•                   ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Міністерства фінансів України
  26 серпня 2014 року № 836
  (у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
                   
                   
                  ЗАТВЕРДЖЕНО    
                  Наказ / розпорядчий документ
                  Собицька сільська рада Шосткинського району Сумської області
                  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
                  Розпорядження сільського голови 
                     
  Паспорт  
  бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік  
                       
  1. 0100000     Собицька сільська рада Шосткинського району Сумської області 04391948    
    (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету (код за ЄДРПОУ)    
  2. 0110000     Собицька сільська рада Шосткинського району Сумської області 04391948    
    (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)    
  3. 0118312 8312 0512 Утилізація відходів 18317513000    
    (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)    
  4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 -  гривень та спеціального фонду —100,00 гривень.
                       
  5. Підстави для виконання бюджетної програми:              
    Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України від 21.05.1997  № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року №908),  Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні",   рішення Собицької сільської ради Шосткинського району Сумської області 40 сесії сьомого скликання  від 17.12.2019 року "Про сільський бюджет  на 2020 рік"
                       
  6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми        
                       
  N з/п Ціль державної політики    
  1 Покращення санітарного стану території сільської ради
                       
  7. Мета бюджетної програми                
    Утилізація відходів        
                       
  8. Завдання бюджетної програми:        
                       
  N з/п Завдання        
  1 Утилізація відходів        
                       
  9. Напрями використання бюджетних коштів:              
    гривень                  
  N з/п Напрями використання бюджетних коштів: Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  
  1 2 3 4 5  
  1 Утилізація відходів 0,00 100,00 100,00  
  Усього 0,00 100,00 100,00  
                       
  10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:        
    (грн)                  
  N з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  
  1 Про охорону природного навколишнього середовища Собицької сільської ради на 2020 рік 0,00 100,00 100,00  
                       
  11. Результативні показники бюджетної програми:
                       
  N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього  
  1 2 3 4 5 6 7  
  1 затрат            
    Обсяги видатків на проведення заходів з утилізації відходів            грн. кошторис 0 100 100  
  2 продукту            
    Кількість заходів з придбання сміття од. угода 0 1 1  
  2 ефективності            
    Кількість ліквідованих несанкційованих сміттєзвалищ од. Розрахунок 0 1 1  
  4 Якості            
     Ліквідація сміттєзвалищ грн. акт виконаних робіт 0 100 100  
                       
                       
  Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи     Сільський голова        
      Р.М. Іллєнко        
        (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)        
                     
                       
                 
                     
  Дата                    
  М. П.                    
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Міністерства фінансів України
  26 серпня 2014 року № 836
  (у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
                     
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                    Наказ / розпорядчий документ  
                    Собицька сільська рада Шосткинського району Сумської області
                    (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
                    Розпорядження сільського голови 
                         
  ПАСПОРТ
  бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
                           
  1. 0100000     Собицька сільська рада Шосткинського району Сумської області 04391948        
    (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету (код за ЄДРПОУ)        
  2. 0110000     Собицька сільська рада Шосткинського району Сумської області 04391948        
    (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)      
  3. 0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 18317513000        
    (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)      
                           
  4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 148600,00 гривень, у тому числі загального фонду — 148600,00 гривень та спеціального фонду - ____________ гривень.
                           
  5. Підстави для виконання бюджетної програми:                  
    Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України від 21.05.1997  № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"( у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209),  Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", рішення Собицької сільської ради Шосткинського району Сумської області 40 сесії сьомого скликання від 17.12.2019 року "Про сільський бюджет на 2020 рік" 
                           
  6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми            
                           
  N з/п Ціль державної політики          
  1 Запобігання та ліквідація пожеж          
                           
  7. Мета бюджетної програми                    
    Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах            
                           
  8. Завдання бюджетної програми:          
                           
  N з/п Завдання          
  1 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони          
                           
  9. Напрями використання бюджетних коштів:                  
    гривень                      
  N з/п Напрями використання бюджетних коштів: Загальний фонд Спеціальний фонд Разом      
  1 2 3 4 5      
  1 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 144000,00 0,00 144000,00      
       
  Усього 144000,00 0,00 144000,00      
                           
  10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:            
                (грн)          
  N з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом          
                     
                           
  11. Результативні показники бюджетної програми:
                           
  N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього      
  1 2 3 4 5 6 7      
  1 затрат                
    кількість працівників особового складу од. штатний розпис 2 0 2      
  2 продукту                
    кількість виїздів на об`єкти пожежного нагляду од. книга обліку виїздів пожежного автомобіля 11 0 11      
  3 ефективності                
    середні видатки на ліквідацію однієї пожежі тис.грн. Розрахунково 13,5   13,5      
  4 Якості                
    обсяг витрат на гасіння пожеж, порівняно з попереднім роком % Розрахунково 103 0 103      
                           
  Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи     Сільський голова            
      Р.М. Іллєнко            
        (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)            
                         
                           
                     
                         
  Дата                        
  М. П.                        
                    ЗАТВЕРДЖЕНО    
                    Наказ Міністерства фінансів України 
                    26 серпня 2014 року № 836
                    (у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
                  ЗАТВЕРДЖЕНО    
                  Наказ / розпорядчий документ
                  Собицька сільська рада Шосткинського району Сумської області
                  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
                  Розпорядження сільського голови 
                       
  ПАСПОРТ
  бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
                         
  1. 0100000     Собицька сільська рада Шосткинського району Сумської області 04391948      
    (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету   (код за ЄДРПОУ)      
  2. 0110000     Собицька сільська рада Шосткинського району Сумської області 04391948      
    (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)     (код за ЄДРПОУ)      
  3. 0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 18317513000      
    (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)    
                         
  4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 41500,00 гривень, у тому числі загального фонду 41500,00 -  гривень та спеціального фонду — 0,00 гривень.
                         
  5. Підстави для виконання бюджетної програми:                
    Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України від 21.05.1997  № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"( у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209),  Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", рішення Собицької сільської ради Шосткинського району Сумської області 40 сесії сьомого скликання  від 17.12.2,19 року "Про сільський бюджет  на 2020 рік", 
                         
  6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми          
                         
  № з/п Ціль державної політики          
  1 Підтримка соціально вразливих верств населення          
                         
  7 Мета бюджетної програми          
    Забезпечення соціального захисту населення          
                         
  8 Завдання бюджетної програми:
                         
  № з/п Завдання          
  1 Забезпечити соціальний захист населення
                         
  9 Напрями використання бюджетних коштів:                
    гривень                    
  № з/п Напрями використання бюджетних коштів: Загальний фонд Спеціальний фонд Разом    
  1 2 3 4 5    
  1 Забезпечення соціального захисту населення  41500,00 0,00 41500,00    
     
  Усього 41500,00 0,00 41500,00    
                         
  10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:          
    (грн)                    
  Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом        
  Програма соціального захисту окремих категорій населення територіальної громади сіл Собич та Лісне на 2019-2021 роки 40000,00 0,00 40000,00        
                         
  11 Результативні показники бюджетної програми:
  № з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього    
  1 2 3 4 5 6 7    
  1 затрат              
    обсяг видатків  тис.грн. кошторис 41,5 0 41,5    
  2 продукту              
    кількість одержувачів матеріальної допомоги чол. журнал реєстрації 22 0 22    
  3 ефективності              
    середній розмір матеріальної допомоги на 1 особу тис.грн Розрахунок 1,9 0 1,9    
  4 Якості              
    питома вага отримувачів матеріальної допомоги % Розрахунок 100 0 100    
                         
  Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи     Сільський голова          
      Р.М. Іллєнко          
        (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)          
                       
                         
                   
                       
  Дата                      
  М. П.                      
                ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Міністерства фінансів України
  26 серпня 2014 року № 836
  (у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
               
               
              ЗАТВЕРДЖЕНО    
              Наказ / розпорядчий документ
              Собицька сільська рада Шосткинського району Сумської області
              (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
              Розпорядження сільського голови 
                   
  Паспорт
  бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
                     
  1. 0100000     Собицька сільська рада Шосткинського району Сумської області 04391948  
    (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету   (код за ЄДРПОУ)  
  2. 0110000     Собицька сільська рада Шосткинського району Сумської області 04391948  
    (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)     (код за ЄДРПОУ)  
  3. 0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 18317513000  
    (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)     (код бюджету)  
  4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 810700,00 гривень, у тому числі загального фонду — 810700,00 гривень та спеціального фонду - ___ гривень.
  5. Підстави для виконання бюджетної програми:       
    Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України від 21.05.1997  № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"( у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209),  Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", рішення Собицької сільської ради Шосткинського району Сумської області 40 сесії сьомого скликання  від 17.12.2019 року "Про сільський бюджет  на 2020 рік", 
                     
  6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми      
                     
  N з/п Ціль державної політики      
  1 Ефективне організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради      
                     
  7. Мета бюджетної програми                
    Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради      
                     
  8. Завдання бюджетної програми      
                     
  N з/п Завдання      
  1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень            
                     
  9. Напрями використання бюджетних коштів              
    гривень                
  N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього        
  1 2 3 4 5        
  1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 810700,00 0,00 810700,00        
  Усього 810700,00 0,00 810700,00        
                     
  10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:      
  (грн)                
                     
  N з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього        
  1 2 3 4 5        
  1                
  Усього              
                     
  11. Результативні показники бюджетної програми:      
                     
  N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього      
  1 2 3 4 5 6 7      
  1 затрат                
    кількість штатних одиниць од. штатний розпис 7 0 7      
    у т.ч. посадові особи місцевого самоврядування од. штатний розпис 4 0 4      
    кількість одиниць комп'ютерної техніки од. оборотна відомість 15 0 15      
  2 продукту                
    кількість отриманих листів, заяв, звернень од. журнал реєстрації 378 0 378      
    кількість прийнятих нормативно-правових актів од. перелік 152 0 152      
    кількість ремонтів  комп'ютерної техніки та заправок картриджів од. Розрахунок 10 0 8      
  3 ефективності                
    кількість виконаних листів, заяв, звернень на одного працівника од. Розрахунок 54 0 54      
    кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника од. Розрахунок 22 0 22      
    витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн Розрахунок 115,81 0,5 116,30      
    витрати на  ремонт та технічне обслуговування комп'ютерної техніки тис.грн. Розрахунок 2,00 0 2,00      
  4 якості                
    відсоток виконаних листів, заяв, звернень на одного працівника % Розрахунок 100 0 100      
    відсоток прийнятих нормативно-правових актів % Розрахунок 100 0 100      
  Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи     Сільський голова        
      Р.М. Іллєнко      
        (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)      
                   
                   
  Дата                  
  М. П.                  
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Міністерства фінансів України
  26 серпня 2014 року № 836
  (у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
                 
                  ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Наказ / розпорядчий документ    
                  Собицька сільська рада Шосткинського району Сумської області
                  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
                  Розпорядження сільського голови 
                       
  ПАСПОРТ
  бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
                         
  1. 0100000     Собицька сільська рада Шосткинського району Сумської області 04391948      
    (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету (код за ЄДРПОУ)      
  2. 0110000     Собицька сільська рада Шосткинського району Сумської області 04391948      
    (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)      
  3. 0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 18317513000      
    (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)      
                         
  4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -155900 ,00 гривень, у тому числі загального фонду 149900,00 -  гривень та спеціального фонду — 6000,00 гривень.
  5. Підстави для виконання бюджетної програми:                
    Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України від 21.05.1997  № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"( у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209),  Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", рішення Собицької сільської ради Шосткинського району Сумської області 40 сесії сьомого скликання  від 17.12.2019 року "Про сільський бюджет на 2020 рік", 
                         
  6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми          
                         
  N з/п Ціль державної політики
  1 Належне утримання та раціональне використання території сільської ради
                         
  7. Мета бюджетної програми                  
    Підвищення рівня благоустрою
                         
  8. Завдання бюджетної програми:
                         
  N з/п Завдання
  1 Забезпечення благоустрою території сільської ради
                         
  9. Напрями використання бюджетних коштів:                
    гривень                    
  N з/п Напрями використання бюджетних коштів: Загальний фонд Спеціальний фонд Разом    
  1 2 3 4 5    
  1 Організація благоустрою території сільської ради 149900,00 6000,00 155900,00    
  Усього 149900,00 6000,00 155900,00    
                         
  10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:          
    (грн)                    
  N з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом        
  1. Програма забезпечення населення Собицької сільської ради якісною питною водою в достатній кількості на 2006-2020 роки 8500,00   8500,00        
                   
  11. Результативні показники бюджетної програми:
                         
  N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього    
  1 2 3 4 5 6 7    
  1 затрат              
    обсяг видатків на відшкодування за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення тис.грн. кошторис 44,5 0 44,5    
    видатки на виконання заходів із благоустрою кладовищ та території села тис.грн. кошторис 26,3 6,0 32,3    
    видатки на утримання доріг  тис.грн. кошторис 19,5   19,5    
    видатки на утримання, ремонт, очищення шахтних колодязів тис.грн. кошторис 56,4   56,4    
    видатки на придбання матеріалів для ремонту меморіалу тис.грн. кошторис 3,2   3,2    
  2 продукту              
    обсяг споживання електроенергії на рік тис. кВт план 13,09   13,09    
    площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати га план 2,0 2,0 4,0    
    протяжність доріг, які планується очищувати і впорядковувати км план 30,0   30,0    
    кількість колодязів, що планується відремонтувати од. план 18   18    
    кількість пам'ятників, які планується ремонтувати од. план 1   1    
  3 ефективності              
    вартість тарифу грн./квт.год. Розрахунок 3,40   3,40    
    середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища тис. грн. Розрахунок 13,15 3,00 16,15    
    середній розмір витрат на 1 км дороги тис. грн. Розрахунок 0,65   0,65    
    середній розмір витрат на 1 колодязь тис. грн. Розрахунок 3,13 0 3,13    
    середня вартість ремонту меморіалу тис.грн. Розрахунок 3,2 0 3,2    
  4 Якості              
    споживання електроенергії в рік порівняно з попереднім роком % Розрахунок 190 0 190    
    питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, в загальній площі кладовищ % Розрахунок 34 34 68    
    питома вага протяжності доріг, очищення яких планується здійснювати, в загальній протяжності доріг % Розрахунок 86 0 86    
    питома вага кількості колодязів, очищення яких планується здійснювати, в загальній кількості колодязів % Розрахунок 21 0 23    
    питома вага відремонтованих пам'ятників % Розрахунок 100   100    
                         
  Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи     Сільський голова          
      Р.М. Іллєнко          
        (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)          
                       
                         
                   
                       
  Дата                      
  М. П.                        № з/п    Назва програми    Коли та яким документом затверджена    2020 рік         2021 рік (прогноз)        2022 рік (прогноз)    
              загальний фонд    спеціальний фонд    загальний фонд    спеціальний фонд    загальний фонд    спеціальний фонд
  1    2        6    7    6    7    6    7
  1    Програма забезпечення населення Собицької сільської ради якісною питною водою в достатній кількості на 2006-2020 роки    2-га сесія 5-го скликання від 26.06.2006    8500         8 000       -         8 000      
  2    Про охорону природнього навколишнього середовища Собицької сільської ради на 2020 рік    40-ва сесія 7-го скликання від 17.12.2019        100     -         100       -         100  
  3    Сільська програма захисту населення і територіїСобицької сільської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2020 рік    40-ва сесія 7-го скликання від 17.12.2019    10000         10 000           10 000      
  4    Сільська програма розвитку фізичної культури і спорту на території Собицької сільської ради на 2017-2020 роки     17-та сесія 7-го скликання від 22.06.2017    5000         5 000       -         5 000       -    
  5    Програма соціального захисту окремих категорій населення територіальної громади сел Собич та Лісне на 2019-2021 роки    33-тя сесія 7-го скликання від 19.12.2018    40000         40 000           40 000      
      ВСЬОГО         63 500       100       63 000       100       63 000       100  
    

  СОБИЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

  Шосткинського району Сумської області

  Сьоме  скликання

  Сорокова сесія

  Р І Ш Е Н Н Я

   

  17 грудня 2019 року 

  Про  сільський бюджет  на 2020 рік

   

  Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", Собицька сільська рада

   

  В И Р І Ш И Л А:

   

  1. Визначити на 2020 рік:

  1.1. Доходи місцевого бюджету у сумі 1 466400,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету - 1460300,00 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету - 6100,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

  1.2. Видатки місцевого бюджету у сумі 1466400,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету - 1460300,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету - 6100,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

  1.3. Оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 7302,00 гривні, що становить 0,5 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

  2. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 63600,00 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.

  3. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2020 рік до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України

  Джерелом формування загального фонду сільського бюджету на 2020 рік у частині фінансування є вільний залишок коштів, визначений статтею 14 Бюджетного кодексу України.

  4. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

  Джерелом формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України, кошти, отримані із загального фонду сільського бюджету та залишки коштів спеціального фонду, визначені відповідно до частини 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

  6. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

  - оплату праці;

  - нарахування на оплату праці;

  - оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

  - соціальне забезпечення.    

  7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Собицькій сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

  - позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

  8. Розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

  1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

  2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

  3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

  - здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

  - оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

  4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.        

  9. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

  10. Додатки № 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

  11. Забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

  12. Рішення сільської ради  сьомого скликання від 19.12.2018 року "Про сільський бюджет на 2019 рік ", у  зв’язку з прийняттям цього рішення, вважати таким, що втратило чинність.

  13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

   

   

  Сільський голова                  ____________           Раїса ІЛЛЄНКО

   

  ПРОГНОЗ

  бюджету Собицької сільської ради на 2021 та 2022 роки

   

  Прогноз бюджету Собицької ради на 2021 – 2022 роки (далі – Прогноз) розроблений на основі норм чинного Бюджетного та Податкового кодексів України, побудованих на принципах децентралізації фінансів, поліпшення умов ведення бізнесу та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 – 2022 роки» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 № 883), інших законодавчих актів та галузевих регіональних програм.

   

  Основними завданнями Прогнозу є:

  підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;

  посилення бюджетної дисципліни та контролю за витрачанням бюджетних коштів.

  Прогноз включає основні показники економічного і соціального розвитку, індикативні прогнозні показники місцевого бюджету за основними видами доходів, фінансування і видатків. Прогноз місцевого бюджету базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.

  Прогнозні показники бюджету Собицької ради на 2021 та 2022 роки є основою для складання головним розпорядником бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проектів місцевого бюджету на 2021 рік та 2022 рік.

   

  При формуванні дохідної частини бюджету Собицької ради були враховані фактичні надходження за 2018-2019 роки та прогнозні показники на 2020 рік.

  Обсяг доходів загального фонду бюджету на 2021 рік розрахований у сумі 1488500,00 гривень,  спеціального фонду – 5800,00 гривень.

  У 2022 році  прогнозується отримати  доходи до загального фонду бюджету у сумі 1524500,00 гривень та до спеціального фонду –5500,00 гривень.

       

  Прогноз видатків бюджету Собицької ради на 2021 та 2022 роки розроблено на основі показників дохідної частини бюджету.

   

  Органи місцевого самоврядування

  Пріоритетними завданнями апарату Собицької сільської ради є забезпечення здійснення повноважень, наданих Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативно-правовими актами.

  У 2021 - 2022 роках планується здійснити такі заходи: організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради.

   

  Соціальний захист та соціальне забезпечення

     Пріоритетним  завданням  у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є підвищення ефективності управління бюджетними коштами на  підтримку соціально вразливих верств населення.

     У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

 • забезпечення виконання Програми соціального захисту окремих категорій населення територіальної громади сіл Собич та Лісне .
 •  

  Культура

        Пріоритетом розвитку у цій сфері є забезпечення збереження культурних надбань, створення умов для творчого розвитку особистості та підвищення культурного рівня громадян.

  У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

  - забезпечення збереження покращення матеріально-технічного стану будинку культури;

  - забезпечення доступності для населення якісних послуг закладу культури;

  - розвиток і збереження національних традицій та звичаїв, нематеріальної культурної спадщини;

  - забезпечення та збереження кадрового потенціалу закладу культури.

   

  Фізична культура і спорт

        Пріоритетами розвитку у цій сфері є популяризація здорового способу життя, створення  умов  для  розвитку фізичної культури і спорту. 

   

   

   

   

  Сільський голова                                                               Раїса ІЛЛЄНКО

  Пояснювальна записка
 • бюджету Собицької сільської ради на 2020 рік

 

 • Фінансовий ресурс сільського бюджету Собицької ради на 2020 рік сформовано з урахуванням положень Конституції України, вимог Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»,  інших нормативно-правових актів та розпорядчих документів з питань фінансово-бюджетної політики, відповідно до яких визначено підходи до формування прогнозних показників місцевих бюджетів на 2020 рік та з урахуванням яких сільська рада розробила та виносить на розгляд та схвалення проект рішення «Про сільський бюджет Собицької сільської ради на 2020 рік».
 • На 2020 рік заплановано загальний обсяг доходів місцевого бюджету у сумі 1 466400 грн. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено у сумі 1 460300 грн., спеціального фонду бюджету 6100 грн.
 • Основним фінансовим ресурсом формування загального фонду сільського бюджету є місцеві податки, які включають в себе податок  на нерухоме майно, земельний податок, орендна плата, єдиний податок. В структурі загального фонду сільського бюджету на 2020 рік частка місцевих податків  складає 69,5 % відсотків.  Податкові надходження (рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів) склали 29 % загальних доходів і 1,5 % - державне мито та інші надходження.
 • 2. Заплановано загальний обсяг видатків  бюджету на 2020 рік у сумі  1466400 грн. , у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 1460300 грн. та видатків спеціального фонду бюджету 6100 грн. за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.
 • Фонд оплати праці працівників у 2020 році сплановано відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати (4723 грн.).
 • У проекті бюджету 2020 року  збережено принцип соціальної спрямованості, тому  спрямовуються у першу чергу видатки на забезпечення:
 • потреби в асигнуваннях на оплату праці, проведення розрахунків за електричну енергію, послуги зв’язку, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.
 • Комунальні послуги та енергоносії заплановано згідно діючих тарифів на 01.12.2019 року з розрахунку 1 кВт=3,40 грн. в повному  обсязі.
 • Потреба на апарат управління на 2020 рік становить 810,7 тис грн.,(зарплата – 652,2 тис грн., нарахування на заробітну плату –131,5 тис. грн.)
 • Місцева пожежна охорона – 148,6 тис. грн., (зарплата – 127,8 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 19,8 тис. грн.)
 • Будинок культури – 294,6 тис. грн., (зарплата – 210,1 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 66,1 тис. грн.)
 • Благоустрій 149,9 тис. грн.,
 • На соціальний захист населення передбачено 41,5 тис. грн.,
 • Спорт – 5,0 тис. грн.,
 • Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 10тис.грн..
 • Бюджетні показники на наступні бюджетні періоди в розрізі класифікації доходів і видатків бюджету наведені в додатках 1-3 до пояснювальної записки (додаються).

 

 

 • Сільський голова                                                                  Раїса ІЛЛЄНКО
            Додаток №3 до проекту рішення сесії сільської ради від грудня 2019 №
           
  Розподіл витрат бюджету Собицької сільської ради на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році
                   
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої/ регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      Собицька сільська рада Програма соціально-економічного розвитку с.Собич          
6030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів     111 400 105400 6 000  
5061 5061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону     5 000 5000    
3242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма соціального захисту окремих категорій населення територіальної громади сел Собич та Лісне на 2019-2021 роки   40 000 40000    
Х Х Х Усього     156400 150400 6000  
                   
                  Додаток № 2 
                  до проекту рішення сесії сільської ради
                          від грудня 2019 р. №
    РОЗПОДІЛ видатків бюджету Собицької сільської ради на 2020 рік
          (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Усього видатки споживання з  них видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з  них видатки розвитку
оплата праці  комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      Собицька сільська рада                        
0150 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 810700 810700 652200 8200   0           810700
8130 0118130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 148600 148600 127800 1000   0           148600
3242 0113242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 41500 41500 - -   0           41500
6030 0116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 149900 149900 44100 44500   6000   6000 4900     155900
4060 0114060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 294600 294600 210100 14400   0           294600
5061 0115061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 5000 5000 - -   0           5000
8110 0118110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 10000 10000       0           10000
8312 0118312 0512 Утилізація відходів           100   100       100
9770 0119770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету  0         0           0
Х Х Х Усього 1460300 1460300 1034200 68100   6100 0 6100 4900 0   1466400
    Додаток № 1 до рішення Собицької сільської ради "Про сільський бюджет  на 2020 рік"
Доходи бюджету Собицької сільської ради Шосткинського району Сумської області на 2020  рік  
 
          (тис. грн.)/грн.
Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження 1 442 100,00 1 436 000,00 6100,00  
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 428 900,00 428 900,00    
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 428900,00 428900,00    
13010200 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 428900,00 428900,00    
18000000 Місцеві податки і збори 1007100,00 1007100,00    
18010000 Податок на майно 578200,00 578200,00    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 25000,00 25000,00    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 163500,00 163500,00    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 210500,00 210500,00    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 6500,00 6500,00    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 8200,00 8200,00    
18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості» 189500,00 189500,00    
18050000 Єдиний податок 428900,00 428900,00    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб   18000,00 18000,00    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб   345700,00 345700,00    
18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків»; 65200,00 65200,00    
19010000 Екологічний податок     100  
19010101 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення     100  
20000000 Неподаткові надходження 24300,00 24300,00    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності  3700,00 3700,00    
21080000 Інші надходження 3700,00 3700,00    
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 700,00 700,00    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 3000,00 3000,00    
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 3000,00 3000,00    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1600,00 1600,00    
22012600  Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  1400,00 1400,00    
22080000   6000,00 6000,00    
22080402 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом 6000,00 6000,00    
22090000 Державне мито 7100,00 7100,00    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  6800,00 6800,00    
22090400 Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  300,00 300,00    
24060000 Інші  надходження 7500,00 7500,00    
24060300 Інші  надходження 7500,00 7500,00    
25000000 Власні надходження бюджетних установ     6000  
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством        
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю        
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ     6000  
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб     6000  
410350 Інша субвенція з районного бюджету         
  Всього доходів 1 466 400,00 1 460 300,00 6100,00  

  

СОБИЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Шосткинського району Сумської області

Сьоме  скликання

Сорок перша сесія

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

 

грудень 2019 року    

Про  сільський бюджет  на 2020 рік

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", Собицька сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Визначити на 2020 рік:

1.1. Доходи місцевого бюджету у сумі 1 466400,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету - 1460300,00 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету - 6100,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

1.2. Видатки місцевого бюджету у сумі 1466400,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету - 1460300,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету - 6100,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

1.3. Оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 7302,00 гривні, що становить 0,5 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 156400,00 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2020 рік до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України

Джерелом формування загального фонду сільського бюджету на 2019 рік у частині фінансування є вільний залишок коштів, визначений статтею 14 Бюджетного кодексу України.

4. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

Джерелом формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України, кошти, отримані із загального фонду сільського бюджету та залишки коштів спеціального фонду, визначені відповідно до частини 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

6. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці;

- нарахування на оплату праці;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- соціальне забезпечення.    

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Собицькій сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.        

9. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

10. Додатки № 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

11. Забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

12. Рішення сільської ради  сьомого скликання від 19.12.2018 року "Про сільський бюджет на 2019 рік ", у  зв’язку з прийняттям цього рішення, вважати таким, що втратило чинність.

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

 

 

Сільський голова                  ____________           Раїса ІЛЛЄНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням

сільського голови

Собицької сільської ради

Шосткинського району  

Сумської області

01.11.2019 року № 27

 

 

 

Інструкція

з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету

Собицької сільської ради на 2020 рік за програмно-цільовим

методом та прогнозу на 2021-2022 роки

 

І. Загальні положення

 

1. Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Собицької сільської ради Шосткинського району Сумської області на 2020 рік (далі – Інструкція з підготовки бюджетних запитів) розроблена відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»(зі змінами) і визначає механізм розрахунку показників проекту бюджету Собицької сільської ради на плановий бюджетний період (далі – проект місцевого бюджету) та прогнозу бюджету Собицької сільської ради на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – прогноз місцевого бюджету); встановлює порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів.

2. Головний розпорядник бюджетних коштів (далі – головний розпорядник) організовує складання бюджетних запитів за формами:

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020 – 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1) (далі – Форма-1) (додаток 1);

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний
(Форма 2020-2) (далі – Форма-2) (додаток 2);

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3) (далі – Форма-3) (додаток 3).

 1. Форми бюджетного запиту заповнюються послідовно: Форма-2 заповнюється на підставі показників Форми-1 і лише після заповнення зазначених форм у разі потреби заповнюється Форма-3.
 2. Усі вартісні показники у формах наводяться у гривнях без копійок.

5. Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням організаційних, фінансових (у тому числі граничних обсягів видатків загального фонду місцевого  бюджету на плановий бюджетний період (далі – граничні обсяги) та індикативних прогнозних показників обсягів видатків загального фонду місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – індикативні прогнозні показники)) та інших обмежень.

6. Граничний обсяг та індикативні прогнозні показники розподіляються за  бюджетними програмами з урахуванням пріоритетних напрямів своєї діяльності та соціально-економічного розвитку села.

7. Показники доходів, фінансування, видатків за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету,  економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.

8. З метою співставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, що формується у бюджетних запитах на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

9. Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються:

дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого Шосткинському управлінню Державної казначейської служби України Сумської області, з урахуванням капітальних видатків (далі – звіт за попередній бюджетний період) – для зазначення показників за попередній бюджетний період;

показники, затверджені розписом місцевого бюджету на поточний бюджетний період з урахуванням капітальних видатків (без урахування внесених змін, крім структурних змін у системі головного розпорядника та змін показників у зв’язку із внесенням змін до рішення сесії сільської ради про сільський бюджет) (далі – розпис на поточний бюджетний період) – для зазначення показників за поточний бюджетний період;

показники видатків, розраховані відповідно до положень розділу ІІ цієї Інструкції, – для зазначення показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

10. Головний розпорядник забезпечує своєчасність, достовірність та зміст бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту місцевого бюджету та прогнозу місцевого бюджету.

11. У разі зменшення в межах граничного обсягу та індикативних прогнозних показників, порівняно з поточним бюджетним періодом, видатків за одними бюджетними програмами та збільшення за іншими обґрунтовується необхідність такого перерозподілу та можливість реалізації відповідних бюджетних програм у запропонованих обсягах.

12. Кожна форма бюджетного запиту підписується окремо сільським головою, головним бухгалтером та скріплюється печаткою.

 

II. Розрахунок видатків

на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

 

1. Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та здійснює розрахунок обсягів видатків, дотримуючись наступних принципів:

пріоритетності, який передбачає спрямування видатків за бюджетною програмою із урахуванням цілей та завдань, визначених програмними документами, та реальних можливостей бюджету;

обґрунтованості витрат, який передбачає детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків  у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

До кількісних факторів належать штатна чисельність працівників,  кількість бюджетних установ, підпорядкованих головному розпоряднику.

До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.

2. Розрахунок обсягів видатків на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються з урахуванням, зокрема:

нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній сфері діяльності;

розміру мінімальної заробітної плати та розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС;

зобов’язань, передбачених договорами ;

періодичності виконання окремих бюджетних програм, а також окремих заходів, що здійснюються в межах бюджетних програм;

цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах бюджетної програми.

При складанні бюджетних запитів на 2020, 2021-2022 роки необхідно врахувати у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електроенергію, інші енергоносії, послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

3. Розрахунок обсягу видатків на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за кожною бюджетною програмою як за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

Обсяг видатків за бюджетною програмою визначається як сума коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

4. Обсяг капітальних видатків визначається, ураховуючи реальні можливості місцевого бюджету, запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення. Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних коштів.

5. За результатами розрахунків сума видатків за усіма бюджетними програмами на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом та індикативними прогнозними показниками.

6. Обсяг видатків спеціального фонду визначається відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду.

7. Розрахунок надходжень спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється з урахуванням фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах.

 

ІІІ. Порядок заповнення Форми-1

 

1.   Форма-1 призначена для наведення узагальнених показників діяльності головного розпорядника і розподілу граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами.

2.   У Формі-1 зазначаються мета діяльності (місія), стратегічні цілі головного розпорядника у галузях (сферах діяльності), на реалізацію державної політики у яких спрямовано його діяльність, показники результату діяльності головного розпорядника; здійснюється розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм.

Інформація, що наводиться у Формі-1, має у повній мірі характеризувати діяльність головного розпорядника, охоплювати всі галузі (сфери діяльності), у яких він забезпечує реалізацію державної політики, висвітлювати найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховувати відповідні показники діяльності відповідальних виконавців, робота яких організовується та координується відповідним головним розпорядником.

3.   У пункті 1 зазначається найменування головного розпорядника, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код ЄДРПОУ та код бюджету.

4.   У пункті 2 зазначається мета діяльності (місія) головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації державної політики у відповідній галузі (сфері діяльності) та має формуватись з урахуванням таких критеріїв:

чітке формулювання та лаконічне викладення;

спрямованість на досягнення певного результату;

охоплення всіх галузей (сфер діяльності) діяльності головного розпорядника.

5. У пункті 3 зазначаються цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник, і показники їх досягнення.

У графах 1-2 зазначаються найменування показника результату та одиниця виміру.

Показники результату – це кількісні та якісні показники, які характеризують рівень досягнення головним розпорядником цілей державної політики, дають можливість найбільш повно оцінити діяльність головного розпорядника та стан галузей (сфер його діяльності) у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

Показники результату мають:

характеризувати прогрес у досягненні цілей державної політики у середньостроковому періоді;

забезпечувати можливість відстеження досягнення цілей державної політики у динаміці та порівнянності показників результату за роками;

перевірятися та підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

При визначенні показників результату головними розпорядниками може використовуватися практичний досвід інших країн щодо визначення показників, які характеризують результати реалізації державної політики у відповідних галузях (сферах діяльності), що забезпечить можливість їх порівняння із показниками міжнародних рейтингів.

Кількість показників результату за кожною стратегічною ціллю, як правило, не повинна перевищувати трьох.

6. У пункті 4 зазначаються видатки та надання кредитів загального фонду за бюджетними програмами згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів і відповідальними виконавцями бюджетних програм:

у графах 1-4 зазначаються код Програмної класифікації видатків та кредитування, код Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування, код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 (зі змінами) та найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування;

у графі 5 (звіт) – касові видатки загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 6 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду з урахуванням внесених змін, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 7-9 (проект, прогноз) – розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників;

у графі 10 – номер цілі державної політики, зазначеної у пункті 3 Форми-1, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

7. У пункті 5 зазначаються видатки та надання кредитів спеціального фонду за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм:

у графах 1-4 зазначаються код Програмної класифікації видатків та кредитування, код Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування, код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 (зі змінами) та найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування;

у графі 5 (звіт) – касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 6 (затверджено) – бюджетні асигнування спеціального фонду з урахуванням внесених змін, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 7-9 (проект, прогноз) – розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників;

у графі 10 – номер цілі державної політики, зазначеної у пункті 3 Форми-1, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

 

ІV. Порядок заповнення Форми-2

 

1. Форма-2 призначена для наведення детальної інформації з обґрунтуваннями щодо показників, передбачених за кожною бюджетною програмою.

2. При заповненні Форми-2:

доходи та фінансування спеціального фонду наводяться відповідно за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання;

видатки – за кодами економічної класифікації видатків бюджету: 2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270( з них  2273, 2275), 2281, 2282, 2400, 2610, 2620, 2630, 2700, 2800, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3210, 3220, 3230, 3240, 9000;

При цьому за однією бюджетною програмою передбачаються або тільки видатки з подальшою їх деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету, або тільки надання кредитів з подальшою їх деталізацією за класифікацією кредитування бюджету.

3. У пунктах 1, 2 і 3 зазначаються відповідно найменування головного розпорядника коштів та код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування відповідального виконавця бюджетної програми, найменування  бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування і код Програмної класифікації видатків та кредитування.

4. У пункті 4 зазначаються основна мета, законодавчі підстави реалізації бюджетної програми та строки її реалізації:

у підпункті 1 пункту 4 – мета виконання бюджетної програми та строки її реалізації;

у підпункті 2 пункту 4 – завдання бюджетної програми;

у підпункті 3 пункту 4 – нормативно-правові акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми.

Мета бюджетної програми визначається відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880.

Мета та завдання бюджетної програми визначається відповідно до типових переліків бюджетних програм визначених Міністерством фінансів України та відповідними галузевими міністерствами.

5. У пункті 5 показники розписуються таким чином:

доходи та фінансування спеціального фонду наводяться відповідно за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання.

Зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми.

У рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 5 та рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 3, 7 підпункту 2 пункту 5 мають відповідати показникам, наведеним у графах 5, 6, 7, 8, 9 пункту 4 Форми-1 у рядку відповідної бюджетної програми.

Показники спеціального фонду зазначаються за кожним видом надходжень:

 1. власні надходження бюджетних установ:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код класифікації доходів бюджету 25010100);

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код класифікації доходів бюджету 25010400);

благодійні внески, гранти та дарунки (код класифікації доходів бюджету 25020100);

кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код класифікації доходів бюджету 25020200).

Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстави, про яку обов’язково робиться посилання при заповненні пункту 15. При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України.

2) інші надходження спеціального фонду визначені рішеннями сільської ради про місцевий бюджет на попередній та поточний бюджетні періоди і які передбачається отримувати у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

3) кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку).

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за попередній бюджетний період (рядок «ВСЬОГО») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень та різниці між залишками бюджетних коштів на початок бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602100) та на кінець бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602200).

У графі 4 та 5 підпункту 1 пункту 5 (звіт) зазначаються надходження спеціального фонду, в тому числі бюджету розвитку, для виконання бюджетної програми відповідно до звіту за попередній бюджетний період.

У графі 8 та 9 підпункту 1 пункту 5 (затверджено) – надходження спеціального фонду, в тому числі бюджету розвитку, для виконання бюджетної програми на поточний бюджетний період.

У графі 12 та 13 підпункту 1 пункту 5 (проект) – надходження спеціального фонду, в тому числі бюджету розвитку, для виконання бюджетної програми на плановий бюджетний період.

У графах 4, 5 та 8, 9 підпункту 2 пункту 5 (прогноз) – надходження спеціального фонду, в тому числі бюджету розвитку, для виконання бюджетної програми на наступні за плановим два бюджетні періоди.

6. У пункті 6 зазначаються витрати загального та спеціального фондів за кодами економічної класифікації видатків бюджету/класифікації кредитування бюджету.

У підпункті 1 пункту 6 зазначаються видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету та їх найменування:

у графах 1-2 зазначаються коди економічної класифікації видатків бюджету та їх найменування;

у графах 3-6 (звіт) – касові видатки загального та спеціального фондів, у тому числі бюджету розвитку, відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 7-10 (затверджено) – бюджетні асигнування загального та спеціального фондів, у тому числі бюджету розвитку, з урахуванням внесених змін, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 11-14 (проект) – розподіл граничного обсягу на плановий бюджетний період.

у графі 4, 5 (звіт) – касові видатки спеціального фонду, в тому числі бюджету розвитку, відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 8, 9 (затверджено) – бюджетні асигнування спеціального фонду, в тому числі бюджету розвитку, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графі 12, 13 (проект) – видатки спеціального фонду, в тому числі бюджету розвитку, на плановий бюджетний період.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 6 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, а також показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 5 Форми-2.

У графах підпункту 2 пункту 6 відповідно зазначаються надання кредитів загального та спеціального фондів за кодами класифікації кредитування бюджету та їх найменувань.

У графах підпункту 3 пункту 6 зазначаються видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.

У графах підпункту 4 пункту 6 відповідно зазначаються надання кредитів загального та спеціального фондів за кодами класифікації кредитування бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7 підпункту 3 пункту 6 повинні дорівнювати показникам у графах 8, 9 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, а також показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3,7 підпункту 2 пункту 5 Форми-2.

Завдання визначаються відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880.

7. У пункті 7 зазначаються витрати за напрямками використання бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондами, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми.

У підпункті 1 пункту 7 зазначаються видатки у розрізі напрямів використання бюджетних коштів:

у графах 3-6 (звіт) – касові видатки загального та спеціального фондів відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 7-10 (затверджено) – бюджетні асигнування загального та спеціального фондів з урахуванням внесених змін на поточний бюджетний період;

у графах 11-14 (проект) – видатки загального та спеціального фондів на плановий бюджетний період.

У підпункті 2 пункту 7 зазначаються витрати за напрямками використання бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондами у наступних за плановим двох бюджетних періодах.

Завдання бюджетної програми визначаються відповідно до типових переліків бюджетних програм визначених Міністерством фінансів України та відповідними галузевими міністерствами.

При визначені напрямів використання бюджетних коштів та розподілі видатків за кодами економічної класифікації видатків бюджету необхідно враховувати, що економічна класифікація видатків бюджету впорядковує витрати за економічними характеристиками операцій, а напрями використання бюджетних коштів передбачають конкретні дії (заходи), спрямовані на досягнення певного результату, і можуть містити декілька таких операцій.

З метою забезпечення порівнянності показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди із показниками поточного бюджетного періоду у пункті 7 Форми-2 перелік напрямів використання бюджетних коштів визначається відповідно до переліку, що використовувався головним розпорядником при підготовці бюджетних запитів на плановий бюджетний період..

Для нових бюджетних програм завдання бюджетної програми визначаються головним розпорядником самостійно.

Завдання бюджетної програми за спеціальним фондом повинні узгоджуватися із завданнями бюджетної програми за загальним фондом.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 7 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, а також показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 5 Форми-2.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 1 пункту 7 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 5 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, а також показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 1 пункту 5 Форми-2.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7 підпункту 2 пункту 7 повинні дорівнювати показникам у графах 8, 9 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, а також показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7 підпункту 2 пункту 5 Форми-2.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4, 8 підпункту 2 пункту 7 повинні дорівнювати показникам у графах 8, 9 пункту 5 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, а також показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 4, 8 підпункту 2 пункту 5 Форми-2.

8. У пункті 8 наводяться результативні показники бюджетної програми за попередній, поточний, на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Результативні показники бюджетної програми визначаються з урахуванням типових переліків бюджетних програм визначених Міністерством фінансів України  та відповідними галузевими міністерствами.

Для бюджетних програм, що реалізуються протягом декількох років, результативні показники бюджетної програми не повинні суттєво змінюватися за своїм змістом порівняно із результативними показниками, передбаченими паспортом відповідної бюджетної програми на поточний рік, за умов: незмінності завдань бюджетної програми та напрямів використання коштів; узгодженості із стратегічними цілями та показниками результату діяльності головного розпорядника, визначеними у Формі-1.

За кожною бюджетною програмою можливе уточнення та розширення переліку результативних показників, визначених у примірному переліку результативних показників бюджетних програм.

У графі «Джерело інформації» підпунктів 8.1 та 8.2 зазначаються найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність даних.

9. У пункті 9 наводиться структура видатків на оплату праці за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

В останньому рядку пункту 9 додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.

10. У пункті 10 наводиться чисельність працівників, зайнятих у бюджетних установах, в розрізі переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами:

у графах 3, 5, 7, 9 зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах;

у графах 4, 6, 8, 10 – кількість фактично зайнятих штатних одиниць в попередньому бюджетному періоді, а в поточному бюджетному періоді – станом на 1 вересня поточного бюджетного періоду;

у графах 11–16 – чисельність працівників бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Кількість штатних одиниць та фактично зайнятих посад, які утримуються за рахунок видатків загального фонду або спеціального фонду, наводиться окремо. У разі якщо згідно з чинним законодавством працівники, що отримують основну заробітну плату за рахунок загального фонду, отримують додаткову заробітну плату зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку «штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді», у графах 5, 6, 9, 10, 12, 14 і 16.

Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків у підпунктах 1 та 3 пункту 6, а також пункті 9.

11. У пункті 11 наводяться місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у звітному, поточному та плановому (підпункт 1) та наступних за плановим двох бюджетних періодах (підпункт 2):

у графі 2 підпункту 1 пункту 11 та графі 2 підпункту 2 пункту 11 зазначається найменування місцевої/регіональної програми;

у графі 3 підпункту 1 пункту 11 та графі 3 підпункту 2 пункту 11 – нормативно-правовий акт, яким затверджена місцева/регіональна програма;

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4-12 підпункту 1 пункту 11 не мають перевищувати відповідні показники у графах  у графах 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 підпункту 1 пункту 6 або у графах 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 підпункту 2 пункту 6.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4-9 підпункту 2 пункту 11 не мають перевищувати відповідні показники у графах 3, 4, 6, 7, 8, 10 підпункту 3 пункту 6 або у графах 3, 4, 6, 7, 8, 10 підпункту 4 пункту 6.

12. У пункті 12 зазначаються об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку.

13. У пункті 13 зазначається аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у попередньому бюджетному періоді, очікувані результати у поточному бюджетному періоді, обґрунтування необхідності передбачення видатків на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

14. У підпунктах 1 та 2 пункту 14 зазначається кредиторська заборгованість у звітному році, а також можлива кредиторська заборгованість по загальному фонду в поточному та плановому роках.

У графі 3 підпункту 1 пункту 14 – бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису.

У графі 4 підпункту 1 пункту 14 – касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період. Ці показники мають відповідати показникам, наведеним у графі 3 підпункту 1 пункту 6 або у графі 3 підпункту 2 пункту 6.

У графах 5 та 6 підпункту 1 пункту 14 – кредиторська заборгованість по загальному фонду на початок та кінець минулого бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період.

У графі 7 підпункту 1 пункту 14 – зміна кредиторської заборгованості загального фонду протягом попереднього бюджетного періоду;

у графах 8 та 9 підпункту 1 пункту 14 – кредиторська заборгованість загального фонду, яка у попередньому бюджетному періоді погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно;

у графі 10 підпункту 1 пункту 14 – бюджетні зобов’язання, у тому числі погашені (касові видатки) та непогашені (кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду).

Графи 3, 4, 8 підпункту 2 пункту 14 мають відповідати:

графа 3 – графі 7 підпункту 1 пункту 6 (бюджетні асигнування, затверджені розписом на поточний бюджетний період);

графа 4 – графі 6 підпункту 1 пункту 14 (кредиторська заборгованість загального фонду на кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період);

графа 8 – графі 11 підпункту 1 пункту 6 (видатки обласного бюджету на плановий бюджетний період).

У графах 5, 6, 10, 11 підпункту 2 пункту 14 наводиться сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та плановому бюджетних періодах планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно.

У графах 7 і 12 підпункту 2 пункту 14 наводиться розрахунок очікуваних зобов’язань за видатками (різниця між затвердженими призначеннями на поточний бюджетний період (обсягом видатків на плановий бюджетний період) та кредиторською заборгованістю на початок відповідного бюджетного періоду).

Наведена у підпунктах 1 та 2 пункту 14 інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов’язаннями в попередньому, поточному та на плановий бюджетні періоди по загальному фонду в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність до передбачених асигнувань), а також розробити заходи з приведення своїх зобов’язань на плановий бюджетний період у відповідність до обсягів видатків на плановий бюджетний період.

У підпункті 3 пункту 14 зазначається дебіторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:

у графі 3 підпункті 3 пункту 14 – бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у графі 4 підпункті 3 пункту 14 – касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 5 і 6 підпункті 3 пункту 14 – дебіторська заборгованість загального фонду на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 підпункті 3 пункту 14 – очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець планового бюджетного періоду;

у графах 8 і 9 підпункті 3 пункту 14 – причини виникнення дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її погашення відповідно.

У підпункті 4 пункту 14 зазначається аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань на плановий бюджетний період.

15. У пункті 15 наводиться підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на плановий бюджетний період та наступних за плановим двох бюджетних періодах, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, очікувані результати у поточному бюджетному періоді та обґрунтування необхідності передбачення видатків або надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Інформація, наведена у Формі-2, використовується для формування паспорта бюджетної програми відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880.

 

V. Порядок заповнення Форми-3

 

1. Форма-3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових поточних та капітальних видатків та/або надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди і заповнюється лише після заповнення Форми-1 і Форми-2 у разі, якщо витрати, які розраховані, виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують граничний обсяг та індикативні прогнозні показники.

Пропозиції головного розпорядника щодо додаткових видатків розглядаються  в межах балансу бюджету.

Пропозиції щодо додаткових видатків не надаються за бюджетними програмами, за якими у зв’язку з перерозподілом зменшено обсяги видатків порівняно з поточним бюджетним періодом та збільшено за іншими бюджетними програмами.

2. У пунктах 1, 2 і 3 зазначаються відповідно найменування головного розпорядника коштів та код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування відповідального виконавця бюджетної програми та код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування, код та найменування бюджетної програми.

3. У пункті 4 наводяться додаткові кошти на поточні та капітальні видатки або надання кредитів загального фонду та інформація про зміни результативних показників бюджетної програми у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах у разі передбачення додаткових коштів, а також можливі наслідки, у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Підпункти 4.1 та 4.2 заповнюються за кожною бюджетною програмою.

У першій таблиці підпункту 4.1 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на плановий бюджетний період (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету за загальним фондом та спеціальним фондом (бюджетом розвитку)).

У графі 7 першої таблиці підпункту 4.1 наводяться обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду та спеціального фонду (бюджету розвитку) на плановий бюджетний період, з обов’язковим посиланням на нормативний документ, відповідно до якого виникає необхідність в додаткових коштах.

У графах 2, 3, 4 другої таблиці підпункту 4.1 зазначаються найменування результативних показників бюджетної програми/підпрограми (затрат, продукту, ефективності та якості)), їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 8.1 пункту 8 Форми-2.

У графі 5 другої таблиці підпункту 4.1 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у плановому бюджетному періоді в межах граничного обсягу.

У графі 6 другої таблиці підпункту 2.1 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі передбачення додаткових коштів у плановому бюджетному періоді.

У першій таблиці підпункту 4.2 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на наступні за плановим два бюджетні періоди (у розрізі кодів програмної класифікації видатків та економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).

У графах 4 і 6 першої таблиці підпункту 4.2 зазначається сума збільшення індикативних прогнозних показників.

У графі 7 першої таблиці підпункту 4.2 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків загального фонду та спеціального фонду (бюджету розвитку)  на наступні за плановим два бюджетні періоди з обов’язковим посиланням на нормативний документ, відповідно до якого виникає необхідність в додаткових коштах.

У графах 2, 3, 4 другої таблиці підпункту 4.2 зазначаються результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у наступних за плановим двох бюджетних періодах, їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 8.2 пункту 8 Форми-2.

У графах 5 і 7 другої таблиці підпункту 4.2 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у наступних за плановим двох бюджетних періодах в межах доведених індикативних прогнозних показників на відповідний бюджетний період.

У графах 6 і 8 другої таблиці підпункту 4.2 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі передбачення додаткових коштів у відповідних бюджетних періодах.

В останньому рядку «УСЬОГО» підпунктів 4.1 та 4.2 зазначається загальна сума додаткових коштів за всіма бюджетними програмами.

 

 

 

Головний бухгалтер

Собицької сільської ради                                       Н.М.Старовойтова

                                                       

       СУМСЬКА ОБЛАСТЬ   ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОН

                  СОБИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

                                     РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                                     сільського голови

 

 

від 01 листопада 2019 року  № 27

с.Собич

Про підготовку бюджетних запитів до проекту бюджету

Собицької сільської ради на 2020 рік

 

       Відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2015 року за № 957/27402, з метою забезпечення складання проекту бюджету Собицької сільської ради:

 1. Затвердити Інструкцію з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Собицької сільської ради на 2020 рік (додається).
 2. Головному  бухгалтеру сільської ради  Старовойтовій Н.М. забезпечити оприлюднення цього розпорядження відповідно до чинного законодавства.
 3. Це розпорядження набирає чинність через 10 днів з дня наступного за днем його оприлюднення.
 4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 Сільський  голова                                             Раїса ІЛЛЄНКО