Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів    Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів    Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету    Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів    Найменування місцевої/ регіональної програми    Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму    Усього    Загальний фонд    Спеціальний фонд    
                                Усього    у тому числі бюджет розвитку
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
            Собицька сільська рада    Програма соціально-економічного розвитку с.Собич                    
6030    6030    0620    Організація благоустрою населених пунктів            159 600    153000    6 600    
6030    6030    0620    Природоохоронна програма            10 000    10000        
8110    8110    0320    Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха            10 000    10000        
5061    5061    0810    Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону            5 000    5000        
3242    3242    1090    Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення    Програма соціального захисту окремих категорій населення територіальної громади сіл Собич та Лісне на 2019-2021 роки        40 000    40000        
Х    Х    Х    Усього            224600    218000    6600    
                                    
                                    
            Сільський голова    __________    Р.М.Іллєнко                
                                    
            Головний бухгалтер    __________    Н.М. Старовойтова                
                   
                    
        Додаток № 1 до рішення Собицької сільської ради "Про сільський бюджет  на 2019 рік"            
Доходи бюджету Собицької сільської ради Шосткинського району Сумської області на 2019  рік                    
                    
                    (тис. грн.)/грн.
Код    "Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету"    Всього    Загальний фонд    Спеціальний фонд    
                Всього    в т.ч. бюджет розвитку
10000000    Податкові надходження    1 274 200,00    1 267 000,00    7200,00    
13000000    Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів    215 000,00    215 000,00        
13010000    Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів    215000,00    215000,00        
13010200    Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)    215000,00    215000,00        
                    
18000000    Місцеві податки і збори    1052000,00    1052000,00        
18010000    Податок на майно    580000,00    580000,00        
18010500    Земельний податок з юридичних осіб    77000,00    77000,00        
18010600    Орендна плата з юридичних осіб    358000,00    358000,00        
18010700    Земельний податок з фізичних осіб    7000,00    7000,00        
18010900    Орендна плата з фізичних осіб    4000,00    4000,00        
18010400    «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості»    134000,00    134000,00        
18050000    Єдиний податок    472000,00    472000,00        
18050300    Єдиний податок з юридичних осіб      18000,00    18000,00        
18050400    Єдиний податок з фізичних осіб      324000,00    324000,00        
18050500    «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків»    130000,00    130000,00        
19010000    Екологічний податок            100    
19010101    Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення            100    
20000000    Неподаткові надходження    33000,00    33000,00        
21000000    Доходи від власності та підприємницької діяльності     14800,00    14800,00        
21080000    Інші надходження    14800,00    14800,00        
21081100    Адміністративні штрафи та інші санкції    600,00    600,00        
22000000    Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності    14200,00    14200,00        
22010000    Плата за надання адміністративних послуг    14200,00    14200,00        
22012500    Плата за надання інших адміністративних послуг    1600,00    1600,00        
22012600     Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень     12600,00    12600,00        
22080000        6000,00    6000,00        
22080402        6000,00    6000,00        
22090000    Державне мито    4900,00    4900,00        
22090100    Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування     4600,00    4600,00        
22090400    Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України     300,00    300,00        
24060000    Інші  надходження    7300,00    7300,00        
24060300    Інші  надходження    7300,00    7300,00        
25000000    Власні надходження бюджетних установ            7100    
25010000    Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством            500    
25010100    Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю            500    
25020000    Інші джерела власних надходжень бюджетних установ            6600    
25020200    Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб            6600    
410350    Інша субвенція з районного бюджету                 
    Всього доходів    1 307 200,00    1 300 000,00    7200,00    
                    
      Секретар сільської ради                                                      О.Г.Соболь                    
                                    Додаток № 2                                 
                                    до рішення сесії сільської ради                                
                                                    від        грудня 2018 р. №33                
        РОЗПОДІЛ видатків бюджету Собицької сільської ради на 2019 рік                                                            
                                                            (грн.)        
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів    Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів    Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету    Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів    Загальний фонд                    Спеціальний фонд                        Разом        
                Усього    видатки споживання    з  них        видатки розвитку    Усього    у тому числі бюджет розвитку    видатки споживання    з  них        видатки розвитку            
                        оплата праці     комунальні послуги та енергоносії                    оплата праці    комунальні послуги та енергоносії                 
                                                                    
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16        
            Собицька сільська рада                                                        
0150    0150    0111    Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад    631000    631000    495000    9200        0                        631000        
8130    8130    0320    Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони    132000    132000    113500    1000        0                        132000        
3242    3242    1090    Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення    41500    41500    -    -        0                        41500        
6030    6030    0620    Організація благоустрою населених пунктів    213300    213300    44100    35300        6600        6600    5400            219900        
4060    4060    0828    Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів    267200    267200    195000    9200        500        500                267700        
5061    5061    0810    Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону    5000    5000    -    -        0                        5000        
8110    8110    0320    Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха    10000    10000                0                        10000        
8312    8312    0512    Утилізація відходів                        100        100                100        
Х    Х    Х    Усього    1300000    1300000    847600    54700        7200    0    7200    5400    0        1307200        
                                                                    
                        Головний бухгалтер               Старовойтова Н.М.                                            
                                                                    
  

СОБИЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Шосткинського району Сумської області

Сьоме  скликання

Тридцять третя сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 

19 грудня 2018 року 

Про  сільський бюджет  на 2019 рік

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", Собицька сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2019 рік:

1.1. Доходи місцевого бюджету у сумі 1307200,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету - 1300000,00 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету - 7200,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

1.2. Видатки місцевого бюджету у сумі 1307200,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету - 1300000,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету - 7200,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

1.3. Оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 1300,00 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 224600,00 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України

Джерелом формування загального фонду сільського бюджету на 2019 рік у частині фінансування є вільний залишок коштів, визначений статтею 14 Бюджетного кодексу України.

4. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

Джерелом формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України, кошти, отримані із загального фонду сільського бюджету та залишки коштів спеціального фонду, визначені відповідно до частини 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

5. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці;

- нарахування на оплату праці;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- соціальне забезпечення.    

6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Собицькій сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

7. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.        

8. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.

9. Додатки № 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

10. Забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

11. Рішення сільської ради  сьомого скликання  від  18.12.2017 року "Про сільський бюджет на 2018 рік ", у  зв’язку з прийняттям цього рішення, вважати таким, що втратило чинність.

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

 

 

Сільський голова                  ____________           Іллєнко Р.М.