проект рішення сесії

 

Шосткинського району Сумської області

Сьоме  скликання

Одинадцята сесія

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

 

Грудень 2016 р.

Про  сільський бюджет  на 2017 рік

 

                    Відповідно  до пункту 23 частини першої статті 26  Закону України "Про місцеве самоврядування  в Україні ",  сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Установити загальний обсяг доходів місцевого бюджету на 2017 рік у сумі 754040 грн.                                                                                                            Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 747440 грн., спеціального фонду бюджету 6600 грн. (додаток №1).

 2. Затвердити загальний обсяг видатків  бюджету на 2017 рік у сумі  754040 грн. , у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 747440 грн. та видатків спеціального фонду бюджету 6600 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2).

3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів  сільського бюджету  у сумі  750 грн.

4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2017 рік: (додаток № 3):

- інша субвенція  у сумі 113610,00 грн.;

5. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Собицькій сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

6. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.        

7. Затвердити перелік захищених статей видатків сільського бюджету на 2017 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України:

- оплата праці;

- нарахування на оплату праці;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- соціальне забезпечення.                                                                                                                        

8. Затвердити перелік програм місцевого значення та обсяг видатків на їх фінансування на 2016 рік (додаток №4).

9. Рішення сільської ради  шостого скликання  від  22.12.2015 року "Про сільський бюджет на 2016 рік ", у  зв’язку з прийняттям цього рішення, вважати таким, що втратило чинність.

10. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

11.  Додатки № 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Сільський голова                                                         Р.М. Іллєнко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1 до проекту рішення Собицької сільської ради "Про сільський бюджет  на 2017 рік"

Доходи бюджету Собицької сільської ради Шосткинського району Сумської області на 2017  рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)/грн.

Код

Найменування згідно

 з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

 

 

Всього

в т.ч. бюджет розвитку

10000000

Податкові надходження

622 830,00

616 230,00

6600

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

230 000,00

230 000,00

 

 

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

230000,00

230000,00

 

 

13010200

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

230000,00

230000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

18000000

Місцеві податки і збори

386000,00

386000,00

 

 

18010000

Податок на майно

211000,00

211000,00

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

65000,00

65000,00

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

38000,00

38000,00

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

3000,00

3000,00

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

5000,00

5000,00

 

 

18010400

«Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості»

100000,00

100000,00

 

 

18050000

Єдиний податок

175000,00

175000,00

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

95000,00

95000,00

 

 

18050500

«Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків»;

80000,00

80000,00

 

 

19010000

Екологічний податок

230,00

230,00

 

 

19010101

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

230,00

230,00

 

 

20000000

Неподаткові надходження

17600,00

17600,00

 

 

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

8200,00

8200,00

 

 

21080000

Інші надходження

8200,00

8200,00

 

 

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

8200,00

8200,00

 

 

22090000

Державне мито

2400,00

2400,00

 

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

2000,00

2000,00

 

 

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

400,00

400,00

 

 

24060000

Інші  надходження

7000,00

7000,00

 

 

24060300

Інші  надходження

7700,00

7000,00

 

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

6600

 

6600

 

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

100

 

100

 

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

100

 

100

 

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

6500

 

6500

 

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

6500

 

6500

 

410350

Інша субвенція з районного бюджету

113 610,0

113 610,0

 

 

 

Всього доходів

754 040,00

747 440,00

6600,00

 

 

 

 

 

 

 

      Секретар сільської ради                                                      О.Г.Соболь

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до проекту рішення сесії сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 від грудня 2016 р. №11

Видатки бюджету Собицької сільської ради  на 2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

 

 

(грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 

 

 

Разом

 

 

Всього

з  них

 

Всього

споживання

з  них

 

розвитку

з них

 

 

 

 

 

оплата праці 2110

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

10000

Державне управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10116

Органи місцевого самоврядування

471905

390000

6200

0

 

 

 

 

 

 

471905

60000

Правоохоронна діяльність та забезпечення  безпеки держави

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60702

Місцева пожежна охорона

123805

99900

2000

-

-

-

-

-

-

 

123805

90000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90412

Поточні трансферти населенню

10000

-

-

-

-

-

 

-

-

 

10000

100000

ЖКГ

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100203

Благоустрій

22000

 

22000

6500

6500

 

 

-

 

 

28500

110000

Культура і мистецтво

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110204

Палаци та будинки культури

113610

79300

3060

100

100

-

-

-

 

 

113710

130000

Фізкультура і спорт

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130115

Центри "Спорт для всіх"

6000

-

-

-

-

-

-

-

-

 

6000

240000

Цільові фонди

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250404

Інші видатки

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

 

Разом видатки

747440

569200

31260

6600

6600

0

0

 

0

 

754040

 

Всього видатків[1]

747440

569200

31260

6600

6600

0

0

0

0

 

754040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер               Дурманова Н.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №4 до проекту рішення сесії сільської ради від грудня 2016 №11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік програм місцевого значення  на___2017__ рік, які фінансуватимуться за рахунок коштів

 

 

 

 

Cобицька сільська ради (сільський ) бюджет Шосткинського району

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КТКВКМБ

Назва КТКВКМБ

Найменування програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

 

Затверджений обсяг видатків                                        на 2017 рік

Затверджений обсяг видатків                                        на 2017 рік

Разом

Виконано за 1 квартал 2017

Виконано за 1 квартал 2017

 

01 Собицька сільська рада

Програма соціально-економічного розвитку с.Собич

 

 

 

 

010116

Органи місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

 

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

 

22 000

6500

28 500

 

 

060702

Місцева пожежна охорона

 

10 000

 

10 000

 

 

130115

Центри "Спорт для всіх" та інші заходи

6 000

 

6 000

 

 

090412

Соціальний захист населення

Програма соціального захисту окремих категорій населення територіальної громади сел Собич та Лісне на 2016-2018 роки

10 000

 

10 000

 

 

Всього

 

 

48000

6500

54500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова      

Р.М.Іллєнко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

Н.С.Дурманова