ЗАТВЕРДЖЕНО            
              Наказ Міністерства фінансів України
              26.08.2014 N 836 ( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року №908)      
              ЗАТВЕРДЖЕНО            
              Розпорядження сільського голови від 17.01.2019 № 4
              Собицька сільська рада Шосткинського району Сумської області
              (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
                           
1. 0100000 Собицька сільська рада Шосткинського району Сумської області
  (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)                        
                           
2. 0110000 Собицька сільська рада Шосткинського району Сумської області
  (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)                        
                           
3. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
  (ТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
                           
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджнтних асигнувань - 631000,00 гривень,              
  у тому числі із загального фонду -     631000,00 гривень,              
  та зі спеціального фонду -     0 гривень.              
                           
5. Підстави для виконання бюджетної програми:                        
  Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року №908), Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", рішення Собицької сільської ради Шосткинського району Сумської області 33 сесії сьомого склакання від 19.12.2018 року "Про сільський бюджет на 2019 рік"
                           
6. Мета бюджетної програми                        
  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради
                           
7. Завдання бюджетної програми:
                           
N з/п Завдання
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
                           
8. Напрями використання бюджетних коштів:                        
                    (грн)      
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів: Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом      
1 2 3 4 5 6      
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 631000,00 0,00 0,00 631000,00      
     
Усього 631000,00 0,00 0,00 631000,00      
                           
9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:                        
              (грн)            
Найменуваня місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом            
                   
                           
10. Результативні показники бюджетної програми:  
                           
№з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього        
1 2 3 4 5 6 7        
1 затрат                  
  кількість штатних одиниць од. штатний розпис 7 0 7        
  у т.ч. посадові особи місцевого самоврядування од. штатний розпис 4 0 4        
2 продукту                  
  кількість отриманих листів, заяв, звернень од. журнал реєстрації 446 0 446        
  кількість прийнятих нормативно-правових актів од. перелік 144   144        
3 ефективності                  
  кількість виконаних листів, заяв, зверненьна одного працівника од. Розрахунок 64   64        
  кількість прийнятих нормативно-правових актів од. Розрахунок 21   21        
  витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн Розрахунок 90,14 0 90,14        
4 Якості                  
  відсоток виконаних листів, заяв, звернень на одного працівника % Розрахунок 100   100        
  відсоток прийнятих нормативно-правових актів % Розрахунок 100 0 100        
                           
Сільський голова           Р.М.Іллєнко    
      (підпис)   (ініціали та прізвище)    
                           
Головний бухгалтер       Н.М.Старовойтова    
      (підпис)   (ініціали та прізвище)    
                           
                           
            ЗАТВЕРДЖЕНО            
              Наказ Міністерства фінансів України
              26.08.2014 N 836 ( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року №908)      
              ЗАТВЕРДЖЕНО            
              #ИМЯ?
              Собицька сільська рада Шосткинського району Сумської області
              (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
                           
1. 0100000 Собицька сільська рада Шосткинського району Сумської області
  (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)                        
                           
2. 0110000 Собицька сільська рада Шосткинського району Сумської області
  (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)                        
                           
3. 0114060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів
  (ТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
                           
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджнтних асигнувань - 267700,00 гривень,              
  у тому числі із загального фонду -     267200,00 гривень,              
  та зі спеціального фонду -     500,00 гривень.              
                           
5. Підстави для виконання бюджетної програми:                        
  Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року №908), Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", рішення Собицької сільської ради Шосткинського району Сумської області 33 сесії сьомого склакання від 19.12.2018 року "Про сільський бюджет на 2019 рік"
                           
6. Мета бюджетної програми                        
  Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
                           
7. Завдання бюджетної програми:
                           
N з/п Завдання
1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
                           
8. Напрями використання бюджетних коштів:                        
                    (грн)      
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів: Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом      
1 2 3 4 5 6      
1 Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 267200,00 500,00 0,00 267700,00      
     
Усього 267200,00 500,00 0,00 267700,00      
                           
9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:                        
              (грн)            
Найменуваня місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом            
                   
                           
10. Результативні показники бюджетної програми:  
                           
№з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього        
1 2 3 4 5 6 7        
1 затрат                  
  кількість штатних працівників од. штатний розпис 3,5 0 3,5        
  кількість гуртків од. положення 3   3        
  видатки на забезпечення діяльності тис.грн. кошторис 267,2 0,5 267,7        
2 продукту                  
  кількість відвідувачів за реалізованими квитками осіб план   250          
  кількість відвідувачів безкоштовно осіб план 2200            
  кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення од. план 100 25 125        
  кількість відвідувачів гуртків осіб журнал реєстрації гурткової роботи 45 0 45        
3 ефективності                  
  вартість одного квитка грн. Розрахунок 0 2 2        
  середні витрати на одного відвідувача грн. Розрахунково 0,12 0,002 0,12        
  середні витрати на проведення одного заходу тис.грн. Розрахунково 2,7 0,020 2,7        
4 Якості                  
  відсоток відвідування населенням культурних заходів % Розрахунок 100 100 100        
                           
Сільський голова           Р.М.Іллєнко    
      (підпис)   (ініціали та прізвище)    
                           
Головний бухгалтер       Н.М.Старовойтова    
      (підпис)   (ініціали та прізвище)    
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
            ЗАТВЕРДЖЕНО                                                              
              Наказ Міністерства фінансів України                                                  
              26.08.2014 N 836 ( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року №908)                                                        
              ЗАТВЕРДЖЕНО                                                              
              #ИМЯ?                                                  
              Собицька сільська рада Шосткинського району Сумської області                                                  
              (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                  
ПАСПОРТ                                                  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік                                                  
                                                                             
1. 0100000 Собицька сільська рада Шосткинського району Сумської області                                                  
  (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)                                                                          
                                                                             
2. 0110000 Собицька сільська рада Шосткинського району Сумської області                                                  
  (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)                                                                          
                                                                             
3. 0118130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони                                                  

                            ЗАТВЕРДЖЕНО                        
                            Наказ Міністерства фінансів України                        
                            26.08.2014 N 836 ( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року №908)                        
                            ЗАТВЕРДЖЕНО                        
                            Розпорядження сільського голови від  17.01.2019 № 4                        
                            Собицька сільська рада Шосткинського району Сумської області                        
                            (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                         
ПАСПОРТ                                                    
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік                                                    
                                                    
1.    0100000    Собицька сільська рада Шосткинського району Сумської області                                            
             (КТПКВК МБ)                                                               (найменування головного розпорядника)                                                
                                                    
2.    0110000    Собицька сільська рада Шосткинського району Сумської області                                            
             (КТПКВК МБ)                                                               (найменування відповідального виконавця)                                                
                                                    
3.    0115061    0810    Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону                                        
             (ТПКВК МБ)                                                                    (КФКВК)                                                                 (найменування бюджетної програми)                                        
                                                    
4.    Обсяг бюджетних призначень/бюджнтних асигнувань -             5000,00        гривень,                              
    у тому числі із загального фонду -             5000,00        гривень,                              
    та зі спеціального фонду -             0        гривень.                            
                                                    
5.    Підстави для виконання бюджетної програми:                                                
    Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України від 21.05.1997  № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року №908),  Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні",   рішення Собицької сільської ради Шосткинського району Сумської області 33 сесії сьомого склакання  від 19.12.2018 року "Про сільський бюджет  на 2019 рік"                                                
                                                    
6.    Мета бюджетної програми                                                
    Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону                                                
                                                    
7.    Завдання бюджетної програми:                                                
                                                    
N з/п    Завдання                                                
1    Забезпечити діяльність місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону                                                
                                                    
8.    Напрями використання бюджетних коштів:                                                
                                        (грн)            
№ з/п    Напрями використання бюджетних коштів:                        Загальний фонд    Спеціальний фонд    у тому числі бюджет розвитку    Разом            
1    2                        3    4    5    6            
1    Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону                        5000,00    0,00    0,00    5000,00            
Усього                            5000,00    0,00    0,00    5000,00            
                                                    
9.    Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:                                                
                            (грн)                        
Найменуваня місцевої/регіональної програми                    Загальний фонд    Спеціальний фонд    Разом                        
Програма соціально-економічного розвитку с.Собич                    5000,00    0,00    5000,00                        
                                                    
10.    Результативні показники бюджетної програми:                                                
                                                    
№з/п    Показник                Одиниця виміру    Джерело інформації    Загальний фонд    Спеціальний фонд    Усього                
1    2                3    4    5    6    7                
1    затрат                                                
    Кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"                од.    статистичні дані    9    0    9                
2    продукту                                                
    Кількість учасників, які беруть участь у змаганнях                чол.    розрахунок    141    0    141                
3    ефективності                                                
    середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу                грн    Розрахунок    556    0    556                
4    Якості                                                
    % проведених фізкультурно-масових заходів від числа запланованих                %    Розрахунок    100    0    100                
                                                    
Сільський голова                            Р.М.Іллєнко                        
             (підпис)                  (ініціали та прізвище)                        
                                                    
Головний бухгалтер                            Н.М.Старовойтова                        
             (підпис)                  (ініціали та прізвище)                        

 
 

 

 

 

 

СУМСЬКА   ОБЛАСТЬ    ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОН

 

СОБИЦЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

сільського голови

 

 

від     17  січня 2019 року № 4

с. Собич

 

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік

 

Відповідно до  наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908), рішення Собицької сільської ради від 19 грудня 2018 року «Про сільський бюджет на 2019 рік» та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету Собицької сільської ради на 2019 рік в розрізі наступних кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (далі КПКВКМБ):
  1. КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»;
  2. КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;
  3. КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, та інших клубних закладів»;
  4. КПКВКМБ 0115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»;
  5. КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
  6. КПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»;
  7. КПКВКМБ 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»;
  8. КПКВКМБ 0118312 «Утилізація відходів».

 

                     

 1. Головному бухгалтеру забезпечити дотримання використання бюджетних коштів, згідно затверджених паспортів бюджетних програм на 2019 рік та забезпечити подання звітів про виконання паспортів бюджетних програм.

       

     3.  Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Сільський голова                                                Р.М.Іллєнко

              ЗАТВЕРДЖЕНО            
              Наказ Міністерства фінансів України
              26.08.2014 N 836 ( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року №908)      
              ЗАТВЕРДЖЕНО          
              Розпорядження сільського голови від  17.01.2019 № 4
              Собицька сільська рада Шосткинського району Сумської області
              (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
                           
1. 0100000 Собицька сільська рада Шосткинського району Сумської області
           (КТПКВК МБ)                                                               (найменування головного розпорядника)                  
                           
2. 0110000 Собицька сільська рада Шосткинського району Сумської області
           (КТПКВК МБ)                                                               (найменування відповідального виконавця)                  
                           
3. 0116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
           (ТПКВК МБ)                                                                 (КФКВК)                                                              (найменування бюджетної програми)
                           
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджнтних асигнувань -  219900,00 гривень,                
  у тому числі із загального фонду -    213300,00 гривень,                
  та зі спеціального фонду -    6600,00 гривень.              
                           
5. Підстави для виконання бюджетної програми:                    
  Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України від 21.05.1997  № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року №908),  Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні",   рішення Собицької сільської ради Шосткинського району Сумської області 33 сесії сьомого склакання  від 19.12.2018 року "Про сільський бюджет  на 2019 рік"
                           
6. Мета бюджетної програми                      
  Підвіщення рівня благоустрою
                           
7. Завдання бюджетної програми:
                           
N з/п Завдання
1 Забезпечення благоустрою території сільської ради
                           
8. Напрями використання бюджетних коштів:                    
                    (грн)      
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів: Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом      
1 2 3 4 5 6      
1 Організація благоустрою території сільської ради 213300,00 6600,00 0,00 219900,00      
     
Усього 213300,00 6600,00 0,00 219900,00      
                           
9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:            
              (грн)            
Найменуваня місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом            
Програма соціально-економічного розвитку с.Собич 163000,00 6600,00 169600,00            
                           
10. Результативні показники бюджетної програми:  
                           
№з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього        
1 2 3 4 5 6 7        
1 затрат                  
  обсяг видатків на відшкодування за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення тис.грн. кошторис 35,3 0 35,3        
  видатки на виконання заходів із благоустрою кладовищ та території села тис.грн. кошторис 145,5 1,6 147,1        
  видатки на утримання, ремонт, очищення шахтних колодязів тис.грн. кошторис 27,5 5,0 32,5        
  видатки на придбання матеріалів для ремонту меморіалу тис.грн. кошторис 5,0   5,0        
2 продукту                  
  обсяг споживання електроенергії на рік тис. кВт план 12,17   12,17        
  площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати га план 2,0 1,0 3,0        
  кількість колодязів,що планується очистити од. план 18 2 20        
  кількість пам'ятників од. план 1   1        
3 ефективності                  
  вартість тарифу грн./квт.год. Розрахунок 3,10   3,10        
  середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища тис. грн. Розрахунок 72,75 1,60 74,35        
  середній розмір витрат на 1 колодязь тис. грн. Розрахунок 1,53 2,50 4,03        
  середня вартість ремонту меморіалу тис.грн. Розрахунок 5,0 0 5,0        
4 Якості                  
  споживання електроенергії в рік порівняно з попереднім роком % Розрахунок 156 0 156        
  питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, в загальній площі кладовищ % Розрахунок 34 17 51        
  питома вага кількості колодязів, очищення яких планується здійснювати, в загальній кількості колодязів % Розрахунок 21 2 23        
  питома вага відремонтованих пам'ятників % Розрахунок 100   100        
                           
Сільський голова           Р.М.Іллєнко    
       (підпис)     (ініціали та прізвище)    
                           
Головний бухгалтер       Н.М.Старовойтова    
       (підпис)     (ініціали та прізвище)