

                            11.2 Електропостачання

Живлення комплексу забезпечується по повітряним лініям ПЛ-10,0кВ від трансформаторної підстанції ТП-155.

На сьогодні  електропостачання території  забезпечується від РУ-0,4кВ ЗТП- 155, на якій встановлено два трансформатори по 250кВА.

ТП- 155 знаходиться на території деревообробного цеху. ТП- 155  заживлена по одній повітряній  лінії   ПЛ-ІОкВ.

Живлення цеху    забезпечується по лінії КЛ-0,4кВ.

По надійності електропостачання  відноситься до II категорії надійності.           Споживачі електроенергії     забезпечуються   трансформаторним   резервом   з   автоматичним введенням резерву на стороні 0,4 кВ.

Живлення цеху, що проектується, виконано від РУ-0,4кВ ТП-155 по одному з наземних вводів.

 

                    11.3 Заходи з економії паливно-енергетичних ресурсів

3 метою економії паливно-енергетичних ресурсів та захисту навколишнього середовища від забруднення у схемі детального плану території   передбачаються наступні заходи: 1.        Керуючись Законом України «Про енергозбереження», Указом Президента України від 2 квітня 1997р. «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 березня 1997р. про невідкладні заходи для забезпечення України енергоносіями та їх раціонального використанню » передбачається широке використання природних екологічно чистих альтернативних джерел енергії: сонячної радіації, вітрової енергії, теплоти підземного грунту, геотермальних вод.

11.3.1 Найбільш ефективними і поширеними в даний час є комбіновані системи сонячного теплопостачання, об'єднані з тепловими насосами. Економія традиційних енергоресурсів при об'єднанні комбінованої системи сонячного теплопостачання з парокомпресорним тепловим насосом - до 95% в системі гарячого водопостачання, до 95% в системі нагріву води в басейнах, до 90% в системі опалення, до 65% в системі кондиціонування повітря.

  11.3..2.  Застосування енергозберігаючих технологій:

- високоефективних автоматизованих котлів - економія палива до 25% (для опалювальних приміщень та будівель);

-   енергозберігаючі лампи в системі освітлення - економія електроенергії в системі освітлення до 50%;

-    впровадження експериментальних систем опалення, що працюють з
зменшенням подачі тепла в нічний час;

11.3..3.   Застосування при будівельно-монтажних роботах перспективних і
ефективних технологій пасивного сонячного опалення «Passys», що базуються на
багаторазовому підвищенні рівня теплоізоляції огороджувальних  конструкцій (стін,
підлог, стель), вікон і дверей, утилізація тепла вентиляційного повітря, а також
застосування деяких недорогих і нескладних архітектурних рішень, що дозволяє
скоротити споживання палива на опалення приміщень на 90%.

11.3.4    Санітарне очищення

Основним забрудненням території є відходи деревообробки ( тирса, шольовка) . Видалення відходів виробництва здійснюється механізовано, ГАЗ-53 та погрузчиком на майданчик для складування відходів виробництва  розмірами 30м х 40мх1м (об'ємом 1200м 3) , який знаходиться на запланованій території. Далі використовується для опалення виробничих приміщень . Деревообробне виробництво відноситься до ІІІ –го класу виробництва  відповідно до вимог "СанПіН 2.2.1 / 2.1.1.1200-03. Санітарно-захисні зони і санітарна класифікація підприємств, споруд та інших об'єктів" та має санітарно-захисну зону 200 м.

12. Інженерна   підготовка   та   інженерний   захист          території, використання підземного простору.

При визначенні складу заходів з інженерної підготовки території закладений основний принцип - збереження і поліпшення природних якостей існуючого ландшафту.

Проектом передбачаються такі заходи в межах детального плану території:

 • вертикальне планування території;
 • організація відводу поверхневих вод з території;
 • часткове засипання.

 

Вертикальне планування виконано виходячи з умов максимального збереження природного рельєфу, ґрунтового покриву та існуючих зелених насаджень. Мінімальні поздовжні ухили по проїжджій частині 0,004, що забезпечить природний стік дощових і талих вод, безпечні умови для руху транспорту.

Ґрунтові води за всіма показниками для бетону неагресивні.

              13. Комплексний благоустрій та озеленення території.

Комплексний благоустрій території проектованого деревообробного цеху включає:

-             будівництво під'їздів з твердим покриттям;

-             будівництво мереж водопостачання та каналізування;

-             створення зелених насаджень ;

-             освітлення території.

 

14. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.

Містобудівні     заходи  забезпечують  охорону     природного  середовища за рахунок раціонального функціонального зонування території, створення санітарно-захисних   зон,   забезпечення   екологічного   балансу   природно-ландшафтних   та урбанізованих територій.

Основні принципи екологічного захисту навколишнього середовища такі:

-                збереження та раціональне використання цінних природних ресурсів;

-                дотримання    нормативних   гранично    допустимих   рівнів    екологічного
навантаження на природне середовище та санітарних нормативів  в місцях
забудови;

-                встановлення санітарно-захисних зон для охорони джерел водопостачання.
Урядом   України   прийнято   Концепцію   про   боротьбу   з   підкисленням, евтрофікацією   і   приземним   озоном.   Розроблено   організаційні   напрямки   на скорочення  викидів  забруднюючих  речовин  в  атмосферу,   які  призводять  до підкислення, евтрофікації та утворення приземного озону, на 2005-2015 роки.

У   рамках   виконання   Концепції   був   розроблений   план   заходів   щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в т.ч. Проект Правил ведення належної сільськогосподарської практики, яка сприяє скорочення викидів аміаку та утилізації біогазу.

 Освоєння інноваційних технологій:

Зменшення забруднення повітря, шляхом скорочення виділення в навколишнє середовище пилу:

1. Вдосконалення методики проектування систем мікроклімату; Розробка і прийняття нормативів викидів шкідливих речовин з приміщень;

Проектом передбачено ряд заходів щодо збереження, охорони і поліпшення навколишнього середовища в межах території , що включають заходи з охорони атмосфери, ґрунтів, водних об'єктів від забруднень, захист від шуму і електромагнітних випромінювань.

                      14.1 Охорона атмосфери

Джерелами шкідливості на території, майданчик для складування відходів виробництва.

Забруднюючі речовини: тирса

Заходи щодо захисту атмосферного повітря:

 • своєчасного збору та вивезення побутового сміття;
 • створення смути деревно-чагарникових насаджень завширшки не менше 30м з боку селітебної зони.

•   розміри санітарно-захисних зон становлять 300м , що відповідає
нормативним величинам згідно додатку N 5 до «Державних санітарних правил
планування та забудови населених пунктів,  затверджених наказом Міністерства
охорони  здоров'я України від 19.06.96 р. N 173» та додатку N 4 до ДБН Б.2.4-3-95
"Генеральні плани деревообробних підприємств".

                14.2 Охорона водних об'єктів

Заходи щодо захисту водних об'єктів (наземних, підземних) передбачені відповідно до вимог Водного законодавства і санітарним нормам і включають:

 • організацію поверхневого стоку дощових і талих вод;
 • благоустрій та озеленення території охоронної зони (на прилеглій території). Водозабірна свердловина знаходиться на відстані 265м, що відповідає

санітарним вимогам за нормативною величиною санітарно-захисної зони (50 метрів).

                    14.3 Охорона грунтів

Заходи захисту ґрунтів включають:

 • благоустрій та озеленення території;
 • обладнання місць збору побутових відходів;

•  вивезення відходів , або використання для обігріву

Відстань від  цеху до майданчика складування відходів виробництва становить  10м, що відповідає нормам.

Епізоотологічний стан на території благополучний.

                       14.4 Захист від шуму

Джерелом шуму на проектованій території є станки для деревообробки та автотранспорт, що рухається, трансформаторна підстанція ТП-155

Проектом передбачені наступні заходи, що знижують рівень шуму - озеленення захисної смуги.

                     14.5 Захист від електромагнітних випромінювань

Джерелом електромагнітного випромінювання біля проектованої території є існуюча трансформаторна підстанція ТП- 155 загальною потужністю 630Ва.

Спеціальний захист від дії існуючої ЛЕП не передбачається.

Заходи щодо поліпшення мікроклімату на території  охоплюють два напрямки:

-    забезпечення сприятливих умов забудови за комплексом кліматичних
факторів (сприятливий вітрової, вологий і температурний режим);

-    забезпечення достатньої інсоляції території і приміщень проектованих
будівель.

3 цією метою передбачається:

-              створення системи зелених насаджень;

-            по фасадне регулювання теплового режиму будівель (за рахунок створення
світло-і вітрозахисних пристроїв; за рахунок просторових планувальних рішень).

Таким чином, закладені даним проектом комплексні заходи дозволять зберегти сприятливу екологічну ситуацію території і після здійснення будівництва.

 

                     14.6 Охорона праці

Режим роботи об'єкта прийнятий 365 робочих днів в рік , в дві зміни.   Для санітарно-побутового  забезпечення   працівників передбачені приміщення в санітарно-побутових блоках виробничих будівель та адміністративно-побутова будівля з зоною відпочинку з розрахунку на 25 чоловік .

Побутові приміщення   розміщуються   в  місцях  з найменшою дією шуму та інших шкідливих виробничих факторів (адміністративно-побутова зона).

Майданчик для відходів виробництва, який передбачено розташувати   на території,    має огородження висотою не менше 1 м і обладнано знаками безпеки згідно з ГОСТ 12.4.026-76.

На підприємстві  розроблені   схеми руху транспортних засобів та працівників. Схеми руху   вивішені на видному місці.

              14.7 Протипожежні заходи

На території сільської ради передбачено існуючий пожежний пост з пожежною машиною, який розташовано на відстані  5 км від території цеху .

На території  цеху  проектом буде передбачений кільцевий протипожежний водопровід із ПЕ-80 ф 160x11,8, два пожежні резервуари по200 м3.

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння на одну пожежу  приймається з розрахунку на одну будову, яка потребує найбільших витрат води згідно з вимогами СНиП 2.04.02-84.

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння становить 20,0 л / сек. Зовнішнє пожежогасіння здійснюється від пожежних гідрантів, що передбачені на мережі протипожежного водопроводу, який буде запроектовано.

Кількість пожеж - одна. Час тушіння пожежі становить 2-3 години.

Відновлення запасу води після пожежі становить 72 години.

Об'єм води на зовнішнє пожежогасіння

Упож.з.=20хЗ,6хЗ=216мЗ

Об'єм води на внутрішнє пожежогасіння

Упож.в.=10x3,6х2=72мЗ

Що задовольняють  пожежні резервуари об'ємом кожного по 200мЗ. Приміщення насосної станції  обладнується внутрішнім протипожежним водопроводом і телефонним зв'язком з пожежним підрозділом. На ділянці по всьому периметру і в центрі влаштовуються технологічні дороги з поліпшеним покриттям та кишені для роз'їздів.

             15. Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 років до 7 років

Перспективою розвитку деревообробного одно рамного  цеху малої потужності передбачено:

1)      прибудова до основної будівлі ;

2)      перепрофілювання (реконструкція) господарської будівлі під деревообробний одно рамний цех малої потужності ;

3)  прибудова під адміністративно-побутову будівлю;

4)    благоустрій території за рахунок:

-            влаштування доріг, тротуарів;

-            влаштування   зони відпочинку;

-            огородження території та озеленення;

 

                   16.  Перелік вихідних даних

Підставами для розробки проекту детального плану території з метою визначення планувальної організації, функціонального призначення території земельної ділянки для обслуговування деревообробного одно рамного цеху малої потужності , є:

 • письмо замовлення;
 • завдання на розробку детального плану;
 • розпорядження голови Шосткинської РДА;
 • топографічна зйомка 1:1000
 • технічна документація із землеустрою

-      договір на складання детального плану;
кадастровий план земельної дільниці

17. Техніко-економічна характеристика генерального плану

 

№ п/п

Найменування

Од. виміру

Кількість

1

Територія в межах дільниці в тому числі

га

3,6

що орендується

га

1,8

яку необхідно відвести під виробництво

га

1,8

2

Площа забудови в тому числі

 

 

основна виробнича зона

га

0,61

зона обслуговуючого призначення

га

1,08

адміністративно-побутова зона

га

0,18

3

Площа твердого покриття (асфальт, щебінь)

га

0,79

вт.ч. існуючого

га

0,01

проектованого

га

0,05

4

Площа озеленення

га

1,8

5

Щільність забудови

%

25